Типова форма контракту з працівником

Типова форма
контракту з працівником

 

 

м. Київ                                   “__” ___ 200__р .

 

 

Сторони:

 

Роботодавець : __________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі ______ (посада та ПІБ), діючого на підставі _____ _______ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та

Працівник : гр. ________________ (прізвище, ім'я, по батькові) , з другої сторони, уклали цей К онтракт про наступне: Працівник ___________ приймається (наймається) на роботу до структурного підрозділу підприємства : __ ________ __ _______ (цех, відділ, лабораторія тощо) за професією (посадою)* _____________ (повне найменування професії, посади) кваліфікацією _______________ (розряд, кваліфікаційна категорія)

(*Запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій, кваліфікаційних довідників посад.).

  Працівнику встановлюється (не встановлюється ) строк випробування

Тривалість строку випробування ______________

 

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном “сторони” в цьому контракті позначаються роботодавець и працівник.

 

Обов’язки сторін

3. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов’язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

__________________

__________________

5. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):

__________________

__________________

6. Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

 __________________

 __________________

  Робочий час

7. Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):_____________

 

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

9. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі____ на місяць або у розмірі ____ за 1 годину роботи;

надбавка (доплата та інші виплати) _______ у розмірі ___ % до тарифної ставки, ( посадового окладу).

10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ____ _______________ (вказати вид, розмір)

11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

  основна ___ днів,

  додаткова _ днів.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі ___

12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

 ____________ _____ ______ (за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця)

 

Відповідальність сторін, вирішення спорів

13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

14. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Інші умови: _______ _ ____ ___________

 (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 170 від 19 березня 1994 р.).

 

Зміни, припинення та розірвання контракту

16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

17. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

1. _________________

2. _________________

3. _________________

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, у тому числі розірвання контракту працівником — з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем — з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:

_________________.

20. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

 

Термін дії та інші умови контракту

22. Строк дії контракту з _____ до _____

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або ____

23. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:_____ __________

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту _____________

26. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:

__________________

__________________

Адреси сторін

27. Відомості про роботодавця:

   М.П.

Скачати документ «Типова форма контракту з працівником» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Типова форма контракту з працівником», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Типова форма контракту з працівником»

5
Евгения
15.04.2015 в 14:49:51

Спасибо, полезная информация.

5
Юлія
19.11.2015 в 09:45:08

Спасибо, полезная информация.

5
Коля
08.02.2016 в 15:04:11

корисно

Юлія
10.02.2016 в 09:39:48

Дякуємо!

Наталія
10.02.2016 в 14:37:06

Дякую за корисну інформацію

5
Тетяна
16.03.2016 в 18:45:42

Дякую. Дуже корисно!!!

5
лллллл
20.03.2016 в 22:23:02

Спасибо, полезная информация

Светлана
30.03.2016 в 11:07:50

спасибо.

Inessa
31.03.2016 в 14:08:16

Благодарю.

4
Andrey
03.04.2016 в 16:40:51

Спасибо

Андрій
26.04.2016 в 12:35:58

Дякуємо!

Марія
26.04.2016 в 14:39:38

дякую

Наталія
11.05.2016 в 18:06:51

дякую

5
Катерина
27.05.2016 в 13:11:47

Дуже дякую за зразок документу!

Галина
09.06.2016 в 14:42:57

так, корисна

Наталія
23.06.2016 в 11:19:36

Корисний, дуже дякую!!!!

Юрий
13.07.2016 в 16:54:03

Спасибо, очень помог Ваш образец.

5
ольга
15.08.2016 в 16:26:15

корисно,щиро дякую

Юрий
18.08.2016 в 09:16:06

Спасибо, пригодится при работе.

Таня
23.08.2016 в 12:05:08

Дякую, дуже виручили

Денис
04.11.2016 в 14:51:38

Дякую

Ольга
21.11.2016 в 18:39:54

Спасибо большое!!!

Світлана
28.11.2016 в 10:50:07

Корисно! Дякую!

Світлана
28.11.2016 в 10:50:36

Корисно! Дякую!!!Ваш комментарий

5
Оксана
12.01.2017 в 10:02:32

Отличный образец. Спасибо.

Олександр
23.01.2017 в 13:59:52

А що, цей кониракт обовязковий з 1 грудня 2016 р. ?

5
Юлия
25.01.2017 в 15:36:16

спасибо!супер!

Статус: Клієнт
30.01.2017 в 16:59:02

Помогли. Благодарю!

Анна
01.02.2017 в 17:51:54

спасибо, да

Алла Вячеславівна
05.02.2017 в 21:02:25

Спасибо

Юрий
23.02.2017 в 19:46:20

корисно

Павел
28.02.2017 в 17:22:12

не идеально, но как для шаблона для доработки отлично! Спасибо.

5
Олена
02.03.2017 в 15:16:39

Дякую за корисну інформацію.

Олександр
16.03.2017 в 12:50:24

Дякую, дуже логічне оформлення!

Юрий
23.03.2017 в 12:56:33

Спасибо

Ігор
26.03.2017 в 13:55:40

Дякую.

5
Тетяна
09.04.2017 в 18:37:55

Дякую за допомогу!

Галина
10.04.2017 в 19:05:56

Дуже вдячна. Корисна інформація

Галина
10.04.2017 в 19:06:46

Ваш комментарий Дякую. Дуже корисна інформація

ВІРА
18.05.2017 в 12:49:37

Як правильно поновити або продовжити контракт з працівником на один рік , термін попереднього виходить 20.05.17р.

5
Юлія
20.05.2017 в 14:16:16

Чудовий

Наталия Антоненко
26.05.2017 в 14:20:44

Дякую, корисна інформація

василь
06.06.2017 в 10:18:05

корисний

Lone
22.06.2017 в 12:22:36

Kruto

Олексій
27.06.2017 в 15:45:01

А чи може бути по основному місцю роботи безстроковий трудовий контракт? Чи обов'язково має бути визначений термін дії, а потім його треба продовжувати або укладати новий?

Світлана
01.07.2017 в 14:03:44

Дякую, отримала швидку та лаконічну допомогу!

Мімімі
06.07.2017 в 16:41:51

Дякую велике, вдалося оперативно відреагувати на запит.

Милга
18.07.2017 в 11:41:49

Спасибо за полезную информацию

юля
21.08.2017 в 09:13:25

цеи договір трeба рeeструвати?

Світлана
25.08.2017 в 09:53:08

Дякую,дуже корисна інформація!

Олег
31.08.2017 в 12:00:55

Все СУПЕР!

олена
26.10.2017 в 15:11:30

як базовий документ - підійде

Статус: Клієнт
02.11.2017 в 14:51:35

Відмінно. Необхідна, розумна,своєчасна допомога. 12+(за 12-бальною системою)

Ернест
02.11.2017 в 16:17:07

Спасибо, полезная информация.

4
инна
04.11.2017 в 15:18:05

буду використовувати у праці

Любов
10.11.2017 в 15:19:08

Договір на вільний графік роботи на 4 год. Що говорить закон Дякую

Микола
13.11.2017 в 13:28:57

дякую

Статус: Клієнт
26.11.2017 в 16:47:48

Фраза- Цей контракт є строковим трудовим договором. завжди так і є чи ні?

Віктор
10.12.2017 в 11:12:29

Дякуємо

Андрій
19.12.2017 в 05:46:50

Корисно та зручно, дякую.

Татьяна
22.12.2017 в 12:22:31

Спасибо

5
Иван
23.12.2017 в 14:21:15

+100500

Галина
27.12.2017 в 23:17:05

Дякую!Дуже вчасно.

Віктор
28.12.2017 в 11:53:49

Дякую, корисна інформація

Ігор
16.01.2018 в 21:08:45

Корисно

Влада
08.02.2018 в 17:13:39

круто

Григорій
26.02.2018 в 09:13:59

Велика подяка за корисну інформацію

5
Макс
01.03.2018 в 08:31:36

Дякую за корисну інформацію

Макс
01.03.2018 в 08:31:42

Дякую за корисну інформацію

5
Вера
06.03.2018 в 17:12:29

Спасибо)

Вера
06.03.2018 в 17:12:38

Спасибо)

Ольга
26.03.2018 в 12:01:06

Цікава та корисна інформація

Татьяна
02.04.2018 в 13:49:52

спасибо..полезная информация

Татьяна
02.04.2018 в 13:50:55

Ваш комментарий спасибо..полезная информация

коляда
16.04.2018 в 11:02:55

дуже дякую

Тетяна
17.04.2018 в 00:27:02

дякую, корисно

Олена
30.05.2018 в 14:54:35

корисно. дякую

5
Галина
21.06.2018 в 12:42:19

дякую!

Алена
26.06.2018 в 15:17:15

хороший шаблон

5
Татьяна
03.07.2018 в 22:44:19

Спасибо , замечательный шаблон !

Татьяна
03.07.2018 в 22:44:40

Спасибо , замечательный шаблон !

Наталия
05.07.2018 в 17:36:48

Главное-короткий

Світлана
23.07.2018 в 17:22:23

Дякую

вася
30.07.2018 в 17:29:45

хороший контракт

ирина
02.08.2018 в 14:29:57

спасибо

Світлана
23.08.2018 в 11:02:24

Дякую , скористались!

Александр
28.08.2018 в 11:04:15

какой нужно правильный прописать срок действия контракта без инициативы работодателя?

марго
26.09.2018 в 07:38:26

супер

5
віталій
26.09.2018 в 14:28:06

все прикольно

Ірина
08.10.2018 в 11:16:36

Корисно

ирина
09.10.2018 в 11:29:21

Дуже корисна інформація

5
Ros
12.10.2018 в 11:47:44

Очень удачный образец

4
Дмитро
19.10.2018 в 16:25:51

добре але коротко

Игорь
06.11.2018 в 13:30:40

Дуже добре!!!

Марія Павлюк
14.11.2018 в 19:29:12

Дякую

Людмила
21.11.2018 в 11:22:26

Молодці, що допомагаєте!

Татьяна
12.12.2018 в 13:11:02

Спачибо полезно

Вася
25.12.2018 в 11:28:00

типово вірно

Наталія
22.01.2019 в 11:22:24

5 корисна інформація

5
Олена
08.02.2019 в 09:27:28

Спасибі, корисна інформація

Григорій
05.04.2019 в 11:14:54

Дякую, корисно. актуально.

Григорій
05.04.2019 в 11:16:05

Ваш комментарий 5

Богдан
05.04.2019 в 11:57:03

дякую !!!!...

Людмила
09.04.2019 в 13:49:20

Спасибо, полезная информация.

5
Наталия
15.04.2019 в 10:36:24

5 спасибо

Антоніна
16.04.2019 в 11:08:39

Дуже дякую. Надзвичайно корисна інформація.

Лена
16.05.2019 в 11:38:09

Спасибо!

Нина
13.06.2019 в 22:59:09

спасибо, очень помогла информация для работы

Елена
10.07.2019 в 15:34:04

Спасибо! Помогли

5
степан
07.08.2019 в 18:47:34

Дякую

Людмила
15.08.2019 в 15:16:34

Корисно!

Людмила
15.08.2019 в 15:17:04

корисно

Ігор
16.08.2019 в 15:21:05

Супер, корисно

Ігор
16.08.2019 в 15:21:30

супер, корисно

Олена
23.08.2019 в 14:08:55

Дякую, важлива інформація- мені допомогла

:)
19.09.2019 в 17:03:40

Чудово

5
Радіон
11.10.2019 в 18:15:53

супер !!!

Радіон
11.10.2019 в 18:16:13

супер !!!

Алекс
21.11.2019 в 12:57:53

Если незатруднит подскажите, принесли приказ о смене режима работы и утверждение графика смен для работников охраны предприятия. Содержание: в связи с необходимостью на предприятии для работников охраны в установленном законом порядке введено подсчитанный размер рабочего времени в месячный период с 12ти часовыми сменами. В связи с вышеизложенным и опираясь на ст57,58,59,61,66,70КЗпП Украины. Приказую ю

3
Ольга
26.11.2019 в 19:25:40

дякую

Ольга
26.11.2019 в 19:26:11

дякую

Алексей
27.11.2019 в 18:09:16

Корисна інформація

5
Людмила
30.01.2020 в 12:55:12

Корисна інформація, дякую

Светлана
08.02.2020 в 19:11:20

Спасибо, полезная информация

Надежда Зинченко
26.04.2020 в 16:37:43

А як бути з відпусткою цього року, відпускними ?

Тетяна
14.05.2020 в 09:22:40

Дуже корисна інформація

вОЛОДИМИР
26.05.2020 в 18:59:37

ДЯКУЮ!

Ніна
15.06.2020 в 12:40:33

Дякую! Інформація дуже актуальна

Семенюк Альона
17.06.2020 в 11:03:40

Є зразок строкової трудової угоди з вчитилями пенсіонерами?

лариса
21.06.2020 в 19:36:19

дякую

Людмила
26.06.2020 в 12:45:08

Дякую за корисну інформацію.

Людмила
26.06.2020 в 12:45:31

Дякую

Лідія
21.07.2020 в 10:43:24

Дуже корисний сайт. Дякую

5
Інна
20.08.2020 в 23:12:27

Дякую корисна інформація

5
Ярослав
02.09.2020 в 20:30:39

дякую

Ярослав
02.09.2020 в 20:31:24

дякую

Юліана
21.09.2020 в 10:37:48

спасибо, полезно

Наталія
09.11.2020 в 10:58:56

Дякую. Дуже корисно

Тетяна
12.11.2020 в 17:24:22

Дуже корисно

4
Дмитро
25.11.2020 в 15:16:00

Дякую за зарзок договору

Дмитро
25.11.2020 в 15:16:07

Дякую за зарзок договору

Світлана
15.12.2020 в 11:33:16

Корисний документ

Катерина
16.12.2020 в 19:06:49

Очень благодарна за образец! Коротко и по сути.

5
Валентина
23.12.2020 в 15:52:24

Хороший образец договора.

сергій
05.03.2021 в 12:26:39

дякуємо

сергій
05.03.2021 в 12:26:57

Ваш комментарий5

5
олена
17.03.2021 в 15:18:49

спасибо, полезная информация

олена
17.03.2021 в 15:18:57

спасибо, полезная информация

Микола
24.03.2021 в 14:34:19

підкажіть чи можна заключити такий контракт з кухарем

роботодавець ФОП а працівник просто фізична особа

Максим
02.04.2021 в 09:43:48

Дуже вам дякую

5
Ірина
06.04.2021 в 11:39:30

Корисно!

5
Любовь
18.05.2021 в 12:49:56

Полезная информация. Ничего лишнего.Знайдені документи за темою «зразок контракту з працівником»

 1. Типова форма контракту з працівником
  Трудовой договор, контракт → Типова форма контракту з працівником
 2. Типова форма контракту з працівником
  Трудовой договор, контракт → Типова форма контракту з працівником
  типова форма контракту з працівником м. київ “” 200р . сторони: роботодавець : (повна назва юри...
 3. Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок
  ...онер зобов'язаний повідомити комітента про допущені відступи за першої нагоди. 2.2. комісіонер поручається за виконання контракту іноземним контрагентом. 2.3. комісіонер зобов'язаний: на основі розробленій комітентом документації й інших да...
 4. Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  трудовий договір між працівником і фізичною особою місто « » 200 р. прізвище ім'я по батькові , рік народжен...
 5. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  Договір позики м. (дата прописом) Гр. (П.І.П), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменовани
 6. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  УГОДА про розірвання договору дарування м. "" 200 р. Ми, (П.І.П), що проживає за адресою: і (
 7. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  ДОГОВІР дарування частини квартири м. "" 20 р. Ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові
 8. Зразок довіреності на отримання пенсії
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання пенсії
  Довіреність Місто Київ, шостого вересня дві тисячі одинадцятого року. Я, Хоменко Вікторія Володимирівна, прожив
 9. Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Довіреність Місто Київ, чотирнадцятого липня дві тисячі одинадцятого року. Товариство з обмеженою відповідальні
 10. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Розписка м. "" 20 р. Я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , N
 11. Зразок довіреності на приватизацію квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на приватизацію квартири
  Довіреність Місто Київ, другого лютого дві тисячі одинадцятого року. Я, Мартиненко Валентина Василівна, прожива
 12. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  Договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-І учасника) іменоване надалі &quo
 13. Зразок довіреності на ведення справ в суді
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді
  Довіреність Місто Київ, п’ятнадцятого квітня дві тисячі одинадцятого року. Я, Костюк Олександр Федо
 14. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  ... 2.3. асортимент . 2.4. якість товару, що передається продавцем повинна відповідати (сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок). підтвердженням якості товару, є . 2.5. гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту виготовленн...
 15. Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  Довіреність Місто Київ, вісімнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року. Я, Хоменко Вікторія Володимирівна,

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх