Кредитний договір з банком (по довгостроковому кредитуванню населення на споживчі цілі)

Кредитний договір № ___

 

м. Полтава                                    "___"_________19___р.

 

 

_________ (назва установи Ощадного банку) ______, що в подальшому іменується "Банк" в особі ________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та___________ (прізвище, ім'я та по-батькові позичальника,) який проживає за адресою: ______________________, який в подальшому іменується "Позичальник", з другого боку, склали між собою дійсний договір:

  

1. Банк приймає на себе зобов’язання:

1.1. Надати позичальнику з урахуванням його платоспроможності кредит у сумі ______ (цифрами та літерами) карбованців на строк _____ років із розрахунку ______ процентів річних на _________ (об'єкти кредитування)

1.2. Відкрити для надання кредиту позичковий рахунок № _____ Кредит надати шляхом видачі ___________ (видачі готівкою, розрахункового Чеку чекової книжки, перерахування на рахунок і т.ін. одноразово або частинами за оплату робіт або придбання цінностей)

1.3. Повертати надмірно отримані платежі по позиці.

 

2. Позичальник зобов’язується:

2.1. В строк до "___"_____ 19__ р. використати кредит на слідуючі цілі: _________

2.2. З метою своєчасного повернення кредиту та сплати процентів за користування кредитом, виконання угоди забезпечується ___________ (поручительством, заставою) ___________, що оформляється у відповідності з вимогами діючого законодавства. (У випадку необхідності оформлення застави та поручительства останні додаються до кредитного договору).

2.3. Сплачувати отриману позику в строки відповідно до прийнятого строкового зобов’язання (шляхом списання суми внеску з рахунку по вкладу, утримання із заробітної плати, пенсії, стипендії, готівкою та ін.). Кінцеве погашення кредиту здійснити до "___" ___ 19__ р.

 

2.4. Сплачувати Банку за користування позикою проценти із розрахунку ___ процентів річних в такому порядку: _________ (одноразово, одночасно з погашенням основного боргу відповідно до строкового зобов'язання)

2.5. У випадку несвоєчасного повертання сум в погашення кредиту сплачувати Банку неустойку в розмірі ____ процентів річних від суми простроченого боргу за кожен день прострочки.

Якщо внесена позичальником сума недостатня для погашення строкового платежу і нарахованих процентів, то в першу чергу Банком погашаються проценти за користування кредитом, а решта суми повертається в погашення основного боргу.

2.6. У випадку невикористання кредиту в строк до ______ повернути отриманий кредит Банку, сплативши штраф у розмірі ___ процентів річних, нарахованих на суму невикористаного кредиту до повного його погашення.

2.7. Надати Банку слідуючі документи, що підтверджують цільове використання кредиту: ______ (вказати конкретні документи та строки їх представлення)__________

2.8. У випадку використання кредиту на цілі, що не відповідають зазначеним в пункті 2.1, сплатити Банку штраф в розмірі _____ процентів річних, нарахованих на суму, використану не по цільовому призначенню, до повного його погашення.

2.9. Повідомити Банк про зміни місця проживання, роботи, прізвища або імені та інших обставин, які можуть впливати на виконання зобов’язань по дійсному договору.

 

3. Банк має право:

3.1. З метою контролю за цільовим використанням кредиту та його забезпеченням здійснювати перевірки виконаних робіт та придбаних матеріалів, іншого майна на місцях. За результатами перевірки складається акт.

3.2. При виникненні у позичальника тимчасових фінансових або інших утруднень надавати в окремих випадках відстрочку платежу з утриманням підвищеної процентної ставки у розмірі ____ процентів річних.

3.3. Достроково утримувати кредит та реалізовувати заставне право при:

а) нецільовому використанні кредиту;

б) неподанні в строк документів, що вказані в пункті 2.7;

в) невикористанні кредиту в строк, що вказаний в пункті 2.6;

г) утворенні простроченої заборгованості більше ______ місяців;

д) утворенні незабезпеченої заборгованості.

 

4. Позичальник має право:

4.1. Здійснювати дострокове погашення кредиту та процентів.

4.2. Достроково розірвати договір з Банком, повністю повернувши отриманий кредит та внесши плату за його використання, а також надавши документи, зазначені в п.2.7.

 

5. Строк дії договору встановлюється з дня його укладання і до повного повернення кредиту, а також отримання Банком всіх належних йому процентів та неустойок.

 

6. Зміни договору оформлюються додатковою угодою сторін і є невід’ємною частиною договору.

 

7. Суперечки по дійсному договору вирішуються у встановленому порядку судом.

 

Банк

Позичальник _______ (підпис керівника, печатка, дата)

Установа Ощадного банку Паспорт або документ, який України № _____ його замінює _______ серія ____ № _____ (найменування району, виданий ______ дата видачі _________ міста)

Скачати документ «Кредитний договір з банком (по довгостроковому кредитуванню населення на споживчі цілі)» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Кредитний договір з банком (по довгостроковому кредитуванню населення на споживчі цілі)», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Кредитний договір з банком (по довгостроковому кредитуванню населення на споживчі цілі)»

Антон Лысенко
04.04.2017 в 21:12:04

Спасибо за приведенный бланк договора. Для ознакомление документ бесценен! ТАКОЙ ДОГОВОР ПОДПИСЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!

Во первых, он юридически безграмотен. Пункт 7. "Споры по настоящему договору" решаются согласно действующему законодательству. Суд не устанавливает порядки ( он может только призвать к порядку в зале судебного заседания). Суд разрешает спор, согласно действующему закону.

Во вторых, договор защищает только банкиров. По этому договору, платить проценты нужно всю жизнь. Так как, с начало с тебя берут проценты а тело кредита не погашается. Так никогда кредит не выплатишь.

Еще раз СПАСИБО за ознакомление с договором, который никогда нельзя подписывать!

GUILLOT RAYMOND
07.06.2018 в 04:39:22

Hallo,

Besonders in Europa und der Welt (Frankreich, Belgien, Schweiz, Rum?nien, Deutschland, Italien, Spanien, Kanada, Portugal, Luxemburg, Guyana, R?union, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Franz?sisch-Polynesien, Neukaledonien ...) Ich stelle Ihnen einen Kredit von 3.000 bis 500.000 Euro zu sehr einfachen Konditionen in H?he von 2% zur Verf?gung. Ich mache auch Investitionen und Kredite zwischen Individuen aller Art. Ich biete Kredite kurz-, mittel- und langfristig an. F?r weitere Informationen kontaktieren Sie mich bitte direkt unter meiner E-Mail-Adresse: guillotfrancois87@gmail.com

5
вікторія
09.10.2019 в 18:50:48

дякую

игорь
19.12.2019 в 06:51:15

интересно является ли номер договора обязательным реквизитом?

5
Иван
29.07.2020 в 13:07:06 відповідь для игорь

Конечно у каждого договора обязан быть свой индивидуальный номер. Я брал деньги в Кредит Финанс

https://creditfinance.com.ua/kredity/ Мне прописали все индивидуально

Статус: Клієнт
29.07.2020 в 13:07:50 відповідь для игорь

Конечно у каждого договора обязан быть свой индивидуальный номер. Я брал деньги в Кредит Финанс

https://creditfinance.com.ua/kredity/ Мне прописали все индивидуальноЗнайдені документи за темою «кредитний договір зразок»

 1. Кредитний договір з банком (по довгостроковому кредитуванню населення на споживчі цілі)
  Договор долга, кредита → Кредитний договір з банком (по довгостроковому кредитуванню населення на споживчі цілі)
  кредитний договір № м. полтава ""19р. (назва установи ощадного банку) , що в подальшому іменуєтьс...
 2. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 3. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 4. Зразок. Договір застави транспортного засобу
  Договор залога и заклада → Зразок. Договір застави транспортного засобу
  ...й договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. цей договір забезпечує вимоги заставодержателя, що випливають із кредитного договору, укладеного між заставодержателем та заставодавцем, з урахуванням усіх можливих додатків до нього (надалі разом кре...
 5. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 6. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 7. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 8. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 9. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 10. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 11. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 12. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...
 13. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 14. Зразок. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Зразок. Договір комісії
  договір комісії м. ""20 р. (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі комісіонер, в ...
 15. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх