Пошук по фразі «Стаття 104 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 104. Пред'явлення адміністративного позову
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  1. позов пред'являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції. {стаття 104 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010}
 3. Стаття 104. Припинення юридичної особи
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...я) або ліквідації. у разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників. {частина перша статті 104 в редакції закону № 642-vii від 10.10.2013} 2. юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державног...
 4. Стаття 104. Оперативно-розшукова діяльність в колоніях
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...влення злочинів, вчинених у колоніях, а також порушень встановленого порядку відбування покарання; {абзац третій частини першої статті 104 із змінами, внесеними згідно із законом № 4652-vi від 13.04.2012} вивчення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів та...
 5. Стаття 104. Звільнення від відбування покарання з випробуванням
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...пробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно до статей 75-78 цього кодексу, з урахуванням положень, передбачених цією статтею. 2. звільнення від відбування покарання з випробуванням може бути застосоване до неповнолітнього лише у разі його засудження ...
 6. Стаття 104. Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...дносинах, за міжнародними договорами україни, здійснюється в порядку, передбаченому цим кодексом, з урахуванням визначених цією статтею особливостей. 104.2. контролюючий орган після отримання документа іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми пода...
 7. Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...мів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {кодекс доповнено статтею 104-1 згідно із законом № 1228-xiv від 17.11.99, в редакції закону № 1805-iv від 17.06.2004}
 8. Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення я
 9. Стаття 104. Надіслання боржникові копії судового наказу
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...наказу разом з додатками надсилаються фізичній особі - боржнику на адресу, зазначену в документах, передбачених частиною шостою статті 100 цього кодексу, а боржнику - юридичній особі чи фізичній особі - підприємцю, - за адресою місцезнаходження (місця проживанн...
 10. Стаття 104. Виконавчий директор виробничого кооперативу
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Правління виробничого кооперативу може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю підприємства. Вик
 11. Стаття 104. Підстави припинення шлюбу
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим. 2. Шлюб припиняється внаслідок його розірв
 12. Стаття 104. Оскарження рішень органу, який призначає пенсії
  Про пенсійне забезпечення
  Скаргу на рішення органу, який призначає пенсії, може бути подано до районної (міської) Ради народних депутатів або до районного
 13. Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині третій статті 17 цього кодексу; 7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил виключної підсудності. {стаття 104 із змінами, в...
 14. Стаття 104. Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних
  Водний кодекс України (ВКУ)
  Охорона водних об'єктів, віднесених до категорії лікувальних, здійснюється в порядку, встановленому для санітарної охорони курор
 15. Стаття 104. Протокол
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. У випадках, передбачених цим Кодексом, хід і результати проведення процесуальної дії фіксуються у протоколі. 2. У випадку фік
 16. Стаття 104. Захист прав та законних інтересів працівників поліції
  Про Національну поліцію
  1. Для захисту своїх прав та законних інтересів працівники поліції можуть утворювати професійні об’єднання та професійні спілки
 17. Стаття 104. Відмова морського лоцмана від проведення судна
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Якщо капітан, прийнявши на судно морського лоцмана, діє всупереч його рекомендаціям, лоцман має право у присутності третьої особ
 18. Стаття 104. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  При виконанні робіт різної кваліфікації праця почасових робітників, а також службовців оплачується за роботою вищої кваліфікації
 19. Стаття 104. Компенсація пасажирам у разі відмови у перевезенні
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  ...ку прибуття пасажирів у запланований час. 6. перевізник має право зменшити розмір компенсації, визначеної у частині п'ятій цієї статті, на 50 відсотків, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, ч...
 20. Стаття 104. Зміна договору найму жилого приміщення на вимогу члена сім'ї наймача
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...окремого договору найму, якщо жилу площу, що припадає на нього, може бути виділено у вигляді приміщення, яке відповідає вимогам статті 63 цього кодексу. у разі відмовлення членів сім'ї дати згоду на укладення окремого договору найму, а також у разі відмови найм...
 21. Стаття 104. Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Особам, які проходять службу цивільного захисту, присвоюються такі спеціальні звання: 1) рядовий склад - рядовий служби цивіл
 22. Стаття 104. Умови поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення у митний режим тимчасового ввезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...ення, що поміщуються у митний режим тимчасового ввезення, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою і третьою статті 326 цього кодексу. зазначені засоби застосовуються органами доходів і зборів тільки у тих випадках, коли комерційні способи за...
 23. Стаття 104. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України формується державним органо
 24. Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ннях на гужовому транспорті - тягне за собою накладення штрафу від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. {стаття 104 із змінами, внесеними згідно з указом пвр № 4982-11 від 25.11.87, законами № 55/97-вр від 07.02.97, № 2342-iii від 05.04.2...
 25. Стаття 104. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України.
  Конституція України
  ...вих виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів. {офіційне тлумачення положень статті 104 див. в рішенні конституційного суду № 17-рп/2002 від 17.10.2002}
 26. Стаття 104. Виконання рішення органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу місцевого самоврядування щодо спорів з питань охорони, захисту, використання та відтворення лісів
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  ...рення лісів набирає чинності з дня його прийняття. оскарження зазначеного рішення в суді зупиняє його виконання. {частина перша статті 104 із змінами, внесеними згідно із законом № 5456-vi від 16.10.2012} виконання рішення щодо спору з питань охорони, захисту, ...
 27. Стаття 104. Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  1. Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного корис
 28. Стаття 96. Порядок призначення та виплати пенсій
  Про пенсійне забезпечення
  при призначенні та виплаті соціальних пенсій застосовуються відповідно статті 1, 80-91, 102-104 цього закону.
 29. Стаття 105. Компенсація пасажирам у разі скасування рейсу
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. у разі скасування рейсу пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до частини другої статті 104 цього кодексу та компенсацію відповідно до частин пятої і шостої статті 104 цього кодексу. пасажир має право на компенсаці...
 30. Стаття 106. Компенсація пасажирам у разі затримки рейсу
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  1. авіаперевізник повинен надати пасажирам сприяння, передбачене пунктами 1 і 4 частини п'ятої статті 105 цього кодексу, у разі затримки рейсу: до двох годин - для рейсів дальністю до 1500 кілометрів; до трьох годин - для рейсів...
 31. Стаття 218. Адміністративні комісії
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103-1 - 104-1, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149-...
 32. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 33. Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у ...
 34. Стаття 244. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...дництва, правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (статті 52 - 53-4, 54-56, 104-1, 108 та 188-5). від імені зазначеного органу розглядати справи про адміністративні правопорушення і на...
 35. Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...о тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності національного антикорупційного бюро україни. {частину першу статті 208 доповнено абзацом четвертим згідно із законом № 198-viii від 12.02.2015} особливості затримання окремої категорії осіб виз...
 36. Стаття 374. Зміст вироку
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  ...ням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення; статті (частини статті) закону україни про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення...
 37. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 38. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 39. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 40. Стаття 1. Визначення термінів
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  ...влади з питань цивільного захисту, органи охорони державного кордону україни, органи доходів і зборів; {пункт 30 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із законом № 901-viii від 23.12.2015} 31) державне повітряне судно - повітряне судно, що застос...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 115
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08

Загрузка
Наверх