Редакція 

Стаття 31. Припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості

Порівняти з редакцією статті від

1. Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі: ( Абзац перший частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

1) працевлаштування безробітного;

2) поновлення безробітного на роботі за рішенням суду;

3) вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва;

4) відрахування із навчального закладу; { Пункт 4 частини першої статті 31 в редакції Закону N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

5) призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

6) набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування;

7) призначення чи отримання права на призначення пенсії за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років або досягнення особою встановленого законом пенсійного віку; { Пункт 7 частини першої статті 31 в редакції Закону N 3483-IV ( 3483-15 ) від 23.02.2006 }

8) призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості;

9) подання письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

10) подання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості;

11) зміни місця проживання; { Пункт 11 частини першої статті 31 в редакції Закону N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

12) закінчення строку їх виплати;

13) зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості 30 і більше календарних днів;

14) відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або від двох пропозицій проходження професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості, у тому числі осіб, які вперше шукають роботу та не мають професії (спеціальності); { Частину першу статті 31 доповнено пунктом згідно із Законом N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 }

15) відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості; { Частину першу статті 31 доповнено пунктом згідно із Законом N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 }

16) смерті безробітного.

{ Частину другу статті 31 виключено на підставі Закону N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

3. Виплата допомоги по безробіттю припиняється на період призначення безробітній жінці допомоги по вагітності та пологах, допомоги по догляду безробітним за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

{ Частина третя статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }

4. Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відкладається на строк, що дорівнює періоду, протягом якого застрахованій особі відповідно до законів надається вихідна допомога або інші виплати при звільненні з підприємств, установ і організацій або закінченні строку повноважень за виборною посадою, що забезпечують часткову або тимчасову компенсацію втраченого заробітку.

{ Частина четверта статті 31 в редакції Законів N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008, N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 }

5. Тривалість виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації скорочується на строк до 90 календарних днів у разі: ( Абзац перший частини п'ятої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

1) звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин або за угодою сторін (на 90 календарних днів); { Пункт 1 частини п'ятої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 }

2) звільнення з останнього місця роботи з підстав, передбачених статтею 37, пунктами 3, 4, 7, 8 статті 40, статтями 41 і 45 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами, (на 90 календарних днів);

{ Пункт 2 частини п'ятої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015 }

{ Пункт 3 частини п'ятої статті 31 виключено на підставі Закону N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 }

4) приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги по безробіттю; { Пункт 4 частини п'ятої статті 31 в редакції Закону N 884-VI ( 884-17 ) від 15.01.2009 }

5) порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного, а також недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню;

6) перереєстрації безробітного, який був знятий з обліку за невідвідування державної служби зайнятості більше 30 календарних днів без поважних причин та не сприяв своєму працевлаштуванню;

{ Пункт 7 частини п'ятої статті 31 виключено на підставі Закону N 799-VI ( 799-17 ) від 25.12.2008 }

8) припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості.


Комментарии к ст. 31

Ви також можете отримати коментарі до ст. 31 Страхування на випадок безробіття. Юристи сайту, що спеціалізуються на конкретних сферах кодексів і законів, дадуть вичерпний коментар щодо будь-яких питань.


Ваше запитання *

Інші статті розділу

Зміни ст. 31 Страхування на випадок безробіття

Активні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 47
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 12
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: 067 6307735

Типові договориБланки договорів

Загрузка
Наверх