Пошук по фразі «Стаття 100 КЦЗУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 123
 1. Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, що пов’язані з захистом навколишнього природного середовища, насел
 2. Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...гає державній реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно. {абзац другий частини другої статті 100 із змінами, внесеними згідно із законом № 402-vii від 04.07.2013} {стаття 100 в редакції закону № 997-v від 27.04.2007}
 3. Стаття 100. Право участі у товаристві
  Цивільний кодекс України (ЦКУ)
  ...го року. 3. учасник товариства у випадках та в порядку, встановлених законом, може бути виключений з товариства. {частину третя статті 100 із змінами, внесеними згідно із законом № 3262-vi від 21.04.2011}
 4. Стаття 100. Індекс податкоспроможності місцевого бюджету
  Бюджетний кодекс України (БКУ)
  ...к підприємств та податку на доходи фізичних осіб за відповідний бюджетний період повинна бути підтверджена органами стягнення. {стаття 100 в редакції закону № 79-viii від 28.12.2014}
 5. Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги
  Господарський процесуальний кодекс України (ГПКУ)
  ...есення постанови. апеляційний господарський суд має право не приймати відмову від скарги з підстав, визначених у частині шостій статті 22 цього кодексу. про прийняття відмови від скарги апеляційний господарський суд виносить ухвалу, якщо рішення місцевого госпо...
 6. Стаття 100. Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду
  Кодекс адміністративного судочинства України (КАСУ)
  ... адміністративній справі без проведення судового засідання, так і в ході підготовчого провадження чи судового розгляду справи. {стаття 100 із змінами, внесеними згідно із законом № 2453-vi від 07.07.2010; в редакції закону № 4054-vi від 17.11.2011}
 7. Стаття 100. Умови перебування морського лоцмана на судні
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  Капітан судна зобов'язаний забезпечити швидкий і безпечний прийом морського лоцмана і стажиста на борт судна і на період проведе
 8. Стаття 100. Зміна умов тримання засуджених до позбавлення волі
  Кримінально-виконавчий кодекс України (КВКУ)
  ...ш суворі умови тримання або збільшує обсяг встановлених правообмежень, воно обов'язково погоджується із спостережною комісією. {стаття 100 із змінами, внесеними згідно із законом № 5461-vi від 16.10.2012; текст статті 100 в редакції закону № 1186-vi від 08.04.2...
 9. Стаття 100. Зміна умов шлюбного договору
  Сімейний кодекс України (СКУ)
  1. Одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. 2. Шлюбний договір може бути змінено подружжям. Угода про зміну шл
 10. Стаття 100. Громадські та виправні роботи
  Кримінальний кодекс України (ККУ)
  1. Громадські роботи можуть бути призначені неповнолітньому у віці від 16 до 18 років на строк від тридцяти до ста двадцяти годи
 11. Стаття 100. Майно виробничого кооперативу
  Господарський кодекс України (ГКУ)
  1. Майно виробничого кооперативу становить колективну власність кооперативу. Виробничий кооператив є власником будівель, споруд,
 12. Стаття 100. Розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу платника податків
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...тків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру пені, визначеному пунктом 129.4 статті 129 цього кодексу. якщо до складу розстроченої (відстроченої) суми входить пеня, то для розрахунку процентів береться сума за ...
 13. Стаття 100. Чисельність працівників та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
  Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)
  1. Чисельність працівників та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту встановлюється Кабінетом Міністрів
 14. Стаття 100. Призначення одноразової грошової допомоги
  Про Національну поліцію
  ...мерті поліцейського, а також особи, звільненої зі служби в поліції, внаслідок обставин, зазначених у пунктах 3-6 частини першої статті 97 цього закону, якщо смерть настала протягом шести місяців після отримання інвалідності чи травми, внаслідок отримання яких п...
 15. Стаття 100. Переобладнання і перепланування жилого будинку і жилого приміщення
  Житловий Кодекс Української РСР (ЖКУ)
  ...я завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується. виконання робіт, визначених частиною першою цієї статті, внаслідок яких змінюється площа, кількість чи склад приміщень у будинках державного чи громадського житлового фонду, допускає...
 16. Стаття 100. Особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду
  Лісовий кодекс України (ЛКУ)
  Порядок охорони, захисту, використання та відтворення лісів на землях природно-заповідного фонду визначається відповідно до Зако
 17. Стаття 100. Документи, необхідні для допуску товарів до каботажного перевезення
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...здійснює каботажні перевезення ідентичних товарів між одними й тими самими пунктами, документ, зазначений у частині першій цієї статті, є підставою для здійснення перевезень протягом визначеного перевізником та погодженого органом доходів і зборів строку. орган...
 18. Стаття 100. Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.
  Конституція України
  Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.
 19. Стаття 100. Охорона поверхні водозборів і льодового покриву водойм, водотоків, а також морів, їх заток та лиманів
  Водний кодекс України (ВКУ)
  Підприємствам, установам, організаціям і громадянам забороняється забруднювати, засмічувати поверхні водозборів, льодового покри
 20. Стаття 100. Обов'язки та відповідальність авіаційного перевізника
  Повітряний кодекс України (ПКУ)
  ...и однаковими для внутрішніх і для міжнародних рейсів. 3. авіаперевізник зобов'язаний виконувати зазначені у частині другій цієї статті правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів, багажу, вантажу і пошти, а також галузеві стандарти та нормативи як...
 21. Стаття 100. Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію
  Кримінальний процесуальний кодекс України (КПКУ)
  {назва статті 100 із змінами, внесеними згідно із законом № 222-vii від 18.04.2013} 1. речовий доказ, який був наданий стороні кримінального...
 22. Стаття 100. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу чи її повернення
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  ...вернення заявника про повернення заяви про видачу судового наказу; 3) наявні обставини, зазначені у пунктах 2-4 частини третьої статті 121 цього кодексу. 2. про повернення заяви про видачу судового наказу суддя постановляє ухвалу. 3. суддя відмовляє у прийнятті...
 23. Стаття 100. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
  ...айна, керуючого санацією, ліквідатора). при цьому арбітражний керуючий зобов’язаний перевірити відповідність особи вимогам цієї статті. права, обов’язки, відповідальність помічника арбітражного керуючого визначаються цим законом та трудовим договором (контракто...
 24. Стаття 100. Порядок призначення пільгових пенсій особам, які мали право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію цього Закону
  Про пенсійне забезпечення
  ..., які не мають повного стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 12, знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтями 13-14 цього закону, виходячи з вимог цього стажу, ...
 25. Стаття 100. Оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ищеного ризику для здоров'я встановлюється підвищена оплата праці. перелік цих робіт визначається кабінетом міністрів україни. {стаття 100 із змінами, внесеними згідно із законом № 3694-12 від 15.12.93} {статтю 101 виключено на підставі закону № 357/96-вр від 1...
 26. Стаття 9. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
  Про державну допомогу сім'ям з дітьми
  допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відс...
 27. Стаття 234. Ставки збору
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  234.1. ставки збору для колісних транспортних засобів: 234.1.1. для мотоциклів: {підпункт 234.1.1 пункту 234.1 статті 234 в редакції законів № 4235-vi від 22.12.2011, № 5503-vi від 20.11.2012, № 1166-vii від 27.03.2014} 234.1.2. для легкових ав...
 28. Стаття 199. Бонітування ґрунтів
  Земельний кодекс України (ЗКУ)
  ...ість сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах. 2. бонітування ґрунтів проводиться за 100-бальною шкалою. вищим балом оцінюються ґрунти з кращими властивостями, які мають найбільшу природну продуктивність.
 29. Стаття 289. Індексація нормативної грошової оцінки земель
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ... грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. {пункт 289.2 статті 289 із змінами, внесеними згідно із законом № 71-viii від 28.12.2014} 289.3. центральний орган виконавчої влади, що реалізує д...
 30. Стаття 472. Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...лягають обов’язковому декларуванню у разі переміщення через митний кордон україни, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів з конфіскацією зазначених товарів, транспортних засобів.
 31. Стаття 37. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності
  Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  ...ідповідно до закону україни "про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ); донорам, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 закону україни "про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-вр ). { абзац п'ятий статті 37 із змінами, внесеними згідн...
 32. Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...кладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням зброї і бойових припасів. {стаття 193 із змінами, внесеними згідно із законами № 3806-12 від 24.12.93, № 148/96-вр від 25.04.96, № 55/97-вр від 07.02.97, № 2247...
 33. Стаття 484. Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю
  Митний кодекс України (МКУ)
  ...ериторію україни поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів або їх конфіскацію.
 34. Стаття 338. Спеціальна компенсація
  Кодекс торговельного мореплавства України (КТМУ)
  ...ятівником витрат. проте якщо суд, господарський суд або морська арбітражна комісія, врахувавши відповідні критерії, зазначені у статті 333 цього кодексу, буде вважати справедливим і розумним збільшити в подальшому таку спеціальну компенсацію, то це збільшення н...
 35. Стаття 192. Порушення громадянами строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття її на облік
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...проживання - тягне за собою попередження або накладення штрафу від п’яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 192 із змінами, внесеними згідно із законами № 3806-12 від 24.12.93, № 148/96-вр від 25.04.96, № 55/97-вр від 07.02.97, № 2247...
 36. Стаття 5. Типи акціонерних товариств
  Про акціонерні товариства
  ...вариства та приватні акціонерні товариства. кількісний склад акціонерів приватного акціонерного товариства не може перевищувати 100 акціонерів. 2. публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. приватне акціонерне товар...
 37. Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від чотирьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 99 із змінами, внесеними згідно із законами № 55/97-вр від 07.02.97, № 2342-iii від 05.04.2001} {статтю 100 виключено на підст...
 38. Стаття 44. Лічильна комісія
  Про акціонерні товариства
  ...ися реєстратору, зберігачу або депозитарію. умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. { частина перша статті 44 в редакції закону n 2994-vi ( 2994-17 ) від 03.02.2011 } 2. в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників пр...
 39. Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час
  Кодекс законів про працю України (КЗпПУ)
  ...ини, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою і другою цієї статті. компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не допускається. {стаття 106 із змінами, внесеними згідно із законом № 26...
 40. Стаття 101. Наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті
  Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПКУ)
  1. повернення заяви у випадку, встановленому частиною першою статті 100 цього кодексу, не є перешкодою для повторного звернення з такою самою заявою після усунення її недоліків. {частина перша с...
Страницы: 123


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 38
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Your Protect
м. Миколаїв
відповідей за тиждень: 9
Телефон: 0964989772

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Загрузка
Наверх