Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики

Договір
позики (безвідсоткової)

 

м. __________ "___"______ 20__ р.

 

_______________________ (найменування організації), іменоване надалі "Позикодавець", в особі _______________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі _______________________, з одного боку, і ___________________ (найменування організації), іменоване надалі  Позичальник, в особі _______________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі _________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. Предмет договору 

1.1. За даним договором Позикодавець передає Позичальникові безпроцентну позику на суму ____________________ (сума прописом) гривень, а Позичальник зобов'язується повернути зазначену суму позики в обумовлений строк.

 

2. Права та обов'язки сторін 

2.1. Позикодавець зобов'язаний передати Позичальникові або перерахувати на його банківський рахунок зазначену суму позики в строк до ____________________. 

2.2. Повернення зазначеної в даному договорі суми позики може відбуватися за бажанням Позичальника протягом  ___________________ по частинам  (в розстрочку), але не пізніше _________. Зазначена сума безпроцентної позики може бути повернута Позичальником достроково.

 

3. Відповідальність сторін 

3.1. У випадку неповернення зазначеної в п. 1 суми позики в зазначений у п. 2.2 строк, Позичальник сплачує штраф у розмірі ____% від суми позики за кожний день прострочення до дня її повернення Позикодавцю. Розмір відсотків визначається дисконтною ставкою банківського відсотка на день виконання грошового зобов'язання або його відповідної частини в місці укладання договору. 

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі сторін зобов'язань за цим договором, вона зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні таким невиконанням збитки.

3.2. Невиконання однією зі сторін умов даного договору, яке призвело до матеріальних втрат другої сторони, тягне за собою застосування до винної сторони штрафних санкцій у розмірі нанесеного збитку й може служити підставою дострокового припинення договору.

 

4. Форс - мажор 

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання даного договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачати або попередити. 

4.2. При настанні обставин, зазначених у п. 4.1, кожна сторона повинна без зволікання сповістити про них у письмовому вигляді іншу сторону. Повідомлення повинне містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, що дають оцінку їхнього впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за даним договором.

4.3. Якщо сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене в п. 4.2, то вона зобов'язана відшкодувати другій стороні понесені нею збитки.

4.4. У випадках настання обставин, передбачених у п. 4.1, строк виконання стороною зобов'язань за цим договором відтерміновується відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їхні наслідки.

4.5. Якщо, обставини що наступили, перераховані в п. 4.1 і їхні наслідки продовжують діяти більше двох місяців, сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання даного договору.

 

5. Конфіденційність 

5.1. Умови даного договору й угод ( протоколів і т.п.) до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

5.2. Сторони приймають всі необхідні міри для того, щоб їхні співробітники, агенти, правонаступники без попередньої згоди іншої сторони не інформували третіх осіб про деталі даного договору і додатків до нього.

 

6. Вирішення спорів

6.1. Усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, що не знайшли свого відображення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

6.2. При відсутності врегулювання у процесі переговорів спірних питань, суперечки вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

7. Припинення договору

7.1. Даний договір припиняється: 

 • за згодою сторін;
 • з інших підстав передбачених чинним законодавством.

 

8. Заключні положення 

8.1. Будь-які зміни й доповнення до даного договору дійсні, за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані належними уповноваженими на те представниками сторін.

8.2. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

8.3. Даний договір набуває чинності  з моменту передачі Позикодавцем суми позики, зазначеної в п. 1.1 Позичальникові або перерахування відповідних коштів  на його банківський рахунок.

8.4. Даний договір буде вважатися виконаним при виконанні Сторонами взаємних зобов'язань.

8.5. Даний договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному екземпляру для кожної із сторін.

 

9. Адреси й реквізити сторін 

 

Позикодавець: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

 

Позичальник: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

 

Підписи сторін: 

 

Позикодавець 

____________________ __________________

          М.П.                           (підпис)

 

Позичальник 

____________________ __________________

           М.П.                           (підпис)

Скачати документ «Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики»

Галина
11.01.2017 в 17:46:21

Дуже корисний,дякую

Олександра
22.02.2017 в 02:13:43

корисний договір

2
Вася
20.10.2017 в 11:48:04

сойдет

Вася
20.10.2017 в 11:48:13

сойдет

Нина
28.11.2017 в 12:59:21

Корисна інформація.

Колега
01.12.2017 в 11:57:46

Дякую! Просто і ефективно.

Саме те, що потрібно)

Андрій
13.12.2017 в 12:47:22

Дякую за цей зразок договору, він дуже допоміг.

Людмила
25.12.2017 в 11:24:24

Дякую

Вікторія
30.01.2018 в 14:23:06

Мені дуже сподобався цей документ і сайт в цілому. Дякую.

Валентин
15.03.2018 в 09:48:42

дякую

Іван
17.05.2018 в 14:21:55

Дякую

5
Олена
11.06.2018 в 06:49:57

Шановні позичальники!

Ви в будь-яких фінансових труднощах? Ви хочете розпочати власний бізнес? Ця кредитна компанія була створена правозахисними організаціями у всьому світі з єдиною метою - допомагати бідним та людям у фінансових труднощах життя. Якщо ви хочете подати заявку на отримання кредиту, зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти elenanino0007@gmail.com

Ім'я:

Потрібна сума кредиту:

Тривалість кредиту:

Номер мобільного:

Спасибі, і благослови Ти Бог

ДОВІДКА

Олена

Статус: Клієнт
11.06.2018 в 06:50:32

Шановні позичальники!

Ви в будь-яких фінансових труднощах? Ви хочете розпочати власний бізнес? Ця кредитна компанія була створена правозахисними організаціями у всьому світі з єдиною метою - допомагати бідним та людям у фінансових труднощах життя. Якщо ви хочете подати заявку на отримання кредиту, зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти elenanino0007@gmail.com

Ім'я:

Потрібна сума кредиту:

Тривалість кредиту:

Номер мобільного:

Спасибі, і благослови Ти Бог

ДОВІДКА

Олена

5
Наталія
09.07.2018 в 11:49:55

дякую за корисний зразок!

5
rt
14.12.2018 в 17:54:59

ok

5
Олександр
10.01.2019 в 11:57:48

Дуже корисний сайт,

дякую!

Олена
13.02.2019 в 16:20:26

Дякую....дуже корисний

5
Євген
21.03.2019 в 17:12:28

Супер

5
СЕРГІЙ
06.07.2019 в 17:25:10

Так

СЕРГІЙ
06.07.2019 в 17:25:22

Так

Ірина
06.08.2019 в 16:33:18

Дуже корисна інформація.ДЯКУЮ! )

Броваренко Микола
21.08.2019 в 15:59:53

Дуже корисний, дякую

5
Статус: Клієнт
22.08.2019 в 08:52:27

Дякую за надану інформацію. Буду надалі користуватися вашими послугами

Статус: Клієнт
22.08.2019 в 08:52:59

Дякую за надану інформацію. Буду надалі користуватися вашими послугами

servicefinanza87@gmail.com
12.09.2019 в 00:21:35

добрий вечір

Якщо вам потрібна група фінансової підтримки, ми готові позичити вам гнучкі та прості умови

Понад 500 людей скористалися пропозиціями приватних позик інвестувати свої будинки минулого року.

Скористайтеся нашими пропозиціями про позику, оскільки ми - найнадійніша компанія, і ваш запит буде прийнято протягом 24 годин

Електронна пошта: servicefinanza87@gmail.com

WhatsApp: +33756911735

Вікторія
23.09.2019 в 15:33:29

Дякую!

Ігор
05.12.2019 в 15:22:29

Гарний зразок!

Аліна
04.02.2020 в 15:08:07

Дуже корисний

Олексій
06.02.2020 в 14:59:53

Корисний договір

Ирина
10.02.2020 в 16:12:25

Дуже корисний)

Ирина
10.02.2020 в 16:14:03

Корисна інформація.

Людмила
17.02.2020 в 14:03:25

Корисний.

5
Лілія
24.02.2020 в 13:52:03

Рекомендую, сподобався

Лілія
24.02.2020 в 13:52:21

Рекомендую, сподобався

ирина
28.02.2020 в 11:09:43

5

5
Ірина
05.03.2020 в 14:00:56

Дуже корисний документ

Александр
18.03.2020 в 10:13:43

Супер

Альберт
31.03.2020 в 11:42:50

корисний договір

Олександр
21.04.2020 в 12:17:18

дякую!

Сергей
23.04.2020 в 13:00:39

пять спасибо

4
виктория
06.05.2020 в 13:08:59

я не сторонник заумных и не понятных формулировок. здесь все лаконично, доступно и понятно. но есть место для творчества.

изучив запрос клиента и судебную практику, я добавила необходимые пункты.

Очень удобно, экономит время. благодарна коллегам!!

виктория
06.05.2020 в 13:09:20

я не сторонник заумных и не понятных формулировок. здесь все лаконично, доступно и понятно. но есть место для творчества.

изучив запрос клиента и судебную практику, я добавила необходимые пункты.

Очень удобно, экономит время. благодарна коллегам!!

gunther wlassek
02.07.2020 в 01:34:19

Здравствуйте ,

Мене звуть Wlassek Gunther, і я хочу надати будь-який тип фінансування нужденним, будь ласка, зв'яжіться зі мною електронною поштою за адресою: guntherwlassek@gmail.com

5
Тетяна
03.07.2020 в 10:37:12

Дякую за Вашу роботу!

Тетяна
03.07.2020 в 10:37:27

Дякую за Вашу роботу!

Сергій
20.07.2020 в 16:59:59

Корисний документ, дякую!

5
Наталія
04.08.2020 в 16:37:16

гарний договір, підходить

Наталія
04.08.2020 в 16:37:19

гарний договір, підходить

5
Ірина
10.09.2020 в 17:42:36

дякую за зразок

Тетяна
18.09.2020 в 14:36:43

Дуже корисний, дякую

Віктор
22.09.2020 в 07:26:52

супер

5
Борис
30.09.2020 в 11:34:00

Корисний. Дякую.

Ірина
15.10.2020 в 12:42:14

Дякую!

Ольга Басюк
06.11.2020 в 10:50:14

Дякую!

Валентина
13.11.2020 в 11:42:13

Дуже корисний ,дякую

5
Ольга
16.11.2020 в 21:30:38

Спасибо. Очень помог договор.

Ольга
16.11.2020 в 21:30:54

Спасибо. Очень помог договор.

Євген
21.12.2020 в 15:35:59

корисний

5
Олексій
22.12.2020 в 20:53:16

Договір простий, але в той час лаконічний. Виявився корисним!

вкпкпе
11.01.2021 в 20:00:32

екпркр

Редька Наталія
30.03.2021 в 11:08:01

Да дуже добрий зразок Велике спасибі

1
Олена
30.03.2021 в 16:04:09

дякую, корисно

Богдан
26.04.2021 в 16:48:26

Корисно и просто,дякую!

5
Світлана
07.05.2021 в 14:35:27

Дуже корисна інформація, дякую

Світлана
07.05.2021 в 14:35:37

Дуже корисна інформація, дякуюЗнайдені документи за темою «НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ зразок»

 1. Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  ...ші умови 5.1. невід'ємною частиною договору є сертифікат на право на земельну частку (пай). 5.2. цей договір, після нотаріального посвідчення, підлягає реєстрації районною державною адміністрацією за місцезнаходженням колективного сільськогосподарського ...
 2. Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  ... києві, придбану мною за договором купівлі – продажу, посвідченим івановим о.о., приватним нотаріусом київського міського нотаріального округу, 01.01.2011 року, реєстровий номер 14, отримання витягу про реєстрацію права власності. для чого уповноважено...
 3. Зразок. Договір дарування житлового будинку
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування житлового будинку
  ...житловий будинок перебував у шлюбі та діє за згодою дружини, що підтверджується відповідною заявою, підпис на якій засвідчено у нотаріальному порядку. обдаровуваний(на) свідчить, що йому(їй) відомо про цей факт. 2. ціна договору 2.1. дар цей сторони оц...
 4. Зразок. Договір застави транспортного засобу
  Договор залога и заклада → Зразок. Договір застави транспортного засобу
  ...держателя свідчить, що цей факт доведений до його відома. 2. умови договору 2.1. право застави виникає з моменту нотаріального посвідчення цього договору. 2.2. зобов’язання забезпечене заставою, вважається виконаним, якщо кредит погашений, с...
 5. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  ...сала договір, пред’явлено паспорт , виданий ""200р., прописаний в по вулиці , будинок , кв.. пенсійне посвідчення № видано (найменування установи, що видала пенсійне посвідчення) " "19 р. домашній телефон поку...
 6. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  Договір позики м. (дата прописом) Гр. (П.І.П), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменовани
 7. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  ...ю: і (п.і.п), що проживає за адресою: уклали дану угода про наступне: 1. укладений нами ""20 р. в державній нотаріальній конторі за реєстровим n договір дарування автомобіля марки модель , року випуску, державний номерний знак , кузов , шасі , дв...
 8. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  ...анню даного договору сплачує гр. . 8. даний договір складений у трьох екземплярах, з яких один зберігається в справах нотаріальної контори, а інші видаються гр. і гр. . підписи сторін: (підпис) (підпис)
 9. Зразок довіреності на отримання пенсії
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання пенсії
  Довіреність Місто Київ, шостого вересня дві тисячі одинадцятого року. Я, Хоменко Вікторія Володимирівна, прожив
 10. Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Довіреність Місто Київ, чотирнадцятого липня дві тисячі одинадцятого року. Товариство з обмеженою відповідальні
 11. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Розписка м. "" 20 р. Я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , N
 12. Зразок довіреності на приватизацію квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на приватизацію квартири
  Довіреність Місто Київ, другого лютого дві тисячі одинадцятого року. Я, Мартиненко Валентина Василівна, прожива
 13. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  Договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-І учасника) іменоване надалі &quo
 14. Зразок довіреності на ведення справ в суді
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді
  Довіреність Місто Київ, п’ятнадцятого квітня дві тисячі одинадцятого року. Я, Костюк Олександр Федо
 15. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  ... 2.3. асортимент . 2.4. якість товару, що передається продавцем повинна відповідати (сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок). підтвердженням якості товару, є . 2.5. гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту виготовленн...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0637323860


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх