Типова форма контракту з працівником

Типова форма
контракту з працівником

 

 

м. Київ                                   “__” ___ 200__р .

 

 

Сторони:

 

Роботодавець : __________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в особі ______ (посада та ПІБ), діючого на підставі _____ _______ (статуту, довіреності, положення), з однієї сторони, та

Працівник : гр. ________________ (прізвище, ім'я, по батькові) , з другої сторони, уклали цей К онтракт про наступне: Працівник ___________ приймається (наймається) на роботу до структурного підрозділу підприємства : __ ________ __ _______ (цех, відділ, лабораторія тощо) за професією (посадою)* _____________ (повне найменування професії, посади) кваліфікацією _______________ (розряд, кваліфікаційна категорія)

(*Запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій, кваліфікаційних довідників посад.).

  Працівнику встановлюється (не встановлюється ) строк випробування

Тривалість строку випробування ______________

 

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном “сторони” в цьому контракті позначаються роботодавець и працівник.

 

Обов’язки сторін

3. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов’язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

__________________

__________________

5. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):

__________________

__________________

6. Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

 __________________

 __________________

  Робочий час

7. Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):_____________

 

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

9. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі____ на місяць або у розмірі ____ за 1 годину роботи;

надбавка (доплата та інші виплати) _______ у розмірі ___ % до тарифної ставки, ( посадового окладу).

10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ____ _______________ (вказати вид, розмір)

11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

  основна ___ днів,

  додаткова _ днів.

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі ___

12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

 ____________ _____ ______ (за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця)

 

Відповідальність сторін, вирішення спорів

13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

14. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Інші умови: _______ _ ____ ___________

 (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України N 170 від 19 березня 1994 р.).

 

Зміни, припинення та розірвання контракту

16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

17. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

1. _________________

2. _________________

3. _________________

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, у тому числі розірвання контракту працівником — з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем — з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:

_________________.

20. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

 

Термін дії та інші умови контракту

22. Строк дії контракту з _____ до _____

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або ____

23. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:_____ __________

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту _____________

26. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:

__________________

__________________

Адреси сторін

27. Відомості про роботодавця:

   М.П.

Скачати документ «Типова форма контракту з працівником» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Типова форма контракту з працівником», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Типова форма контракту з працівником»

5
Евгения
15.04.2015 в 14:49:51

Спасибо, полезная информация.

5
Юлія
19.11.2015 в 09:45:08

Спасибо, полезная информация.

5
Коля
08.02.2016 в 15:04:11

корисно

Юлія
10.02.2016 в 09:39:48

Дякуємо!

Наталія
10.02.2016 в 14:37:06

Дякую за корисну інформацію

5
Тетяна
16.03.2016 в 18:45:42

Дякую. Дуже корисно!!!

5
лллллл
20.03.2016 в 22:23:02

Спасибо, полезная информация

Светлана
30.03.2016 в 11:07:50

спасибо.

Inessa
31.03.2016 в 14:08:16

Благодарю.

4
Andrey
03.04.2016 в 16:40:51

Спасибо

Андрій
26.04.2016 в 12:35:58

Дякуємо!

Марія
26.04.2016 в 14:39:38

дякую

Наталія
11.05.2016 в 18:06:51

дякую

5
Катерина
27.05.2016 в 13:11:47

Дуже дякую за зразок документу!

Галина
09.06.2016 в 14:42:57

так, корисна

Наталія
23.06.2016 в 11:19:36

Корисний, дуже дякую!!!!

Юрий
13.07.2016 в 16:54:03

Спасибо, очень помог Ваш образец.

5
ольга
15.08.2016 в 16:26:15

корисно,щиро дякую

Юрий
18.08.2016 в 09:16:06

Спасибо, пригодится при работе.

Таня
23.08.2016 в 12:05:08

Дякую, дуже виручили

Денис
04.11.2016 в 14:51:38

Дякую

Ольга
21.11.2016 в 18:39:54

Спасибо большое!!!

Світлана
28.11.2016 в 10:50:07

Корисно! Дякую!

Світлана
28.11.2016 в 10:50:36

Корисно! Дякую!!!Ваш комментарий

5
Оксана
12.01.2017 в 10:02:32

Отличный образец. Спасибо.

Олександр
23.01.2017 в 13:59:52

А що, цей кониракт обовязковий з 1 грудня 2016 р. ?

5
Юлия
25.01.2017 в 15:36:16

спасибо!супер!

Статус: Клієнт
30.01.2017 в 16:59:02

Помогли. Благодарю!

Анна
01.02.2017 в 17:51:54

спасибо, да

Алла Вячеславівна
05.02.2017 в 21:02:25

Спасибо

Юрий
23.02.2017 в 19:46:20

корисно

Павел
28.02.2017 в 17:22:12

не идеально, но как для шаблона для доработки отлично! Спасибо.

5
Олена
02.03.2017 в 15:16:39

Дякую за корисну інформацію.

Олександр
16.03.2017 в 12:50:24

Дякую, дуже логічне оформлення!

Юрий
23.03.2017 в 12:56:33

Спасибо

Ігор
26.03.2017 в 13:55:40

Дякую.

5
Тетяна
09.04.2017 в 18:37:55

Дякую за допомогу!

Галина
10.04.2017 в 19:05:56

Дуже вдячна. Корисна інформація

Галина
10.04.2017 в 19:06:46

Ваш комментарий Дякую. Дуже корисна інформація

ВІРА
18.05.2017 в 12:49:37

Як правильно поновити або продовжити контракт з працівником на один рік , термін попереднього виходить 20.05.17р.

5
Юлія
20.05.2017 в 14:16:16

Чудовий

Наталия Антоненко
26.05.2017 в 14:20:44

Дякую, корисна інформація

василь
06.06.2017 в 10:18:05

корисний

Lone
22.06.2017 в 12:22:36

Kruto

Олексій
27.06.2017 в 15:45:01

А чи може бути по основному місцю роботи безстроковий трудовий контракт? Чи обов'язково має бути визначений термін дії, а потім його треба продовжувати або укладати новий?

Світлана
01.07.2017 в 14:03:44

Дякую, отримала швидку та лаконічну допомогу!

Мімімі
06.07.2017 в 16:41:51

Дякую велике, вдалося оперативно відреагувати на запит.

Милга
18.07.2017 в 11:41:49

Спасибо за полезную информацию

юля
21.08.2017 в 09:13:25

цеи договір трeба рeeструвати?

Світлана
25.08.2017 в 09:53:08

Дякую,дуже корисна інформація!

Олег
31.08.2017 в 12:00:55

Все СУПЕР!Знайдені документи за темою «форма трудового договора з працівником в україні»

 1. Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  Трудовой договор, контракт → Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею м. київ "" ...
 2. Типова форма контракту з працівником
  Трудовой договор, контракт → Типова форма контракту з працівником
 3. Типова форма контракту з працівником
  Трудовой договор, контракт → Типова форма контракту з працівником
  типова форма контракту з працівником м. київ “” 200р . сторони: роботодавець : (пов...
 4. Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  Ценные бумаги и акции, эмиссия → Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  ...оповнень до нього можливі тільки за згодою сторін. 9.2. всі зміни та доповнення до договору здійснюються тільки у письмовій формі. договір складено в 4 примірниках, які мають однакову юридичну силу. один примірник договору зберігається у справах , (наз...
 5. Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  Защита прав собственности → Договір між Творцем (творцями) і Роботодавцем про передання права на одержання охоронного документа на об’єкти права інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору чи окремого доручення
  ...ивати заходів стосовно недопущення до неї сторонніх осіб та осіб, які за своїм службовим становищем не мають доступу до такої інформації. 2.3. запропонувати творцю укласти договір про передання йому права на одержання охоронного документа у разі прийняття ...
 6. Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  трудовий договір між працівником і фізичною особою місто « » 200 р. прізвище ім'я по...
 7. Договор займа
  Договор займа
 8. Договор купли-продажи
  Договір купівлі-продажу майна → Договор купли-продажи
  ...ему договору в течении 20 дней до окончания срока действия договора. 7.3. все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываются обеими сторонами и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. ...
 9. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 10. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ... батькові), що є фізичною особою-підриємцем, іменований надалі "агент", і , (найменування й організаційно-правова форма організації) іменована надалі "принципал", в особі , (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (...
 11. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 12. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...хунку лізингової плати”, який підписується сторонами одночасно з договором. лізингові платежі сплачуються в безготівковій формі. 4.3. перший лізинговий платіж вноситься через місяці з моменту передачі обладнання в лізинг, обумовленого в п.3.1 цього д...
 13. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  ...ити інші дії, що впливають на вартість нерухомого майна; г) надати на момент підписання договору купівлі-продажу довідку за формою № 3 з житлово-експлуатаційної організації й документально підтверджену інформацію (документи) про відсутність заборгованості ...
 14. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 15. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 20
Телефон: 0963753599
Телефон: margarita88@i.ua
Телефон: 0637323860
Телефон: 0963202046 0959153942


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх