Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем

Агентський договір
з фізичною особою-підриємцем

 

м. _______________ "___"________ 20___ р.

 

_____________________________________(прізвище, ім'я, по батькові), що є фізичною особою-підриємцем, іменований надалі  "Агент",

і _________________, (найменування й організаційно-правова форма організації) іменована ______ надалі  "Принципал", в особі _____________________,  (посада, прізвище, ім'я, по батькові), що діє на підставі _________________(статуту, положення), уклали даний договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Агент зобов'язується за винагороду робити з доручення Принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за рахунок Принципала, або від імені й за рахунок Принципала.

1.2. Агент здобуває права й стає зобов'язаним по угоді, укладеної із третьою особою від свого імені за рахунок Принципала.

1.3. По угоді, укладеної Агентом із третьою особою від імені й за рахунок Принципала, права й обов'язки виникають у Принципала.

 

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Принципал зобов'язаний:

 • сплачувати Агентові винагороду в розмірі __________________. Виплата винагороди здійснюється протягом _____________ з моменту надання Агентом звіту за відповідний період або звіту про виконання зобов'язань по окремим зробленим Агентом угодам;
 • не укладати аналогічних договорів з іншими особами, що діють на території _________________________________, а також утримуватися від здійснення на цій території самостійної діяльності аналогічної діяльності, що становить предмет даного агентського договору за умови сумлінного виконання Агентом своїх зобов'язань;
 • повідомляти Агентові про наявні заперечення по представленому звіту протягом  ______ днів після його подання. У випадку якщо в зазначений строк заперечення не будуть представлені звіт вважається прийнятим Принципалом.

2.2. Агент зобов'язаний:

 • надавати Принципалові звіти в міру виконання Договору, але не рідше __________________________. До звіту Агента повинні бути прикладені необхідні докази витрат, зроблених за рахунок Принципала;
 • не не укладати із третіми особами аналогічних агентських договорів, які повинні виконуватися на території, повністю або частково співпадаючої з територією, зазначеної в даному Договорі;
 • виконувати вказівки Принципала, що стосуються вчинених Агентом угод і інших зобов’язань, якщо ці вказівки не суперечать вимогам закону;
 • виконувати всі доручення сумлінно, з максимальною вигодою для Принципала.

2.3. Агент вправі:

- з метою виконання договору укласти субагентский договір з іншою особою, залишаючись відповідальним за дії субагента перед Принципалом, якщо сторони не домовляться про інше. Субагент не вправі укладати із третіми особами угоди від імені особи, що є Принципалом за агентським договором, за винятком випадків, прямо передбачених субагентским договором. Агент зобов'язаний погодити умови субагентского договору із Принципалом.

 

3. Дія непереборної сили

3.1. Жодна із сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за затримку або невиконання зобов'язань, обумовлені обставинами непереборної сили, що виникли незалежно від волі й бажання сторін і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадські хвилювання, епідемії, блокаду, ембарго, а також землетрусу, повені, пожежі й інші стихійні лиха.

3.2. Сторона. яка не може виконати своїх зобов'язань внаслідок дії непереборної сили зобов'язаний негайно сповістити іншу сторону про зазначені обставини.

3.3. У зв'язку з виниклими обставинами непереборної сили сторони повинні підписати протокол про припинення дії даного договору або погодити спільні дії по подоланню несприятливих наслідків зазначених обставин.

 

4. Порядок вирішення спорів. Відповідальність сторін

4.1. Усі суперечки або розбіжності, що виникають між сторонами за даним договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

4.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів між сторонами, суперечки підлягають розгляду в господарському суді у встановленому законом порядку.

4.3. При порушенні умов даного Договору сторона, що порушила, зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні збитки, включаючи упущену вигоду.

 

5. Термін дії й підстави припинення договору

5.1. Договір укладається без вказівки терміну дії.

5.2. Договір вважається укладеним від дня його підписання.

5.2. Договір припиняється внаслідок:

 • відмови однієї зі сторін від виконання договору;
 • смерті Агента, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім;
 • визнання Агента неспроможним (банкрутом).

 

6. Юридичні адреси й реквізити сторін

Агент: ______________________________________

Принципал: __________________________________

Підписи

Агент                                  Принципал

___________________ _____________________

 

М.П.                                         М.П.

Скачати документ «Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем»

Ірина
18.01.2017 в 12:29:52

Дякую за корисний зразок агентського договору.

Виктория
01.08.2017 в 16:59:18

Спасибо за образец. Есть основа, остальное доработаем.

Юрій
11.08.2017 в 12:14:43

корисний

5
Андрій
23.04.2018 в 11:10:30

5

Татьяна
14.06.2018 в 13:53:50

Спасибо за вашу работу.

ольга
05.07.2018 в 13:56:29

дуже добре

ОЛЬГА
05.07.2018 в 14:18:37

ДОБРЕ

кристина соколова
27.08.2018 в 22:00:47

корисно, але не можна скопіювати

Вадим
24.10.2018 в 22:38:16

дякую!

Карина
19.11.2018 в 13:57:16

четкий договор

4
Галина
20.02.2019 в 21:43:26

дуже вдячна!

4
Ганна
30.08.2019 в 16:49:10

Дякую, стило і якісно

Ганна
30.08.2019 в 16:49:16

Дякую, стило і якісно

Тамара
07.10.2019 в 13:05:33

Отличний

5
Тамара
07.10.2019 в 13:08:37

Спасибо хороший договор

Тамара
07.10.2019 в 13:08:47

Спасибо хороший договор

Викторія
07.11.2019 в 11:48:20

Дякую!

4
максим
11.11.2019 в 17:19:03

супер, перший крок є. далі допрацюємо

5
Людмила
21.02.2020 в 13:22:29

Корисний базовий матеріал

Анатолій
30.04.2020 в 12:15:11

Корисно

Наталя
16.06.2020 в 23:38:22

хороший зразок. дякую

1
Вадим
11.01.2021 в 15:04:31

Образец данного договора - "тихий ужас".Знайдені документи за темою «зразок агентського договору»

 1. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  агентський договір з фізичною особою-підриємцем м. "" 20 р. (прізвище, ім'я, по батькові), що є фізи...
 2. Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  Агентский договор и соглашение → Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  агентський договір про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність принципала нежитлових приміщень у споруджуваному бу...
 3. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 4. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 5. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 6. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 7. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 8. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 9. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 10. Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  ...обслуговування та ремонту, страхових компаніях тощо з питань технічного обслуговування, ремонту автомобіля, з питання укладення договору страхування автомобіля, страхування цивільної відповідальності третіх осіб тощо, отримання страхового відшкодування, укладення...
 11. Агентський договір
  Агентский договор и соглашение → Агентський договір
  агентський договір м. ""20р. (найменування іноземного учасника), надалі фірма, в особі (посада, п.і.п.), ...
 12. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  ...рони, і , іменований(ая) надалі "клієнт", з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. на підставі даного договору клієнт передає фірмі у кількості номінальною вартістю гривень, на загальну суму () ...
 13. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  ...тири приймаю. 4. подарована () частка зазначеної квартири оцінюється сторонами в () грн. 5. одночасно даним договором установлений порядок користування квартирою: обдаровуваному гр. надходить у користування ізольована(і) кімната(и) розміром і ...
 14. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  ... 2.3. асортимент . 2.4. якість товару, що передається продавцем повинна відповідати (сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок). підтвердженням якості товару, є . 2.5. гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту виготовленн...
 15. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  ... приміщеннями з розрахунку річної оплати грн. за 1 кв. метр. розмір орендної плати залишається незмінним на весь період дії договору. 2.6. надати в користування орендодавця на період дії даного договору майно орендаря (вартістю грн.). 2.7. перелічити ...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх