Сравнение редакций закону «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

Стаття 6. Порядок відкриття банками рахунків своїм клієнтам

Стаття 6. Порядок відкриття банками рахунків своїм клієнтам

6.1. Банки мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам-інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам).

На період підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні банки мають право до 30 листопада 2012 року відкривати поточні рахунки УЄФА. { Пункт 6.1 статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2584-VI ( 2584-17 ) від 05.10.2010 - зміна втрачає чинність 30 листопада 2012 року }

6.2. Особи, визначені в пункті 6.1 цієї статті, мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб.

{ Пункт 6.2 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

6.3. Порядок відкриття банками рахунків та їх режими визначаються Національним банком України. Умови відкриття рахунка та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом - власником рахунка.

6.4. У разі відкриття рахунка клієнтом, щодо якого існує публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, приватним виконавцем, банк зупиняє видаткові операції з такого рахунка на суму обтяження та повідомляє державному виконавцеві, приватному виконавцеві про відкриття рахунка. Повідомлення про відкриття рахунка вручається державному виконавцеві, приватному виконавцеві власником рахунка, який зобов'язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем, приватним виконавцем повідомлення.

{ Статтю 6 доповнено пунктом 6.4 згідно із Законом N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

6.5. Державний виконавець, приватний виконавець вирішує питання щодо необхідності накладення арешту на кошти боржника, що зберігаються на відкритому рахунку, та у семиденний строк з моменту надходження повідомлення інформує банк про прийняте рішення.

{ Статтю 6 доповнено пунктом 6.5 згідно із Законом N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

6.6. Відновлення видаткових операцій на рахунках такого клієнта здійснюється у разі, якщо державний виконавець, приватний виконавець не повідомив про прийняте рішення у встановлений строк, перебіг якого починається з дати, зазначеної у відмітці про отримання державним виконавцем, приватним виконавцем повідомлення. { Статтю 6 доповнено пунктом 6.6 згідно із Законом N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

{ Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

6.1. Банки мають право відкривати рахунки резидентам України (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам), нерезидентам України (юридичним особам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам).

На період підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні банки мають право до 30 листопада 2012 року відкривати поточні рахунки УЄФА. { Пункт 6.1 статті 6 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2584-VI ( 2584-17 ) від 05.10.2010 - зміна втрачає чинність 30 листопада 2012 року }

{ Пункт 6.1 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2418-VIII ( 2418-19 ) від 15.05.2018 }

6.2. Особи, визначені в пункті 6.1 цієї статті, мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб.

{ Пункт 6.2 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

6.3. Порядок відкриття банками рахунків та їх режими визначаються Національним банком України. Умови відкриття рахунка та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом - власником рахунка.

6.4. У разі відкриття рахунка клієнтом, щодо якого існує публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, приватним виконавцем, банк зупиняє видаткові операції з такого рахунка на суму обтяження та повідомляє державному виконавцеві, приватному виконавцеві про відкриття рахунка. Повідомлення про відкриття рахунка вручається державному виконавцеві, приватному виконавцеві власником рахунка, який зобов'язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем, приватним виконавцем повідомлення.

{ Статтю 6 доповнено пунктом 6.4 згідно із Законом N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

6.5. Державний виконавець, приватний виконавець вирішує питання щодо необхідності накладення арешту на кошти боржника, що зберігаються на відкритому рахунку, та у семиденний строк з моменту надходження повідомлення інформує банк про прийняте рішення.

{ Статтю 6 доповнено пунктом 6.5 згідно із Законом N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

6.6. Відновлення видаткових операцій на рахунках такого клієнта здійснюється у разі, якщо державний виконавець, приватний виконавець не повідомив про прийняте рішення у встановлений строк, перебіг якого починається з дати, зазначеної у відмітці про отримання державним виконавцем, приватним виконавцем повідомлення. { Статтю 6 доповнено пунктом 6.6 згідно із Законом N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

{ Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }