Зразок. Договір дарування житлового будинку

ДОГОВIР
дарування житлового будинку

 

м._____________ «__»________20__ р.

 

Ми, що нижче зазначені Сторона1, паспорт серія ___ № ________, що мешкаю за адресою: _____________, надалі ДАРУВАЛЬНИК,

 

та Сторона2, паспорт серія ___ № ________, що мешкаю за адресою: _____________, надалі ОБДАРОВУВАНИЙ(НА), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) перебуваючи при здоровому розумі  і ясній пам’яті та діючи добровільно, склали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. За цим договором ДАРУВАЛЬНИК передає у власність ОБДАРОВУВАНОГО(НОЇ) безоплатно належний  на праві приватної власності житловий будинок, який розташований за адресою:_________________________.

1.2. Вказаний житловий будинок належить  Дарувальнику на підставі  свідоцтва про право власності №____ від «___»__________ р, виданого _______________.

1.3. Нам, сторонам, роз’яснено зміст ст. 120 Земельного кодексу України про необхідність приватизувати земельну ділянку, на якій знаходиться будинок, або укласти договір оренди.

1.4. Дарувальник стверджує, що на момент укладення цього Договору вказаний житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами(домоволодіння) не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса) вона не використовується. Дарувальник повідомляє, що сервітутів стосовно відчужуваного вищевказаного будинку немає, треті особи не мають прав на цей будинок, в тому числі на перебування чи проживання в ньому.

1.5. Відчужуваний житловий будинок оглянуто Обдаровуваним(ною), недоліків, які перешкоджають його використанню за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено. Претензій до Дарувальника щодо якісних характеристик відчужуваного майна Обдаровуваний(на) не має і приймає його у стані, придатному для використання за цільовим призначенням.

1.6. Відсутність заборони відчуження (арешту) житлового будинку підтверджується витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна № ________ від «___»_________ року. Відсутність податкової застави житлового будинку підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № __________ від «__»_________ року, виданими _________(нотаріусом).

1.7. Дарувальник повідомляє Обдаровувану про те, що у відчужуваному будинку зареєстровані за місцем постійного місця проживання та фактично проживають (мають право на користування цим житлом відповідно до ст. 405 Цивільного кодексу України): Особа_1, Особа_2, що підтверджується Довідкою №____ виданою Господарською житлово-експлуатаційною дільницею №__ від «__»__________ року. Обдаровувана, повідомляє що їй відомо про цей факт та  зобов’язується не чинити перешкод у користуванні згаданими особами цим житлом.

1.8. Відповідно до рішення Виконавчого комітету __________ районної у м.___________ ради від «___»_________ року за № ___ Обдаровувана зобов’язана забезпечити Особі_1, 2005 року народження, користування цим житлом.

1.9. Дарувальник повідомляє, що на момент набуття права власності на відчужуваний житловий будинок перебував у шлюбі та діє за згодою дружини, що підтверджується відповідною заявою, підпис на якій засвідчено у нотаріальному порядку. Обдаровуваний(на) свідчить, що йому(їй) відомо про цей факт.

 

2. Ціна договору

2.1. Дар цей сторони оцінюють у __________________ гривень.

2.2. Вартість цього житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами становить ________________гривень згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого _________ бюро технічної інвентаризації «__»________ року за №_________.

 

3. Передача майна та виникнення права власності

3.1. Право власності Обдаровуваної на дарунок виникає з моменту його прийняття.

3.2. Сторони домовились, що під передачею майна за цим Договором слід вважати передачу технічної документації, а саме: Технічного паспорта на жилий будинок. Прийняття Обдаровуваним(ною) від Дарувальника Технічного паспорта на жилий будинок свідчить про те, що передача майна відбулась.

3.3. В присутності нотаріуса Дарувальник передав Обдаровуваному(ній) Технічний паспорт на жилий будинок.

 

4. Інші умови

4.1. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків договору, що укладається Сторонами, їм роз’яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру  мнимої та удаваної угоди. Дарувальник стверджує, що дарування здійснено за доброю волею, без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного, так і морального.

4.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони  керуються чинним законодавством.

4.3. Відповідальність Сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

4.4. Договір набуває юридичної сили з моменту його нотаріального посвідчення.

4.5. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що вчинені за узгодженням Сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відповідає вимогам ст. 654 Цивільного кодексу України.

4.6. Витрати у зв’язку з укладенням цього договору несе Обдаровуваний(на).

4.7. Право власності на жилий будинок підлягає державній реєстрації (ст.182 Цивільного кодексу України).

4.8. Зміст ст.ст.182, 377, 717, 722 Цивільного кодексу України, ст.ст.120,125,126 Земельного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних людей»,  зміст пункту 7 «Правил користування приміщеннями житлових будинків» затверджених Постановою КМУ від 24-01-2006 року №45, Сторонам нотаріусом роз’яснено.

4.9. Цей договір укладено в двох примірниках, з яких один призначається для зберігання НотаріусОкруг НотаріусОруд НотаріусРозташ), а другий - видається на руки ОБДАРОВУВАНОМУ(НІЙ).

ПIДПИСИ:

ДАРУВАЛЬНИК                   _______________________

 

ОБДАРОВУВАНИЙ(НА)     _______________________

 

Посвідчувальний напис нотаріуса

Скачати документ «Зразок. Договір дарування житлового будинку» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Договір дарування житлового будинку», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Договір дарування житлового будинку»

Ірина
03.01.2017 в 15:08:28

Дякую!

2
Даша
27.05.2017 в 14:08:19

-

Статус: Клієнт
15.07.2018 в 17:02:58

Доброго дня вам! Скільки буде коштувати довіреність на продаж половини будинку?

Наталія
20.07.2018 в 12:56:55

Чи можливо подарувати житловий будинок без земельної ділянки , якщо земля іще не приватизована?

Марія
04.10.2018 в 08:28:35 відповідь для Наталія

Ні. Неможливо

В, першу чергу ви маєте приватизувати землю після чого і будинок

Тоді вже даруйте.

Якщо ви подаруєте будинок ,а землю не приватизовано тоді будинок може ділитися між дітьми.

Тому що земля під будинком не її власність.

Краще все по порядку

Світлана
06.08.2019 в 09:07:24

Доброго дня! Можливо оформити Договір дарування без присутності обдарованної особи? Їдеться про маму та доньку?дякую

Інна
07.09.2019 в 21:04:46

Чи може опікун недієздатної матері подарувати майно своїй онуці.За яких обставин .Знайдені документи за темою «Зразок договору дарування житлового будинку»

 1. Зразок. Договір дарування житлового будинку
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування житлового будинку
  ... перебуваючи при здоровому розумі і ясній пам’яті та діючи добровільно, склали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. за цим договором дарувальник передає у власність обдаровуваного(ної) безоплатно належний на праві приватної власності...
 2. Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  ...о перебуває за адресою: , і належить по праву власності гр. . 2. зазначений житловий будинок належить гр. на підставі договору дарування, засвідченого нотаріальною конторою "" 20 г. по реєстру no. . зазначений житловий будинок складається з од...
 3. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 4. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  ...тири приймаю. 4. подарована () частка зазначеної квартири оцінюється сторонами в () грн. 5. одночасно даним договором установлений порядок користування квартирою: обдаровуваному гр. надходить у користування ізольована(і) кімната(и) розміром і ...
 5. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  ...жче: громадянин , який проживає за адресою, і (банк) в особі склали дійсний договір про слідуюче: 1. за кредитним договором № від "" 19р. (назва установи банку) надав кредит в сумі карбованців строком до . 2. в забезпечення своєч...
 6. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  ... оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного договору), (п.і.п), іменований надалі "орендодавець", з одного боку, і (п.і.п), іменований надалі "орендар", з іншо...
 7. Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  ...о батькові), іменований надалі наймодавець (орендодавець) з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. за даним договором наймодавець (орендодавець) надає наймачеві (орендареві) в оренду приналежну йому на праві власност...
 8. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 9. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 10. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 11. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 12. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 13. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 14. Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  Агентский договор и соглашение → Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  ..., ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду від свого імені, але за рахунок принципала здійснювати, а в необхідних випадка...
 15. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 15
Телефон: kasanovn535@gmail.com
онлайн
Фото користувача
ООО Право на Якість
м. Київ
відповідей за тиждень: 15
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: предоставляется по согласию

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: предоставляется по согласию

Загрузка
Наверх