Договір про надання юридичних послуг

ДОГОВІР
на надання юридичних послуг

 

м. ____________ "__"_________ 200__ р.

______________________________________________ (найменування юридичної фірми, консультації, ФОП), іменуємо__ далі "Юрконсультація", в особі ________________(посада, прізвище, ім'я, по батькові) ______________________, що діє на підставі ________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і _______________ (найменування організації), іменуємо__ далі "Клієнт", в особі ______________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), з на підставі ___________________________ (Статуту, положення), з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

1. Клієнт доручає, а Юрконсультація приймає на себе зобов'язання надати Клієнтові юридичну допомогу по __________________________________.

2. У рамках даного договору Юрконсультація зобов'язується:

- вивчити представлені Клієнтом документи й проінформувати Клієнта про можливі варіанти рішення проблеми;

- підготувати необхідні документи в ______________________ (найменування суду) і здійснити представництво інтересів Клієнта на всіх стадіях судового процесу при розгляді справи по _____________________;

- у випадку позитивного рішення здійснити необхідні дії по виконанню судового рішення.

3. Вартість послуг з договору визначається в сумі ____________ (_____________________________) грн. Оплата здійснюється в наступному порядку:

- ______________ (_______________________________) грн. Клієнт перераховує на розрахунковий рахунок Юрконсультації протягом ________ днів після підписання даного Договору як  завдаток;

- ______________ (_______________________________) грн. перераховуються Клієнтом після прийняття судом рішення по суті;

- ______________ (______________________________) грн. - після вступу рішення суду в законну силу.

4. Крім того, при досягненні позитивного результату, а

саме: _________________________________________________________,

Клієнт виплачує Юрконсультації премію в розмірі ___% від ___________________.

Після виконання Юрконсультацією кожного етапу робіт підписується акт завершення етапу робіт за договором на надання юридичних послуг.

5. Юрконсультація приступає до роботи після одержання завдатку.

6. Клієнт надає Юрконсультації протягом  ______ днів після підписання Договору всю наявну інформацію й документи, необхідні для виконання зобов'язань перед Клієнтом.

Юрконсультація гарантує схоронність документів.

Юрконсультація не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з поданням Клієнтом документів, що не відповідають дійсності.

7. Клієнт відшкодовує Юрконсультацї відрядні й інші витрати в погодженому між сторонами розмірі.

8. У випадку дострокового розірвання договору з ініціативи Клієнта перераховані Клієнтом суми поверненню не підлягають.

9. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором  при виникненні непереборних перешкод, під якими розуміється: стихійні лиха, масові безладдя, заборонні дії влади й інші форс-мажорні обставини.

10. Сторони зобов'язуються всі виникаючі розбіжності вирішувати шляхом переговорів. Всі спори сторонами вирішуються в порядку і на підставі діючого законодавства.

11. Юрконсультація для виконання дійсного договору призначає спеціаліста й вживає заходів до забезпечення виконання доручення у встановлений термін і якісно.

12. Строком закінчення дії даного договору вважається ____________________________ і підписання сторонами із завершенням робіт за договором на надання юридичних послуг або день підписання сторонами протоколу про неможливість вирішення зазначеного питання правовими засобами.

13.Адреси й банківські реквізити сторін:

"Клієнт": ______________________________________________________

"Юридична консультація": ____________________________________

Договір до виконання прийняв: __________________________ (П.І.П)

Клієнт                                 Юрконсультація

_____________________      ____________________

(підпис)                             (підпис)

М.П.                                     М.П.

Скачати документ «Договір про надання юридичних послуг» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір про надання юридичних послуг», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір про надання юридичних послуг»

5
Іван
13.08.2016 в 16:04:03

Дякую!

Олена
18.01.2017 в 18:53:23

Стало в нагоді. Дякую !

5
nik
31.01.2017 в 14:14:34

ДЯКУЮ ДОГОВІР ГАРНИЙ!

Михайло
17.05.2017 в 20:11:24

Корисний

5
Тетяна
11.08.2017 в 10:23:11

дякую

Тата
29.11.2017 в 14:21:44

дякую, корисний

Войткова-Головенко
07.10.2018 в 10:46:29

Да документ дійсно корисний , все викладено доступно і коротко.

Галина
29.10.2018 в 08:32:13

Дякую за можливість використати Вашу альтруїстичну працю. В даний момент я намагаюсь знайти підказки, щоб не творити "новий велосипед" , а при Ваших "колесах - "створити " свій "витвір" -самокат.

Щиро вдячна за таку неоціненну допомогу.

555
27.11.2019 в 13:27:13

5

впвп
25.12.2019 в 14:39:24

пва

5
Олена
02.01.2020 в 19:48:58

Щиро дякую, допомогли.

Вячеслав
28.01.2020 в 16:21:40

Отличный договор! Очень пригодился в работе. Респект и уважение создателю за экономию времени юриста!

Сергій
04.02.2020 в 16:09:09

Дуже вдячний!

4
Валентина
12.02.2020 в 11:50:02

Дякую, корисно.

5
Степан
17.03.2020 в 21:42:11

КОРИСНИЙ ТА АКТУАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ!

5
Степан
17.03.2020 в 21:42:11

КОРИСНИЙ ТА АКТУАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ!

Тетяна
24.03.2020 в 12:35:47

дякую.

Статус: Клієнт
15.06.2020 в 13:35:07

5 Дякую за корисні Договори!!!!!

5
Володимир
08.07.2020 в 13:22:05

Дякую!

Іван
17.08.2020 в 08:07:49

Дякую

Сергій
20.10.2020 в 19:58:51

договір об'єктивний

5
Лена
14.12.2020 в 14:13:42

Договір гарний!

Лена
14.12.2020 в 14:13:49

Договір гарний!

5
Юлия
20.12.2020 в 15:24:09

Вери Дякую

Артем
11.01.2021 в 20:00:15

Щиро вдячний за чуловий зразок договору. Став в нагоді!Знайдені документи за темою «договір про надання юридичних послуг»

 1. Договір про надання юридичних послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання юридичних послуг
  договір на надання юридичних послуг м. "" 200 р. (найменування юридичної фірми, консультації, фоп), іменуємо...
 2. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  договір на посередницькі послуги м. ""200р. (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу),...
 3. Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  Договор оказания услуг, работ → Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  договір про правове обслуговування підприємства юридичною службою м. ""200р. (найменування підприємств...
 4. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що ...
 5. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  договір про дилерські послуги м. " " 200 р. , (найменування організації, підприємства, кооперативу) іменоване н...
 6. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  договір позики із заставним забезпеченням м. "" 20 р. (найменування підприємства, що бере позику), іменоване...
 7. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  договір про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків ...
 8. Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  Договор займа → Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  договір про припинення зобов'язання угодою сторін про заміну одного зобов'язання іншим, а також його виконанням м. ...
 9. Договір про переведення боргу
  Договор долга, кредита → Договір про переведення боргу
  договір про переведення боргу м. київ “” 200р. сторони: первісний боржник (повна назва юрид...
 10. Договір про відступлення права вимоги
  Договор об уступке права требования → Договір про відступлення права вимоги
  договір про відступлення права вимоги м. київ “” 200р. сторони: первісний кредитор (повна назва ю...
 11. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 12. Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  трудовий договір про роботу за сумісництвом м. "" 200 р. (вказати найменування сторони) (надалі іменується "...
 13. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. ...
 14. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  договір про завдаток (між фізичними особами) м. «» р. , паспорт громадянина україни: серія n , видани...
 15. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх