Договір про надання юридичних послуг

ДОГОВІР
на надання юридичних послуг

 

м. ____________ "__"_________ 200__ р.

______________________________________________ (найменування юридичної фірми, консультації, ФОП), іменуємо__ далі "Юрконсультація", в особі ________________(посада, прізвище, ім'я, по батькові) ______________________, що діє на підставі ________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і _______________ (найменування організації), іменуємо__ далі "Клієнт", в особі ______________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), з на підставі ___________________________ (Статуту, положення), з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

1. Клієнт доручає, а Юрконсультація приймає на себе зобов'язання надати Клієнтові юридичну допомогу по __________________________________.

2. У рамках даного договору Юрконсультація зобов'язується:

- вивчити представлені Клієнтом документи й проінформувати Клієнта про можливі варіанти рішення проблеми;

- підготувати необхідні документи в ______________________ (найменування суду) і здійснити представництво інтересів Клієнта на всіх стадіях судового процесу при розгляді справи по _____________________;

- у випадку позитивного рішення здійснити необхідні дії по виконанню судового рішення.

3. Вартість послуг з договору визначається в сумі ____________ (_____________________________) грн. Оплата здійснюється в наступному порядку:

- ______________ (_______________________________) грн. Клієнт перераховує на розрахунковий рахунок Юрконсультації протягом ________ днів після підписання даного Договору як  завдаток;

- ______________ (_______________________________) грн. перераховуються Клієнтом після прийняття судом рішення по суті;

- ______________ (______________________________) грн. - після вступу рішення суду в законну силу.

4. Крім того, при досягненні позитивного результату, а

саме: _________________________________________________________,

Клієнт виплачує Юрконсультації премію в розмірі ___% від ___________________.

Після виконання Юрконсультацією кожного етапу робіт підписується акт завершення етапу робіт за договором на надання юридичних послуг.

5. Юрконсультація приступає до роботи після одержання завдатку.

6. Клієнт надає Юрконсультації протягом  ______ днів після підписання Договору всю наявну інформацію й документи, необхідні для виконання зобов'язань перед Клієнтом.

Юрконсультація гарантує схоронність документів.

Юрконсультація не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з поданням Клієнтом документів, що не відповідають дійсності.

7. Клієнт відшкодовує Юрконсультацї відрядні й інші витрати в погодженому між сторонами розмірі.

8. У випадку дострокового розірвання договору з ініціативи Клієнта перераховані Клієнтом суми поверненню не підлягають.

9. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором  при виникненні непереборних перешкод, під якими розуміється: стихійні лиха, масові безладдя, заборонні дії влади й інші форс-мажорні обставини.

10. Сторони зобов'язуються всі виникаючі розбіжності вирішувати шляхом переговорів. Всі спори сторонами вирішуються в порядку і на підставі діючого законодавства.

11. Юрконсультація для виконання дійсного договору призначає спеціаліста й вживає заходів до забезпечення виконання доручення у встановлений термін і якісно.

12. Строком закінчення дії даного договору вважається ____________________________ і підписання сторонами із завершенням робіт за договором на надання юридичних послуг або день підписання сторонами протоколу про неможливість вирішення зазначеного питання правовими засобами.

13.Адреси й банківські реквізити сторін:

"Клієнт": ______________________________________________________

"Юридична консультація": ____________________________________

Договір до виконання прийняв: __________________________ (П.І.П)

Клієнт                                 Юрконсультація

_____________________      ____________________

(підпис)                             (підпис)

М.П.                                     М.П.

Скачати документ «Договір про надання юридичних послуг» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір про надання юридичних послуг», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір про надання юридичних послуг»

5
Іван
13.08.2016 в 16:04:03

Дякую!

Олена
18.01.2017 в 18:53:23

Стало в нагоді. Дякую !

5
nik
31.01.2017 в 14:14:34

ДЯКУЮ ДОГОВІР ГАРНИЙ!

Михайло
17.05.2017 в 20:11:24

КориснийЗнайдені документи за темою «договір про надання юридичних послуг зразок»

 1. Договір про надання юридичних послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання юридичних послуг
  договір на надання юридичних послуг м. "" 200 р. (найменування юридичної фірми, консультації, фоп), іменуємо...
 2. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  договір на посередницькі послуги м. ""200р. (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу),...
 3. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  договір позики із заставним забезпеченням м. "" 20 р. (найменування підприємства, що бере позику), іменоване...
 4. Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  Договор оказания услуг, работ → Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  договір про правове обслуговування підприємства юридичною службою м. ""200р. (найменування підприємств...
 5. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 6. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що ...
 7. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  договір про дилерські послуги м. " " 200 р. , (найменування організації, підприємства, кооперативу) іменоване н...
 8. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 9. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...
 10. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 11. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 12. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 13. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 14. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 15. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...

Схожі документиТипові договориБланки договорів

Загрузка
Наверх