Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги

 

 

м. _______                             ___ ________ 200__ р.

 

_________ (назва підприємства, що надає житлово-комунальні послуги) (далі - підприємство) в особі __________ (посада, прізвище, ім'я та по ____________, батькові) що діє на підставі ________ (статут, положення, номер свідоцтва про __________, з одного боку, державну реєстрацію) та ________ (прізвище, ім'я, та по батькові громадянина) (далі - громадянин), який є власником (наймачем) житлового приміщення на підставі _______ (номер, дата _________, видачі свідоцтва про право власності, договір найму житла) з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене.

 

Предмет договору

1. Підприємство надає громадянину розстрочку у погашенні заборгованості з квартирної плати (плати за утримання житла) та плати за комунальні послуги (водо-, тепло-, газопостачання, послуги водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (далі - житлово-комунальні послуги), що утворилася станом на ___________, на суму ________ _______ (сума цифрами та словами) з ________ 200__ р. до _______ 200__ р., у тому числі:

200__ рік ________ гривень (цифрами )

200__ рік ________ гривень (цифрами )

200__ рік ________ гривень (цифрами )

200__ рік ________ гривень (цифрами )

200__ рік ________ гривень, з розподілом за місяцями: (цифрами)

Сума поточного щомісячного платежу за житлово-комунальні послуги становить ________ гривень. ( цифрами та словами)

 

Права та обов'язки сторін

2. Підприємство зобов'язується:

1) на період погашення реструктуризованої заборгованості загальну суму платежів, що вносяться громадянином на погашення реструктуризованої заборгованості, установлювати в розмірі, який не перевищує 25 відсотків доходів, що визначаються під час нарахування субсидій для працюючих

громадян, і 20 відсотків - для пенсіонерів та інших осіб, що отримують будь-які види соціальної допомоги;

2) у разі зміни у складі зареєстрованих в житловому приміщенні осіб, розміру їх доходу або рівня тарифів на житлово-комунальні послуги проводити перерахунок реструктуризованої заборгованості;

3) у разі дострокового погашення боргу приймати рішення про дострокове припинення дії договору.

3. Підприємство має право приймати рішення про дострокове розірвання договору про реструктуризацію у разі:

 • дострокового погашення реструктуризованої заборгованості;
 • відчуження громадянином житлового приміщення;
 • подання громадянином заяви про розірвання договору;
 • подання громадянином документів з недостовірними відомостями.

 

4. Громадянин зобов'язується:

забезпечити своєчасне погашення боргу за житлово-комунальні послуги згідно з умовами, визначеними договором;

у разі розірвання договору при відчуженні житлового приміщення сплатити невнесену суму розстроченого боргу та суму нарахованої пені.

 

5. Громадянин має право:

достроково погасити борг в повному обсязі або його частину;

достроково розірвати договір;

вимагати проведення перерахунку у зв'язку із зміною у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб або розміру їх доходу.

 

Відповідальність сторін

6. У разі несвоєчасного внесення плати за договором нараховується пеня в розмірі 0,01 відсотка, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше ніж 100 відсотків загальної суми боргу, за умови відсутності перед громадянином заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та інших будь-яких видів соціальної допомоги.

 

Інші умови

7. Договір набирає чинності з моменту укладення, але не раніше ніж 1 липня 2003 р., і діє до ______ 200__ року.

8. У разі коли доходу громадянина, який уклав договір про реструктуризацію заборгованості, не вистачає для повного погашення боргу, строк дії договору продовжується за його письмовою заявою до повного погашення.

9. Договір складено у двох примірниках (по одному примірнику для кожної сторони), що мають однакову юридичну силу.

10. Зміни до договору можуть бути внесені лише за згодою сторін.

11. Дія договору може бути припинена згідно із законодавством.

Місцезнаходження (місце проживання) та підписи сторін

Підприємство ________ (підпис) (ініціали та прізвище) ________

МП

Примітка. Договір може містити інші умови, що не суперечать законодавству.

Скачати документ «Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги»

світлана
20.10.2017 в 19:17:20

дякую, дуже корисний.

олександр
01.05.2019 в 16:19:59

дякуюЗнайдені документи за темою «договір про реструктуризацію заборгованості зразок»

 1. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що ...
 2. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 3. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 4. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  договір купівлі-продажу товарів у розстрочку м. полтава "" 200.р. мною, громадянином (прізвище, ім'...
 5. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 6. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 7. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 8. Зразок. Договір застави транспортного засобу
  Договор залога и заклада → Зразок. Договір застави транспортного засобу
  договір застави транспортного засобу м. «» року сторона1, паспорт серія № , що мешкаю за адресою: , що надалі...
 9. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 10. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 11. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 12. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 13. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 14. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...
 15. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0637323860
Телефон: +380684623468


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх