Типовий договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ

Типовий договір
на централізовану охорону квартир громадян підрозділами державної служби
охорони при Міністерстві внутрішніх справ

 

 

м. ______________               " ____" ________ 199__ р.

 

 

 

Відділ (відділення) Державної служби охорони __________ в особі _____, який діє на підставі ___ і названого у подальшому - "Охорона", з однієї сторони, і власник майна _______ прізвище, ім'я та по батькові ____, що мешкає за адресою:

_______ домашній телефон _________, службовий телефон ________ і названого у подальшому - "Клієнт", з другої сторони, уклали договір на охорону квартири "Клієнта" (іншого приміщення) за адресою ____(іншого приміщення з майном), названого у подальшому "Об'єкт".

1. “Клієнт” передає, а “Охорона” приймає під охорону “Об’єкт”, позначений на плані (схемі) — додаток до договору № 1, де знаходиться майно, що належить “Клієнту” або членам його сім’ї, іншим особам за їх згодою.

"Охорона” не приймає майно на зберігання і не вступає у володіння цим майном. “Охорона” приймає на себе обов’язок про централізовану охорону “Об’єкта” в цілому шляхом забезпечення його цілісності і збереження майна “Клієнта”, що в ньому знаходиться, у період знаходження “Об’єкта” під охороною.

Періодом охорони вважається час з моменту прийому “Об’єкта” під охорону до його зняття з охорони “Клієнтом”. Особливими умовами договору можуть бути передбачені обставини або умови, за яких період охорони вважається припиненим.

2. Сума договору визначається сторонами на основі розрахунку, що додається до договору (додаток № 2). У разі зміни норм витрат на охорону, у тому числі при проведенні державою індексації доходів населення, інших заходів, що викликають зростання (зменшення) витрат на утримання “Охорони”, сума договору змінюється на основі наданого “Охороною” обгрунтованого розрахунку без переоформлення договору.

Вартість майна, що знаходиться на “Об’єкті”, оцінюється “Клієнтом” в односторонньому порядку.

3. “Об’єкт”, що передається під централізовану охорону, повинен відповідати технічним вимогам згідно з додатком № 3 до Типового договору і доповненнями до нього за згодою сторін.

Договір укладається після обладнання “Об’єкта” засобами охорони охоронної сигналізації і контрольної перевірки стану їх технічної справності.

Відмова “Клієнта” від обладнання технічними засобами сигналізації місць можливого проникнення на “Об’єкт” обумовлюється письмово.

4. Приймання “Об’єкта” під охорону і зняття його з охорони здійснюється згідно з Інструкцією (додаток № 4). Особливості її застосування можуть бути обумовлені “Охороною” в залежності від виду технічних засобів охоронної сигналізації, якими обладнаний “Об’єкт”.

5. “Охорона” зобов’язана здійснювати всі заходи, передбачені додатком до Типового договору (додаток № 5), а також доповненнями до нього за згодою сторін, для забезпечення охорони “Об’єкта”.

6. “Клієнт” зобов’язаний здійснювати всі заходи, передбачені додатком до Типового договору (додаток № 6), а також доповненнями до нього за згодою сторін, по виконанню умов, необхідних для здійснення охорони “Об’єкта”.

7. “Охорона” несе матеріальну відповідальність за збитки, спричинені внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань.

Факти неналежного виконання "Охороною” своїх зобов’язань та розмір збитків, що підлягає відшкодуванню “Охороною”, встановлюється у визначеному чинним законодавством порядку (додаток № 7).

8. “Охорона” звільняється від відповідальності за збитки, допущені при відсутності вини “Охорони” у їх спричиненні за умов, передбачених додатком № 8 до Типового договору, а також доповненнями до нього за згодою сторін.

9. “Клієнт” несе матеріальну відповідальність перед “Охороною” за умов, передбачених додатком № 9 до Типового договору, а також доповненнями до нього за згодою сторін.

10. Оплата витрат за обладнання “Об’єкта” технічними засобами сигналізації та за охорону проводиться “Клієнтом” у відповідності із затвердженими в установленому порядку розцінками на ці послуги.

Оплата проводиться щомісячно, не залежить від фактичного часу охорони і вноситься “Клієнтом” не пізніше 1-го числа кожного поточного місяця.

11. Для виконання зобов’язань за договором централізованої охорони квартири “Охороні” надаються права згідно з додатком № 10 до Типового договору та доповненнями до нього за згодою сторін.

12. При укладенні договору на централізовану охорону “Об’єкта” та його здійсненні “Клієнту” надаються права згідно з додатком № 11 до Типового договору та доповненнями до нього за згодою сторін.

13. Договір укладається строком на один рік і набуває чинності на наступний день після підписання. Якщо за один місяць до закінчення строку дії договору ні одна із сторін не вимагатиме його припинення або переукладання, то він залишається в силі на попередніх умовах і на той же строк.

14. Розірвання договору раніше строку, на який він укладений, може проводитись за згодою сторін, а також у випадках, передбачених договором. При відмові від охорони зацікавлена сторона повинна попередити про це іншу за 15 днів.

15. Спори “Клієнта” і “Охорони” щодо додержання умов договору можуть бути оскаржені у вищестоячу організацію “Охорони” та до суду.

Договір з додатками, які є його невід’ємною частиною, складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у “Охорони”, другий — у “Клієнта”.

Додатки:

додаток № 1 на ______ сторінках;

додаток № 2 на ______ сторінках;

додаток № 3 на ______ сторінках;

додаток № 4 на ______ сторінках;

додаток № 5 на ______ сторінках;

додаток № 6 на ______ сторінках;

додаток № 7 на ______ сторінках;

додаток № 8 на ______ сторінках;

додаток № 9 на ______ сторінках;

додаток № 10 на ______ сторінках;

додаток № 11 на ______ сторінках;

додаток № 12 на ______ сторінках.

Примітка: У разі домовленості за додатками у обсязі, меншому, ніж передбачено редакцією Типового договору, вони складаються за узгодженням сторін.

Цей договір розроблений згідно з Конституцією України (888-09), Законом України “Про міліцію” (565-12), іншими законодавчими та нормативними актами (додаток № 12).

Договір підписали:

"Охорона"

"Клієнт"

"____" _________ 199__ р.

адреса підрозділу _______ телефон _____ "____" _______ 199__ р.

Скачати документ «Типовий договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Типовий договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Типовий договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «типовий договір розподілу охорона приміщення»

 1. Типовий договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ
  типовий договір на централізовану охорону квартир громадян підрозділами державної служби охорони при міністерстві внутрішніх спра...
 2. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприє...
 3. Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  договір купівлі-продажу майнового паю с.маківці, пнівського району, львівської області "" 200 р. власни...
 4. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  договір купівлі-продажу земельної ділянки м. київ ""20 р. ми, що нижче підписалися, , іменований в пода...
 5. Типовий депозитарний договір
  Договор банковского и депозитного вклада → Типовий депозитарний договір
  типовий депозитарний договір м. суми "" 199 р. (далі - зберігач), що здійснює діяльність на під...
 6. Договір купівлі-продажу типовий
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу типовий
  договір купівлі-продажу м. "" 200р. (найменування підприємства, кооперативу, організації), іменоване надалі ...
 7. Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  договір купівлі-продажу транспортного засобу м. полтава "" 20р. власник транспортного засобу (номерного...
 8. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  договір довірчого управління майном м. ""20р. підприємство, іменоване надалі "установник управлінн...
 9. Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом м. львів ""20р. ми, що ниж...
 10. Типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України
  Договор страхования, перестрахования → Типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України
  типовий договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян україни, що мають у власності чи іншому законно...
 11. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення раціоналізаторської пропозиції та розподіл винагороди ми, які нижче підписал...
 12. ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  Защита прав собственности → ДОГОВІР між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди
  договір між співавторами про вклад у створення об’єкта права інтелектуальної власності та розподіл винагороди ...
 13. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 14. Договір найму житлового приміщення
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму житлового приміщення
  договір найму житлового приміщення м. "" 20 р. (найменування (п.і.п.) власника житлового приміщення або упов...
 15. Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  Договор аренды жилого помещения → Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  договір суборенди не житлового приміщення м. "" 20 р. (назва організації), іменуємо надалі "суборендар",...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (097) 410 44 00


Загрузка
Наверх