Зразок. Договір дарування житлового будинку

ДОГОВIР
дарування житлового будинку

 

м._____________ «__»________20__ р.

 

Ми, що нижче зазначені Сторона1, паспорт серія ___ № ________, що мешкаю за адресою: _____________, надалі ДАРУВАЛЬНИК,

 

та Сторона2, паспорт серія ___ № ________, що мешкаю за адресою: _____________, надалі ОБДАРОВУВАНИЙ(НА), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину) перебуваючи при здоровому розумі  і ясній пам’яті та діючи добровільно, склали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. За цим договором ДАРУВАЛЬНИК передає у власність ОБДАРОВУВАНОГО(НОЇ) безоплатно належний  на праві приватної власності житловий будинок, який розташований за адресою:_________________________.

1.2. Вказаний житловий будинок належить  Дарувальнику на підставі  свідоцтва про право власності №____ від «___»__________ р, виданого _______________.

1.3. Нам, сторонам, роз’яснено зміст ст. 120 Земельного кодексу України про необхідність приватизувати земельну ділянку, на якій знаходиться будинок, або укласти договір оренди.

1.4. Дарувальник стверджує, що на момент укладення цього Договору вказаний житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами(домоволодіння) не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса) вона не використовується. Дарувальник повідомляє, що сервітутів стосовно відчужуваного вищевказаного будинку немає, треті особи не мають прав на цей будинок, в тому числі на перебування чи проживання в ньому.

1.5. Відчужуваний житловий будинок оглянуто Обдаровуваним(ною), недоліків, які перешкоджають його використанню за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено. Претензій до Дарувальника щодо якісних характеристик відчужуваного майна Обдаровуваний(на) не має і приймає його у стані, придатному для використання за цільовим призначенням.

1.6. Відсутність заборони відчуження (арешту) житлового будинку підтверджується витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна № ________ від «___»_________ року. Відсутність податкової застави житлового будинку підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави № __________ від «__»_________ року, виданими _________(нотаріусом).

1.7. Дарувальник повідомляє Обдаровувану про те, що у відчужуваному будинку зареєстровані за місцем постійного місця проживання та фактично проживають (мають право на користування цим житлом відповідно до ст. 405 Цивільного кодексу України): Особа_1, Особа_2, що підтверджується Довідкою №____ виданою Господарською житлово-експлуатаційною дільницею №__ від «__»__________ року. Обдаровувана, повідомляє що їй відомо про цей факт та  зобов’язується не чинити перешкод у користуванні згаданими особами цим житлом.

1.8. Відповідно до рішення Виконавчого комітету __________ районної у м.___________ ради від «___»_________ року за № ___ Обдаровувана зобов’язана забезпечити Особі_1, 2005 року народження, користування цим житлом.

1.9. Дарувальник повідомляє, що на момент набуття права власності на відчужуваний житловий будинок перебував у шлюбі та діє за згодою дружини, що підтверджується відповідною заявою, підпис на якій засвідчено у нотаріальному порядку. Обдаровуваний(на) свідчить, що йому(їй) відомо про цей факт.

 

2. Ціна договору

2.1. Дар цей сторони оцінюють у __________________ гривень.

2.2. Вартість цього житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами становить ________________гривень згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданого _________ бюро технічної інвентаризації «__»________ року за №_________.

 

3. Передача майна та виникнення права власності

3.1. Право власності Обдаровуваної на дарунок виникає з моменту його прийняття.

3.2. Сторони домовились, що під передачею майна за цим Договором слід вважати передачу технічної документації, а саме: Технічного паспорта на жилий будинок. Прийняття Обдаровуваним(ною) від Дарувальника Технічного паспорта на жилий будинок свідчить про те, що передача майна відбулась.

3.3. В присутності нотаріуса Дарувальник передав Обдаровуваному(ній) Технічний паспорт на жилий будинок.

 

4. Інші умови

4.1. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків договору, що укладається Сторонами, їм роз’яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру  мнимої та удаваної угоди. Дарувальник стверджує, що дарування здійснено за доброю волею, без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного, так і морального.

4.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони  керуються чинним законодавством.

4.3. Відповідальність Сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

4.4. Договір набуває юридичної сили з моменту його нотаріального посвідчення.

4.5. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що вчинені за узгодженням Сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відповідає вимогам ст. 654 Цивільного кодексу України.

4.6. Витрати у зв’язку з укладенням цього договору несе Обдаровуваний(на).

4.7. Право власності на жилий будинок підлягає державній реєстрації (ст.182 Цивільного кодексу України).

4.8. Зміст ст.ст.182, 377, 717, 722 Цивільного кодексу України, ст.ст.120,125,126 Земельного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних людей»,  зміст пункту 7 «Правил користування приміщеннями житлових будинків» затверджених Постановою КМУ від 24-01-2006 року №45, Сторонам нотаріусом роз’яснено.

4.9. Цей договір укладено в двох примірниках, з яких один призначається для зберігання НотаріусОкруг НотаріусОруд НотаріусРозташ), а другий - видається на руки ОБДАРОВУВАНОМУ(НІЙ).

ПIДПИСИ:

ДАРУВАЛЬНИК                   _______________________

 

ОБДАРОВУВАНИЙ(НА)     _______________________

 

Посвідчувальний напис нотаріуса

Скачати документ «Зразок. Договір дарування житлового будинку» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок. Договір дарування житлового будинку», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок. Договір дарування житлового будинку»

Ірина
03.01.2017 в 15:08:28

Дякую!

2
Даша
27.05.2017 в 14:08:19

-

Статус: Клієнт
15.07.2018 в 17:02:58

Доброго дня вам! Скільки буде коштувати довіреність на продаж половини будинку?

Наталія
20.07.2018 в 12:56:55

Чи можливо подарувати житловий будинок без земельної ділянки , якщо земля іще не приватизована?

Марія
04.10.2018 в 08:28:35 відповідь для Наталія

Ні. Неможливо

В, першу чергу ви маєте приватизувати землю після чого і будинок

Тоді вже даруйте.

Якщо ви подаруєте будинок ,а землю не приватизовано тоді будинок може ділитися між дітьми.

Тому що земля під будинком не її власність.

Краще все по порядку

Світлана
06.08.2019 в 09:07:24

Доброго дня! Можливо оформити Договір дарування без присутності обдарованної особи? Їдеться про маму та доньку?дякую

Інна
07.09.2019 в 21:04:46

Чи може опікун недієздатної матері подарувати майно своїй онуці.За яких обставин .

5
павло
09.05.2020 в 20:15:06

відмінно!!!

Петро
07.09.2020 в 17:17:39

Скажіть будь ласка.Хіба оформлюється 2 дарчі.Якщо ділянка на якій стоїть будинок та с/г строїня приватизована.То робиться дарча на будинок та окремо на цю ділянку землі?

ооо
22.10.2020 в 18:32:03

да

5
Василь
25.11.2020 в 10:30:28

????????

Василь
25.11.2020 в 10:30:47

корисна інформація

Світлана
03.12.2020 в 17:20:54

Дуже дякую!

5
Богдан
22.03.2021 в 13:44:44

Дякую!

Королевич
26.03.2021 в 08:32:22

ДякуюЗнайдені документи за темою «договір дарування зразок»

 1. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 2. Зразок. Договір дарування житлового будинку
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування житлового будинку
  ... з вимогами щодо недійсності правочину) перебуваючи при здоровому розумі і ясній пам’яті та діючи добровільно, склали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. за цим договором дарувальник передає у власність обдаровуваного(ної) безоплатн...
 3. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  ... уклали дану угода про наступне: 1. укладений нами ""20 р. в державній нотаріальній конторі за реєстровим n договір дарування автомобіля марки модель , року випуску, державний номерний знак , кузов , шасі , двигун , з нашої обопільної згоди ми...
 4. Договір дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування
  договір дарування м. київ “” 200р. сторони: дарувальник (повна назва юридичної чи піб фізичної ос...
 5. Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  договір дарування акцій м. "" 20 р. (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі дарувальник, з од...
 6. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 7. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 8. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 9. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 10. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 11. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 12. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 13. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 14. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...
 15. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх