Договір транспортної експедиції

Примечание к документу

Договір транспортного експедирування укладається в письмовій формі. Умови виконання договору транспортного експедирування визначаються угодою сторін, якщо інше не встановлено законом про транспортно-експедиційну діяльності, іншими законами або іншими правовими актами.


ДОГОВІР
транспортного експедирування

м. __________ "__"_________ 20___ р.

______________________(найменування підприємства-експедитора), іменоване надалі  "Експедитор", в особі ________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі ___________ (Статуту, положення) з одного боку, і _______________ (найменування підприємства-вантажовідправника або вантажоодержувача) іменоване надалі  "Клієнт", в особі ___________________ (посада, П.І.П.) діючого на підставі _____________ (Статуту, положення) з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене.

 

1. Предмет договору. Загальні положення

1.1. Згідно із даним договором Експедитор зобов'язується за винагороду й за рахунок Клієнта виконати або організувати виконання визначених даним договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

1.2. Термін дії даного договору:

початок ____________________;

закінчення: _________________.

1.3. Вартість надаваних Експедитором послуг становить: _____________.

1.4. Клієнт зобов'язується оплатити:

а) суму, зазначену в підпункті 1.3., не пізніше ______________;

б) витрати, пов'язані з виконанням даного договору, не пізніше ___________ з моменту надання Експедитором калькуляції витрат.

1.5. Грошові суми, зазначені в підпункті 1.3. даного договору й у калькуляції витрат, виплачуються в наступному порядку:_________________.

 

2. Обов'язок Експедитора

2.1. Експедитор зобов'язується:

а) організувати перевезення вантажу транспортом по наступному

маршруту: ________________________.

б) укласти від імені Клієнта на підставі доручення договір перевезення вантажу;

в) забезпечити ____________________(відправлення й (або) одержання вантажу);

г) забезпечити одержання документів, що вимагаються для експорту або імпорту вантажу;

д) забезпечити виконання митних і інших формальностей;

е) перевірити кількість і стан вантажу;

ж) забезпечити навантаження й вивантаження;

з) сплатити мита, збори, зробити інші необхідні платежі, покладені на Клієнта;

і) забезпечити зберігання вантажу і його одержання в пункті призначення;

к) _________________ (інші обов'язки, пов'язані з перевезенням).

2.2. Експедитор вправі залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб.

Покладання виконання зобов'язання на третю особу не звільняє Експедитора від відповідальності перед Клієнтом за виконання даного договору.

 

3. Документи й інша інформація надавана Експедиторові

3.1. Клієнт зобов'язаний надати Експедиторові документи й іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також іншу інформацію, необхідну для виконання Експедитором обов'язків, передбачених даним договором.

3.2. Експедитор зобов'язаний повідомити Клієнтові про виявлені недоліки отриманої інформації, а у випадку неповноти інформації запросити - у Клієнта необхідні додаткові дані.

3.3. У випадку ненадання Клієнтом необхідної інформації Експедитор вправі не приступати до виконання відповідних обов'язків до надання такої інформації.

3.4. Клієнт відповідає за  збитки, заподіяні Експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язку по наданню інформації, зазначеної в підпункті 3.1.

 

4. Відповідальність Експедитора за даним договором

4.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за даним договором Експедитор несе відповідальність по підставах і в розмірі, які визначаються відповідно до  правил чинного цивільного законодавства України.

4.2. Якщо Експедитор доведе, що порушення зобов'язання викликане неналежним виконанням договору перевезення, відповідальність Експедитора перед Клієнтом визначається по тим же правилам, по яких перед Експедитором відповідає відповідний Перевізник.

 

5. Заключні положення

5.1. Кожна зі Сторін вправі відмовитися від даного договору, попередивши про це іншу Сторону в розумний строк.

5.2. При однсторонній відмові від виконання даного договору Сторона, що заявила про відмову, відшкодовує іншій Стороні збитки, викликані розірванням договору.

5.3. Договір складений в _____ екземплярах.

5.4. Адреси й банківські реквізити Сторін:

Клієнт: _____________________________

____________________________________

Експедитор: _________________________

____________________________________

Клієнт                 Експедитор

__________    _______________

     М.П.                   М.П. 

Скачати документ «Договір транспортної експедиції» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір транспортної експедиції», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір транспортної експедиції»

Статус: Клієнт
28.04.2017 в 12:06:56

1) чи включаються транзитні кошти, які одержуються фізичною особою-підприємцем від клієнта для виконання або організації виконання визначених договором транспортного експедирування послуг, до обсягу доходу, що оподатковується за ставкою 5 %, і чи впливають на граничний обсяг доходу для платників єдиного податку третьої групи?

2) якщо транзитні кошти не є базою оподаткування єдиним податком-фізичної особи третьої групи та не впливають на граничний обсяг доходу, чи діє це правило, якщо замовник (клієнт) – нерезидент та проводить розрахунки з експедитором в іноземній валюті, а перевізник – резидент і отримує плату в національній валюті (гривні)?

5
Юлиана
06.06.2019 в 00:44:11

Для работы отличный договор.

Анна
31.03.2020 в 21:47:04

Дякую! корисна інформація

5
Користувач
22.11.2020 в 18:35:28

Дякую вам, відтепер завжди буду працювати з вашим сайтом.Знайдені документи за темою «договор експедитор перевізник скачати»

 1. Договор займа
  Договор займа
 2. Договор купли-продажи
  Договір купівлі-продажу майна → Договор купли-продажи
  договор купли-продажи г. львов “” 200г. стороны : , именуемое в дальнейшем «продавец», в лице дир...
 3. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 4. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 5. Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  Ценные бумаги и акции, эмиссия → Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  ...дажу акцій м. полтава ""20р. (назва підприємства, акції якого продаються) (місце укладення договору) (число, місяць, рік - літерами) (назва та місцезнаходження органу приватизації), в особі , (посада, прізвище, ім'я та по ...
 6. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 7. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 8. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 9. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 10. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 11. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 12. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. (п.і.п) паспорт се...
 13. Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  Трудовой договор, контракт → Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею м. київ "" 201 р. підп...
 14. Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  ...обслуговування та ремонту, страхових компаніях тощо з питань технічного обслуговування, ремонту автомобіля, з питання укладення договору страхування автомобіля, страхування цивільної відповідальності третіх осіб тощо, отримання страхового відшкодування, укладення...
 15. Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  Агентский договор и соглашение → Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  ..., ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду від свого імені, але за рахунок принципала здійснювати, а в необхідних випадка...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0637323860
Телефон: +380684623468


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх