Договір про надання посередницьких послуг

ДОГОВІР
на посередницькі послуги

 

м. _________________    "___"____________200__р.

__________________________ (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу), іменоване надалі  Замовник, в особі ______________________ (П.І.Б., посада), що діє на підставі _________________ з однієї сторони і ___________________ (найменування організації), іменоване надалі  Посередник, в особі _______________ (П.І.Б., посада), що діє на підставі _______________ , з іншої сторони уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, Посередник приймає на себе обов'язок _______________________

(зміст посередницької послуги) на умовах, передбачених даним договором у строки ___.

 

2. Обов'язки замовника

2.1. Оплатити послуги Посередника в розмірі й строки, зазначені в даному договорі.

2.2. Представляти Посередникові інформацію, необхідну для надання послуг, відповідно до додатка N____.

2.3. Розглядати пропозиції Посередника в ____ строк від дня їхнього подання, давати по них письмові висновки.

2.4. Видавати Посередникові доручення на проведення від імені Замовника необхідних господарських операцій.

2.5. У випадку відмови від замовленої послуги негайно повідомити про це Посередника з відшкодуванням Посередникові фактично понесених витрат і сплатою штрафу в розмірі _________________.

 

3. Обов'язку посередника

3.1. Виконувати послуги, передбачені даним договором, у зазначений термін.

3.2. У випадку неможливості виконання послуг повідомити про це Замовника в 3-х денний строк, але не пізніше. Повідомлення про неможливість виконання послуги рівносильне припиненню дії договору й не тягне за собою матеріальної відповідальності для його учасників.

 

4. Розрахунки й порядок оплати

4.1. За виконання послуг, зазначених у договорі, Замовник виплачує Посередникові ______ грн. або ___% від __________ (характер ефекту Замовника: прибуток, вартість продажу й т.д.)

4.2. Оплата здійснюється не пізніше ______ з _______ (момент реалізації послуг) шляхом перерахування передбачених у п.9 сум на розрахунковий рахунок Посередника.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. У випадку порушення строків надання послуги, передбачених даним договором, Посередник виплачує Замовникові неустойку в розмірі _____ або ______ за кожну прострочену добу.

5.2. У випадку несвоєчасної оплати Замовником послуг Посередника Замовник виплачує пеню в розмірі _____% від суми, що підлягає виплаті Посередникові.

5.3. Сплата неустойки не звільняє Посередника від виконання договірних зобов’язань.

Юридичні адреси сторін:

Замовник__________________________________________________________

р/с №_____________________________________________________________

Посередник ________________________________________________________

р/с №_____________________________________________________________

Даний договір прийнятий до виконання ____________________________

"___"__________200__м.

Підписи:

Замовник                                 Посередник

_____________________ _____________________

                  М.П.                               М.П.

Скачати документ «Договір про надання посередницьких послуг» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір про надання посередницьких послуг», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір про надання посередницьких послуг»

5
О
18.08.2016 в 03:37:50

да)

Анна
20.09.2016 в 10:59:33

Дякую за допомогу!Знайдені документи за темою «Договор про надання послуг зразок - Скачать образцы, бланки, перечни, доклады.»

 1. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  ...лі посередник, в особі (п.і.б., посада), що діє на підставі , з іншої сторони уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. замовник доручає, посередник приймає на себе обов'язок (зміст посередницької послуги) на умовах, передбачени...
 2. Договір про надання юридичних послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання юридичних послуг
  ...лієнт доручає, а юрконсультація приймає на себе зобов'язання надати клієнтові юридичну допомогу по . 2. у рамках даного договору юрконсультація зобов'язується: - вивчити представлені клієнтом документи й проінформувати клієнта про можливі варіанти...
 3. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 4. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 5. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 6. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 7. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 8. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 9. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 10. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 11. Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  ...обслуговування та ремонту, страхових компаніях тощо з питань технічного обслуговування, ремонту автомобіля, з питання укладення договору страхування автомобіля, страхування цивільної відповідальності третіх осіб тощо, отримання страхового відшкодування, укладення...
 12. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  ... метою , для досягнення яких зобов'язуються спільно й погоджено робити необхідні фактичні і юридичні дії. 1.2. учасники договору зобов'язуються робити необхідні дії за спільною згодою для досягнення поставленої мети протягом (або аж до ухвалення рішен...
 13. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  ...ачі свідоцтва про право власності, договір найму житла) з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене. предмет договору 1. підприємство надає громадянину розстрочку у погашенні заборгованості з квартирної плати (плати за утримання житла) та п...
 14. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  ... на підставі з іншого боку, уклали даний договір, іменований надалі "договір" про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. продавець доручає, а дилер бере на себе обов'язку по розповсюдженню іменованого надалі "продукт", і заб...
 15. Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  довіреність місто київ, восьмого лютого дві тисячі одинадцятого року. я, хоменко вікторія володимирівна, проживаю в м. києві, пр-т алішера навої, буд. 1, кв. 1, реєстраційний номер облікової картки платника податків 6666666666, діючи д...

Схожі документиТипові договориБланки договорів

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх