Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою

ДОГОВІР
позики із заставним забезпеченням

 

м. ________________ "___"__________ 20___ р.

_________________________________ (найменування підприємства, що бере позику), іменоване надалі "Позичальник", в особі __________________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі __________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і _________________________ (найменування підприємства, що дає позику), іменоване надалі  "Позикодавець", в особі __________________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі __________________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

  1. З метою фінансової стабілізації Позичальника Позикодавець надає Позичальникові позику на суму ___________________________________ (сума цифрами й прописом) гривень, а Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцеві зазначену суму позики в обумовлений строк.

2. Повернення зазначеної в даному договорі суми позики може мати місце за бажанням Позичальника протягом  ____________________ частинами  (на виплату), але не пізніше _______________.

3. Надавана Позикодавцем позика є безпроцентною, тобто  за користування нею відсотки (плата) не стягуються.

4. Позикодавець перераховує суму позики поетапно в наступний термін:

перший платіж у розмірі _______________________________ гривень - не пізніше "___"________ 20___ м.

другий платіж у розмірі _______________________________ гривень - не пізніше "___"________20___ м.

третій платіж у розмірі _______________________________ гривень - не пізніше "___"________20___ м.

5. З метою забезпечення належного виконання своїх зобов'язань по поверненню суми позики в зазначений у пункті 2 даного договору строк, Позичальник надає В заставу наступне майно:_______________________________________________ (найменування обладнання або іншого майна), іменоване надалі  "Майно".

Договір застави, який встановлює забезпечення, є додатком до даного договору й вступає в дію не пізніше одного тижня з моменту підписання даного договору.

6. Заставне Майно, що служить забезпеченням належного виконання Позичальником своїх зобов'язань залишається в Позичальника.

7. Сторони домовилися, що Позичальник не вправі розпоряджатися Майном, що служить забезпеченням без згоди Позикодавця.

8. При втраті Позичальником Майна, що є забезпеченням зобов'язань Позичальника за даним договором або погіршення його стану з обставин, за які Позикодавець не несе відповідальності, Позикодавець вправі вимагати від Позичальника дострокового повернення суми позики.

9. Сторони визначили, що у випадку невиконання або неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань по поверненню суми позики Позикодавець задовольняє свої вимоги в повному обсязі, обумовленому до моменту фактичного задоволення, за рахунок Майна, що служить забезпеченням зобов'язань Позичальника шляхом його реалізації у встановленому порядку.

10. Сторони домовилися, що у випадку недостатньої суми, вирученої при реалізації Майна, Позикодавець одержує відсутню суму з іншого майна Позичальника, на яке може бути звернене стягнення відповідно до  діючого законодавства.

11. Якщо сума, виручена при реалізації Майна, перевищить суму наданої суми позики, різниця вертається Позичальникові не пізніше ________________ днів з моменту реалізації.

12. У всьому іншому, не передбаченому даним договором, застосовується чинне законодавство.

13. Даний договір набуває чинності  з моменту передачі Позикодавцем першого платежу, зазначеного в п. 4 Позичальникові або перерахування відповідних коштів  на його банківський рахунок.

Даний договір буде вважатися виконаним при виконанні Сторонами взаємних зобов'язань. Дія договору припиняється у випадках, передбачених чинним законодавством.

14. У випадку виникнення спорів з питань, передбачених даним договором або у зв'язку з ним, Сторони приймуть всі міри до їхнього вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості мирного врегулювання спорів вони будуть вирішуватися в порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Договір складений в ____________ екземплярах.

16. Юридичні адреси й банківські реквізити Сторін:

Позичальник: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Позикодавець: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Підписи сторін:

Позичальник                                       Позикодавець

_________________________ __________________________

М.П.                                                              М.П.

Скачати документ «Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою»

Юлія
27.07.2017 в 23:32:43

Дякую! Дуже зручно і доречно!

Просто Євген
10.12.2019 в 23:29:02

Дякую, деякі речення корисні!

ЛЮДМИЛА
24.06.2020 в 17:13:44

ДУЖЕ ДЯКУЄМО!Знайдені документи за темою «Договір позики зразок Юридичної особи»

 1. Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  Договор займа → Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  договір позики (між фізичними особами, безпроцентної) м. "" 20 р. громадянин (прізвище, ім'я, по ба...
 2. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  договір позики із заставним забезпеченням м. "" 20 р. (найменування підприємства, що бере позику), іменоване...
 3. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 4. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 5. Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  Договор займа → Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  ... (найменування товариства) протокол nо. від "" 20 р. голова ради директорів \\ договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. закрите акціонерне товариство , іменоване надалі позикодаве...
 6. Договір позики (між фізичними особами)
  Договор займа → Договір позики (між фізичними особами)
  договір позики (безвідсоткової) м. полтава “” 200р. сторони: позикодавець(п.і.п.) з однієї сторони,...
 7. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному обсязі і таким, що припинив свою дію. позикодавець (підпис...
 8. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за а...
 9. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...івкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період з по . ...
 10. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу від "&q...
 11. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу №. від ""...
 12. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 13. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 14. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 15. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх