Пошук по фразі «Стаття 102 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...дексу була розпочата ще в 1992 році, саме 24 березня за розпорядженням кабінету міністрів була створена робоча група с розробки цк. робота над цим документом тривала аж до березня 1996 року. потім його проект був переданий на розгляд верховній раді та громад...
 2. Стаття 102-1. Оплата праці за сумісництвом
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...умісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються кабінетом міністрів україни. {кодекс доповнено статтею 102-1 згідно із законом № 357/96-вр від 10.09.96}
 3. Стаття 102. Поновлення та продовження процесуальних строків
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ...ду. неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду клопотання. {частина друга статті 102 із змінами, внесеними згідно із законом № 4054-vi від 17.11.2011} 3. ухвала суду про відмову в поновленні чи продовженні п...
 4. Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...ького суду розглядається протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження. {стаття 102 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010}
 5. Стаття 102. Порушення, пов'язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...цехів та служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {абзац другий статті 102 в редакції закону № 760-v від 16.03.2007} {стаття 102 із змінами, внесеними згідно із законами № 55/97-вр від 07.02.97, № ...
 6. Стаття 102. Строки давності та їх застосування
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  102.1. контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим кодексом, не пізніше за...
 7. Стаття 102. Передання майна установі
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  1. В установчому акті визначається майно, яке засновник (а в разі його смерті - зобов'язана особа) повинен передати установі піс
 8. Стаття 102. Розірвання шлюбного договору
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокре
 9. Стаття 102. Позбавлення волі на певний строк
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  ...ку, може бути призначене на строк від шести місяців до десяти років, крім випадків, передбачених пунктом 5 частини третьої цієї статті. неповнолітні, засуджені до покарання у виді позбавлення волі, відбувають його у спеціальних виховних установах. 2. позбавленн...
 10. Стаття 102. Пенсійне забезпечення поліцейських
  Про Національну поліцію
  1. Пенсійне забезпечення поліцейських та виплата одноразової грошової допомоги після звільнення їх зі служби в поліції здійснюют
 11. Стаття 102. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...зного провадження, суд у триденний строк з моменту її постановлення видає судовий наказ по суті заявлених вимог. {частина перша статті 102 в редакції закону № 2453-vi від 07.07.2010 - зміни щодо здійснення повноважень верховного суду україни та вищого спеціаліз...
 12. Стаття 102. Режим у колоніях та його основні вимоги
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...суджених, загальноосвітнього і професійно-технічного навчання, соціально-виховної роботи та громадського впливу. {частина третя статті 102 в редакції закону № 1828-vi від 21.01.2010} 4. у колоніях засуджені носять одяг єдиного зразка. форма одягу визначається м...
 13. Стаття 102. Штраф за неправильну інформацію про судно та прохід без лоцмана
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...бору незалежно від встановленої чинним законодавством україни відповідальності за наслідки, що можуть виникнути через ці дії. { стаття 102 із змінами, внесеними згідно із законом n 4709-vi ( 4709-17 ) від 17.05.2012 }
 14. Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
  Конституція України
  Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і
 15. Стаття 102. Кваліфікаційний іспит
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  1. Особа, яка має намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуюч
 16. Стаття 102. Обов'язок пенсіонерів повідомляти органи, що призначають пенсії про зміну умов, що впливають на виплату пенсій
  Про пенсійне забезпечення
  { назва статті 102 із змінами, внесеними згідно із законом n 2981-iii ( 2981-14 ) від 17.01.2002 } пенсіонери зобов'язані повідомляти органу,...
 17. Стаття 102. Зміст висновку експерта
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  1. У висновку експерта повинно бути зазначено: 1) коли, де, ким (ім’я, освіта, спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфіка
 18. Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  1. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках: а) поєднання в одній особі суб'єкта права земельного сервітуту, в ін
 19. Стаття 102. Охорона внутрішніх морських вод та територіального моря
  Водний кодекс України (ВКУ)
  У внутрішні морські води та територіальне море забороняється скидати з суден і плавучих засобів, платформ та інших морських спор
 20. Стаття 102. Прийняття на службу цивільного захисту та умови її проходження
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. На службу цивільного захисту приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни України з повною загальною середньою о
 21. Стаття 102. Загальні збори членів виробничого кооперативу
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  ...ішення, якщо на них присутні більше половини членів виробничого кооперативу. рішення з питань, зазначених у частині першій цієї статті, приймаються більшістю голосів загальної кількості членів кооперативу.
 22. Стаття 102. Завершення митного режиму транзиту
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...завершення митного режиму транзиту особою, відповідальною за дотримання вимог митного режиму, до закінчення строку, визначеного статтею 95 цього кодексу, органу доходів і зборів призначення повинні бути представлені товари, поміщені у митний режим транзиту, та ...
 23. Стаття 102-1. Підстави набуття і зміст права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...ови (суперфіцій) можуть відчужуватися або передаватися в порядку спадкування, крім випадків, передбачених частиною третьою цієї статті. {частина друга статті 102-1 із змінами, внесеними згідно із законом № 509-vi від 16.09.2008} 3. право користування земельною ...
 24. Стаття 102. Обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями (інвалідів)
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  ... істотного переобладнання, відповідали єдиним стандартам доступності щодо обладнання на борту, зазначеним у частині другій цієї статті. 7. інвалідні коляски, спеціальна апаратура та обладнання, якими користуються інваліди, перевозяться безплатно у пасажирському...
 25. Стаття 102. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  Охорона, захист, використання та відтворення лісів на земельних ділянках зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселенн
 26. Стаття 102. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  1. видатки місцевих бюджетів, передбачені у підпункті "б" пункту 4 частини першої статті 89 цього кодексу, проводяться за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соці...
 27. Стаття 102. Надання громадянам іншого жилого приміщення, якщо в результаті капітального ремонту займане ними жиле приміщення не може бути збережене або його розмір істотно зміниться
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  У тих випадках, коли жиле приміщення, яке займають наймач та члени його сім'ї, в результаті капітального ремонту не може бути зб
 28. Стаття 107. Заходи щодо стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...вовідносинах. граничний строк стягнення податкового боргу в міжнародних правовідносинах визначається відповідно до пункту 102.4 статті 102 цього кодексу, якщо інше не передбачено міжнародним договором україни.
 29. Стаття 96. Порядок призначення та виплати пенсій
  Про пенсійне забезпечення
  при призначенні та виплаті соціальних пенсій застосовуються відповідно статті 1, 80-91, 102-104 цього закону.
 30. Стаття 109. Справляння зборів і стягнення штрафів
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  лоцманський збір, окрема винагорода і штрафи, передбачені статтями 102, 105, 106, 107, 108 цього кодексу, включаються в дохід підприємства, працівником якого є морський лоцман. { стаття 109 і...
 31. Стаття 114. Строки давності для застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...сових) санкцій (штрафів) до платників податків відповідають строкам давності для нарахування податкових зобов'язань, визначеним статтею 102 цього кодексу.
 32. Стаття 126. Жиле приміщення, що надається в зв'язку з виселенням з службового жилого приміщення
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ... зв'язку з виселенням з службового жилого приміщення інше жиле приміщення має відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 цього кодексу. у разі знесення будинку або переобладнання будинку (жилого приміщення) в нежилий, а також якщо будинок (жил...
 33. Стаття 42. Надання жилих приміщень громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...их умов та внесені до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, крім випадків, передбачених статтею 46, частинами першою і другою статті 54, частиною першої статті 90, частиною шостою статті 101, статтями 102, 110, частиною п...
 34. Стаття 100. Оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ищеного ризику для здоров'я встановлюється підвищена оплата праці. перелік цих робіт визначається кабінетом міністрів україни. {стаття 100 із змінами, внесеними згідно із законом № 3694-12 від 15.12.93} {статтю 101 виключено на підставі закону № 357/96-вр від 1...
 35. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 36. Зразок довіреності на розпорядження картковим рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на розпорядження картковим рахунком
  ...го квітня дві тисячі одинадцятого року. я, бабіч ігор іванович, що проживаю в м. київ, вул. володимирська, буд. 15, кв. 102, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1022202030, паспорт ме515205, виданий мінським ру гу мвс україни в ...
 37. Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...абезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення з урахуванням особливостей його статусу. {частина перша статті 67 в редакції закону № 1210-vii від 15.04.2014} 2. до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені ст...
 38. Стаття 56. Оскарження рішень контролюючих органів
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...ми копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-ріше...
 39. Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...там, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти. {частина перша статті 108 із змінами, внесеними згідно із законом № 79-viii від 28.12.2014} 2. порядок перерахування міжбюджетних трансфертів з держ...
 40. Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  50.1. у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містя...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
онлайн
Фото користувача
Владислав Котигора
м. Одеса
відповідей за тиждень: 33
Телефон: 0964989772
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 9
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: 067 6307735
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх