Пошук по фразі «Стаття 244 ЦКУ»

Пошук Знайти
Розділ
Страницы: 12
 1. Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ністю адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями. {стаття 6 із змінами, внесеними згідно із законами № 244/94-вр від 15.11.94, № 2342-iii від 05.04.2001}
 2. Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...виносить одну з таких постанов: 1) про накладення адміністративного стягнення; 2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього кодексу; 3) про закриття справи. постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, переда...
 3. Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і, міських чи міськрайонних судів, органи національної поліції, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим кодексом до їх відання. { стаття 214 із змінами, вне...
 4. Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію предмета, грошей
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...них внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, виконуються державними виконавцями в порядку, встановленому законом. { стаття 313 із змінами, внесеними згідно з указами пвр n 2010-11від 03.04.86, n 2444-11 від 27.06.86, n 3282-11 від 19.12.86, n 4134-1...
 5. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  ...ння роботодавця м. полтава "" 20р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та положеннями п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 6. Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ом від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього кодексу. у разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, перед...
 7. Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...україни, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством україни. { стаття 307 із змінами, внесеними згідно з указами пвр n 7542-11від 19.05.89, n 1369-12 від 29.07.91, n 1818-12 від 15.11.91; законами...
 8. Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...лядати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок розгляду справ у цих органах визначаються законами україни. { стаття 215 із змінами, внесеними згідно із законом n 244/94-врвід 15.11.94, в редакції закону n 2342-iii ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }
 9. Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 92, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 104, 141, 142, 152, 159, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у ...
 10. Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...онного у місті, міського чи міськрайонного суду - незалежно від розміру шкоди, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років і має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одног...
 11. Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...рактеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до нього доцільно застосувати захід громадського впливу. {частину другу статті 21 виключено на підставі закону № 2342-iii від 05.04.2001} про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили пр...
 12. Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ю накладення штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. {стаття 184 із змінами, внесеними згідно з указами пвр № 316-11 від 29.05.85, № 4452-11 від 21.08.87; законами № 244/94-вр від 15.11.9...
 13. Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. { офіційне тлумачення положення частини першої статті 276 див. в рішенні конституційного суду n 5-рп/2015 ( v005p710-15 ) від 26.05.2015 } справи про адміністративні правопорушення...
 14. Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...1. ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення: {пункт 243.1 статті 243 в редакції законів № 4235-vi від 22.12.2011, № 5503-vi від 20.11.2012, № 1166-vii від 27.03.2014} 243.2. ставки податку за...
 15. Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ... винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження основного або додаткового стягнення. { пункт 4 частини першої статті 288 виключено на підставі закону n 2342-iii ( 2342-14 ) від 05.04.2001 } { пункт 5 частини першої статті 288 виключено на підс...
 16. Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...ві про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, крім даних, визначених частиною другою цієї статті, повинна містити відомості про: дату, час і місце вчинення адміністративного правопорушення; транспортний засіб, який зафіксов...
 17. Стаття 222. Органи Національної поліції
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...і вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина пе...
 18. Стаття 265. Вилучення речей і документів
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...орушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях 234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього кодексу. вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне п...
 19. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...о доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку) та відповідно до законів україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “про охорону прав на пром...
 20. Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...аконної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 32 цього кодексу, а також постанов, прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ...
 21. Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  ...и міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою - четвертою та сьомою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1, 42-2, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвер...
 22. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  ...роду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу україни (цку), відповідно до п. 1 ст. 9 закону україни “про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п. 1 ст. 8 закону украї...
 23. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
  Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)
  у справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати: 1) уповноважені на те посадові особи: органів вну...
 24. Стаття 14. Визначення понять
  Податковий кодекс України (ПКУ)
  ...датків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом; {пункт 14.1 статті 14 доповнено підпунктом 14.1.1-1 згідно із законом № 404-vii від 04.07.2013} {підпункт  14.1.2 пункту 14.1 статті 14 викл...
Страницы: 12


Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 28
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 10
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38 (067) 630-77-35
Телефон: 067 6307735

Загрузка
Наверх