Трудовий договір між працівником і фізичною особою

Трудовий договір
між працівником і фізичною особою

 

 

Місто _____ ______ « _ _» _______ 200_ р.

Прізвище _________ _________ _____

Ім'я _______ __________ ______

По батькові _ ________ _____________,

Рік народження ___ ________ __________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг) _____________________

Ідентифікаційний код № ___ ______ ___________

Для фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників

№ _____ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи — підприємця

Ідентифікаційний код № __ ______ _________

Місце проживання _ _____ _______ _________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

_____________________

_____________________,

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище ___________ _________ ___

Ім'я ___________ __________ _____

По батькові ______ ________ ________,

Дата народження __ _______ ___________

Вид діяльності (професія) ________ ______ _____

Останнє місце роботи ___________ _______

Місце проживання ____________ _______

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий________ ______

_____________________

Ідентифікаційний код № _ ________ __________,

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

 

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений термін, установлений за погодженням сторін _____________ _____ (указати строк дії договору);

таким, що укладається на час виконання певної роботи _________________ (указати строк виконання роботи).

 

2. Працівник зобов'язаний виконувати ____ _______________ (зазначаються докладні х арактеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

 

3. Фізична особа зобов'язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі __ ____ ____ грн. на місяць;

розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

 

4. Час виконання робіт установлюється з______ _______ ___ _____________ (указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними.

Наприклад, з 8.00 години до 12.00 години та з 17.00 години до 20.00 години. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

 

5. Вихідні дні надаються______________________________________ (указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

 

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ____ _ (указується тривалість, початок та закінчення відпустки).

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

 

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

 

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

 

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

 

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).

 

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

 

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

 

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг _ _____ ___ (указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави).

 

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий — у Працівника, третій — у державній службі зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

 

15. Підписи сторін:

М. П. ____ (підпис) 

_ _______ (прізвище, їм 'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

17. Трудовий договір розірваний сторонами « _ _» ______ 200_ р.

____________________ (підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

 

Підписи сторін:

Фізична особа _________ ___ Працівник _____ _____

18. Трудовий договір від « __» ___ _ _ _____ 200_ р. за № _ ____ знято з реєстрації

« __» ___ ___ 200 _ р.

___________________ (найменування державної служби зайнятості)

 

М. П. ___ (підпис) ________ (прізвище, ім 'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

  

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від «__» ____ 200__ р.

____________________________ (підстави та копія рішення суду додаються)

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, внесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

 

Фізична особа _______ Працівник ________

Скачати документ «Трудовий договір між працівником і фізичною особою» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Трудовий договір між працівником і фізичною особою», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Трудовий договір між працівником і фізичною особою»

5
Віра
01.04.2016 в 13:11:34

Супер!

Алекс
25.04.2016 в 11:45:22

хороший

4
Ірина
07.06.2016 в 21:30:03

Пункти 9, 15,18 уже не дійсні і їх потррібно вже виключить

В пункті 14 - в двох примірниках

Віктор
09.06.2016 в 10:15:06

Це стара форма. А де нова ?

Лариса
13.06.2016 в 16:00:21

Дякую

5
Віка
04.08.2016 в 17:29:09

хороший зразок

Оксана
26.08.2016 в 19:30:46

Дякую

ольга
13.10.2016 в 11:44:29

5

Ольга
21.11.2016 в 18:37:43

Подходит

5
Олександр
29.11.2016 в 19:31:15

Дякую, дуже допоміг

5
марк
29.11.2016 в 21:11:45

++

3
Кіра
26.12.2016 в 15:40:12

дуже хороший зразок!

Надежда
11.01.2017 в 13:39:18

Спасибо!

інна
18.01.2017 в 13:26:17

хіба 3 екземпляр треба заносити до центру зайнятості?

Наталья
23.01.2017 в 15:48:20

Хочу принять на работу продавца - рабочий день 4 часа.Имею ли я право принять на 1/2 мин.зарплаты и как будет отображаться в отчетах?

Наталья
23.01.2017 в 21:00:16 відповідь для Наталья

Если предприниматель малого бизнеса (торговля в магазинах) будет отчислять за счёт работника взносы в Пенсионный фонд, то в Трудовом договоре обязан ли указать работодатель размер взноса за счёт работника? Как работник я б хотела, чтобы мои индивидуальные взносы в Пенсионный фонд были указаны в договоре. Существует ли такой договор в такой сфере (между частным предпринимателем малого бизнеса и работником)?

маша
30.01.2017 в 21:35:20 відповідь для Віктор

як заповняти

Статус: Клієнт
02.02.2017 в 10:40:59

Скажіть, будь ласка, що писати в п.4 Трудового договору фізособи з працівником, якщо працівник приймається на роботу за сумісництвом на 0,5 ставки? Чи обо"язково прописувати з якої саме години і до якої? Чи можливе формулювання "У вільний час від основної роботи"? Дякую!

5
Роман
10.02.2017 в 11:11:26

5+

Ника
12.02.2017 в 18:30:35

Как составить правильно доп соглашение к трудовому договору по узменению должности и оклада?

люда
14.02.2017 в 11:59:12

як оформити трудовий договир на 0.5 ставки

Ліда
21.02.2017 в 15:22:59

Пригодився, дякую!

Ліля
24.02.2017 в 18:32:32

Чи створюється трудовий договір на випробувальний термін працівника терміном на 1 місяць

Жанна
02.03.2017 в 10:34:06

дякую за документ

Роджер
06.03.2017 в 21:06:46 відповідь для Ліля

Готується пакет документів в Службі зайнятості про те що та чи інша особа знаходиться у Вас на стажуванні.

Тетяна
11.03.2017 в 17:20:21

Дуже допоміг

Наталія
31.03.2017 в 13:34:07

Даний документ не є дійсним, оскільки Така угода не потребує реєстрації в МЦЗ з 2015 року

МАРІЯ
06.04.2017 в 22:48:29

ЧОМУ ЗНІМАЮТЬ ПДВ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ

Андрей Кудрявцев
24.04.2017 в 08:16:05

сайт полезен и практичен

ВМ
25.04.2017 в 16:28:20

Ок

андрей
07.05.2017 в 19:51:19

це стара форма. а де нова

5
Ирина
18.05.2017 в 10:04:09

Супер!!!

Анна
05.07.2017 в 12:52:15

как его заполнять можно образец заполнения глянуть?

5
Уляна
08.07.2017 в 17:53:33

Хороший

5
демьян
14.07.2017 в 21:18:58

супер

володимир
29.08.2017 в 12:56:34

супер

ludmila
04.09.2017 в 12:55:08

В шапке трудового договору ФОП и фізособи должно быть слово " строковой " или строковой указать уже в самом договоре ? Спасибо !

я
13.09.2017 в 16:33:27

ТАк корисно. поки що аналізу

Галя
30.09.2017 в 15:21:35

Прошу сказати у п.9 пише про реєстрацію у службі зайнятості. Хіба це ще актуально?

ната
03.10.2017 в 10:13:18

отлично

роман
11.10.2017 в 08:42:58

это старье

лариса
18.10.2017 в 20:45:15

чи має право підприємець знімати налог з заробітной плати якщо вона є меншою ніж мінімальна зазначена в труд.договорі

fkkf
23.10.2017 в 09:47:04

cegrh

Анна
24.10.2017 в 21:01:27

правильний

я
06.11.2017 в 13:41:12

хтозна

4
Душечка
16.11.2017 в 15:33:05

Спасибо. Неплохой шаблон, только п. 14 нужно изменить на ( в 2-х экземплярах и убрать упоминание про центр занятости)

Душечка
16.11.2017 в 15:33:25

Спасибо. Неплохой шаблон, только п. 14 нужно изменить на ( в 2-х экземплярах и убрать упоминание про центр занятости)

петров
22.11.2017 в 17:56:50

згодився

Світлана
01.12.2017 в 16:55:32

Дякую, дуже корисна інформація

SV
02.12.2017 в 00:17:18

шаблон хороший. убрать центр занятости и немного подкорректировать под себя. спасибо.

5
Опа
06.12.2017 в 21:31:24

Дякую

Опа
06.12.2017 в 21:31:58

Дякую

5
Любов
22.12.2017 в 10:14:28

корисна інформація

Ольга
26.01.2018 в 08:38:41

Дякую.

Harun
05.02.2018 в 22:39:52 відповідь для Ольга

Spasibo balshoe.

olimp8r
19.02.2018 в 10:06:46

Гарний приклад

5
Людмила
20.02.2018 в 13:34:04

Хороший

Юлия
23.02.2018 в 20:42:57

5

Питух
26.02.2018 в 10:19:24

Питухы сучары ёбаные гандоны хуйня редкосна ебать вас надо пиздаболы

5
кристина
01.03.2018 в 16:32:36

грамотно викладений договір

іван
06.03.2018 в 12:48:24

на пять балів

марина
21.03.2018 в 08:49:34

Чи створюється трудовий договір на випробувальний термін на 1 місяць і який він? якщо можна примірник

Марина
28.03.2018 в 22:55:48

Супер

Марина
28.03.2018 в 22:56:11

Супер

Василий
16.04.2018 в 15:22:30

а есть новый договор так как в этом некоторые пункты уже не правильны?

Тетяна
23.04.2018 в 12:53:08

Дякуємо!!!

Катерина
02.05.2018 в 11:13:07

Чіткий, правильний договір

іван
03.05.2018 в 20:53:31

дуже хороший

ТЕТЯНА
03.06.2018 в 10:13:29

ДЯКУЮ

Зоя
07.06.2018 в 15:09:01

Дякую .гарний договір

саша
10.07.2018 в 18:06:15

всьо клас

Наталя
31.07.2018 в 23:10:24

Чи потрібно рееструвар

Ти в центрі зайнятості чи можна можна підприемець

ої

Та найманий

5
станислав
04.08.2018 в 00:10:33

ок

Світлана
21.08.2018 в 09:28:00

дуже корисний

Михайло
04.10.2018 в 16:03:52

Дякую!

вова
06.10.2018 в 17:31:19

дякую

Тетяна
06.10.2018 в 21:37:56

На жаль, бланк застарів. Договір вже не реєструється в центрі зайнятості.

5
Сергій
15.10.2018 в 13:26:35

Дякую.

ЕВГЕН
16.10.2018 в 21:24:14

Дуже потрібна інфа

лариса
25.10.2018 в 10:06:09

+

5
Світлана
29.10.2018 в 13:28:28

Дякую. Зразок документа зекономив мені час.

Світлана
29.10.2018 в 13:28:37

Дякую. Зразок документа зекономив мені час.

5
Альона
31.10.2018 в 15:41:56

Дуже дякую

Світлана
01.11.2018 в 12:59:00

Дякую за договір.

Віктор
09.11.2018 в 15:07:45

Це стара форма. Нова не реєструється в службі зайнятості.

Наташа
27.11.2018 в 11:30:30

Супер

5
Наталія
29.11.2018 в 15:05:10

Добре дуже!

5
Лідія
03.12.2018 в 13:08:48

дякую.

5
Людмила
28.01.2019 в 15:54:01

Дякую! Просто і зрозуміло.

Статус: Клієнт
20.08.2019 в 16:07:36

Добрый день. Подскажите пожалуйста по трудовому договору працівник - фіз.особа , упор идет на центр занятости , актуален ли этот договор на сегодняшний день ?

Світлана
25.10.2019 в 10:16:40

хороший

5
Алекс
30.01.2020 в 12:59:11

Дякую. Молодці

5
Реєстратор
06.04.2020 в 19:49:53 відповідь для Ірина

Молодець. Я теж хотів написати за ці зміни.

5
НАДЯ
19.05.2020 в 22:28:26

ХОРОШИЙ ЗРАЗОК

юлия
03.08.2020 в 18:13:35

дякую, корисний

5
Лілія
06.08.2020 в 12:18:45

дуже корисно!!!

татьяна
07.08.2020 в 23:54:17

супкр

Микола
25.08.2020 в 08:19:10

так

Оксана
02.09.2020 в 15:47:16

Супер

5
Андрій
23.09.2020 в 16:54:04

Зручний та простий

5
Orel Anna Nikolaevna
24.09.2020 в 13:23:29

корисно

Orel Anna Nikolaevna
24.09.2020 в 13:23:38

корисно

5
Євген
28.09.2020 в 22:10:51

Дякую.Виявився корисним

5
ОЛЕНА
04.10.2020 в 21:13:32

дякую

влад
29.11.2020 в 18:15:11

ок

5
Катя
01.12.2020 в 20:35:54

Прекрасний

люба
02.12.2020 в 09:40:14

правильний

Валерій
12.01.2021 в 11:24:13

Дякую,а де нова форма?

5
Ольга
19.01.2021 в 22:55:06

Дуже добре

5
Віра
16.04.2021 в 09:02:46

Супер!Знайдені документи за темою «трудовий договір між працівником і фізичною особою бланк 2017 скачать»

 1. Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  трудовий договір між працівником і фізичною особою місто « » 200 р. прізвище ім'я по б...
 2. Договір позики (між фізичними особами)
  Договор займа → Договір позики (між фізичними особами)
  договір позики (безвідсоткової) м. полтава “” 200р. сторони: позикодавець(п.і.п.) з однієї сторони,...
 3. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  договір про завдаток (між фізичними особами) м. «» р. , паспорт громадянина україни: серія n , видани...
 4. Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  договір дарування акцій м. "" 20 р. (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі дарувальник, з од...
 5. Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  Договор займа → Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  договір позики (між фізичними особами, безпроцентної) м. "" 20 р. громадянин (прізвище, ім'я, по ба...
 6. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу від "&q...
 7. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу №. від ""...
 8. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  договір позики із заставним забезпеченням м. "" 20 р. (найменування підприємства, що бере позику), іменоване...
 9. Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  трудовий договір про роботу за сумісництвом м. "" 200 р. (вказати найменування сторони) (надалі іменуєт...
 10. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди ми, які нижче підписал...
 11. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  договір між роботодавцем і творцем про винагороду м. полтава ""200р. керуючись нормами четв...
 12. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди ...
 13. Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  Договор займа → Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  ... (найменування товариства) протокол nо. від "" 20 р. голова ради директорів \\ договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. закрите акціонерне товариство , іменоване надалі позикодаве...
 14. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  агентський договір з фізичною особою-підриємцем м. "" 20 р. (прізвище, ім'я, по батькові), що є фізичною особо...
 15. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення м.київ " " 200 р. керуючись нормами четвертої книги цивіл...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх