Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача

Довіреність

 

Місто Київ, другого лютого дві тисячі одинадцятого року.

 

Я, Іваненко Олена Олександрівна, громадянка Канади, проживаю в Канаді, м. Оттава, вул. Маркіз, 15, кв. 6, адреса в Україні:

м. Київ, вул. Малишка, 25, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, ознайомлена з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уповуповноважую,

Тимошенко Ольгу Іванівну, яка проживає в м. Київ, вул. Малишка, буд. 25, кв. 5, бути моїм представником в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» з питання ОТРИМАННЯ ДИПЛОМУ МАГІСТРА ТА ДОДАТКУ ДО НЬОГО.

 

Представник має право: підписувати та подавати заяви, подавати та отримувати необхідні довідки та документи, підписувати необхідні документи, а також виконувати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності.

 

Нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 Цивільного кодексу України.

 

Довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до другого лютого дві тисячі дванадцятого року.

 

Довіритель свідчить, що дана довіреність видається ним відповідно до його вільного волевиявлення, що відповідає його внутрішній волі, без будь – якого застосування фізичного чи психічного тиску і не носить характеру фіктивного або удаваного правочину.

 

ПІДПИС: ПІДПИС (Іваненко О.О.)

 

POWER OF ATTORNEY

 

City Kyiv, second February the two thousand eleventh year.

 

I, Ivanenko Olena Oleksandrivna, the citizen of Canada, who lives in Canada, city Ottawa, Markeese ave, 15, apartment 6, address in Ukraine: Kyiv, Malishko street, 25, apartment 5, identification number 1111111111, operating voluntarily and being at a healthy mind and clear memory, understanding the value of the actions, acquainted with the requirements of current legislation in relation to ineffectiveness of transactions,authorise

Timoshenko Olga Ivanivna, who lives in Kyiv, Malishko street, 25, apartment 5, to be my representative in the National technical university of Ukraine “Kyiv polytechnic institute” for RECEIVING MY DIPLOMA OF MASTER’S DEGREE AND ITS APPENDIX.

 

The representative has a right: to sign and to give applications, to give and get necessary certificates and documents, sign necessary documents, and also produce all necessary actions related to implementation of this power of attorney.

 

Table of contents of the articles 237 - 241, 247-250 of the Civil code of Ukraine is explained by notary.

The power of attorney is given out without a right for turning, for a term of one year and is actual till second February the two thousand twelfth year.

 

A principal testifies that this power of attorney is given out in accordance with his free will, that corresponds to his internal will, without any application of physical or psychical pressure and is not a fictitious or imaginary transaction.

 

SIGNATURE: SIGNATURE (Ivanenko O.O.)

 

 

  Переклад тексту цієї довіреності з української мови на англійську мову

зроблено мною, перекладачем Іваненко Мариною Анатоліївною.

 

ПІДПИС: ПІДПИС (Іваненко М.А.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Скачати документ «Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача»

4
George
06.06.2016 в 22:00:28

ДЯкую

Андрій
13.06.2018 в 09:55:11

5

5
Оксана
06.07.2020 в 01:59:28

Дякую

1
Ірина
21.10.2020 в 14:06:29

Так багато помилок

Ірина
21.10.2020 в 14:06:41

Так багато помилокЗнайдені документи за темою « ЗРАЗОК ДОВІРЕНОСТІ З ПИТАНЬ ОФОРМЛЕННЯ СПАДКОВИХ СПРАВ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З ОДНОЧАСНИМ ЇЇ ПЕРЕКЛАДОМ НОТАРІУСОМ»

 1. Зразок довіреності з одночасним перекладом нотаріуса
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності з одночасним перекладом нотаріуса
  ...чинним законодавством; проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільн...
 2. Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  ... довідки та документи, підписувати необхідні документи, а також виконувати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. ...
 3. Зразок довіреності на оформлення спадкових прав
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на оформлення спадкових прав
  ...рт, свідоцтво про право на спадщину; проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без...
 4. Зразок довіреності на ведення справ в суді
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді
  ... · отримувати необхідні довідки та документи, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуаль...
 5. Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  ...менти; отримувати необхідні довідки та документи, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни, ст. 44 цивільного процесуа...
 6. Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  ...дписувати необхідні документи; проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без...
 7. Зразок довіреності на приватизацію квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на приватизацію квартири
  ...еобхідні довідки та документи; проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без...
 8. Зразок довіреності на отримання пенсії
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання пенсії
  ...окументи; · підписувати необхідні документи, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без п...
 9. Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  ...нти; · одержувати необхідні довідки та документи, а також виконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без п...
 10. Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  ...; розписуватися за мене; проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без...
 11. Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на реєстрацію права власності
  ...єстрацію права власності тощо; проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без...
 12. Зразок довіреності на купівлю квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на купівлю квартири
  ... проводити необхідні платежі, здійснювати розрахунки, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без...
 13. Зразок довіреності на реєстрацію фізичної особи-підприємця
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на реєстрацію фізичної особи-підприємця
  ...ати необхідні документи; · проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов¢язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без п...
 14. Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  ...нти, договори, інші правочини; проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без...
 15. Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  ...ти необхідні документи; · проводити платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності. нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 цивільного кодексу україни. довіреність видана без ...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх