Договір про відступлення права вимоги

Договір
про відступлення права вимоги

 

м. Київ                                     “__” ___ 200__р.

Сторони:

 

Первісний кредитор ____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) 

в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення) з однієї сторони, та

  

Новий кредитор ____________________ в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі ________ (статуту, довіреності,

 

положення), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

  

 

1. Предмет договору

1.1. Первісний кредитор передає належне йому право вимоги згідно з Договором № __ від “__” ___200_ р. (далі Основний Договір), а Новий кредитор приймає право вимоги що належне Первісному кредитору за Основним Договором.

1.2. З цього Договору випливає, що Новий кредитор займає місце Первісного кредитора в зобов'язаннях, що виникли з Основного Договору в обсязі та на умовах , що існують на момент укладення цього Договору.

 

2. Оплата та порядок розрахунків

2.1. За передане право вимоги до Боржника за Основним договором Новий кредитор сплачує Первісному кредитору суму у розмірі ____ гривень .

2.2. Новий кредитор зобов'язується протягом __ банківських днів після підписання цього Договору перерахувати платіжним дорученням на поточний рахунок Клієнта грошову суму, визначену у п. 2.1 цього Договору.

 

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Обов’язки Первісного кредитора:

3.1.1. Відступити Новому кредитору право вимоги згідно з умов цього Договору.

3.1.2. Не пізніше п'яти робочих днів після набуття чинності цим Договором сповістити Боржника про укладення цього Договору.

3.1.3. Передати Первісному кредитору усі необхідні документи, які засвідчують права що передаються, в термін до “__” _____ 200 _ р., та інформацію яка важлива для їх здійснення.

3.1.4. Первісний кредитор у зобов'язанні відповідає перед Новим кредитором за недійсність переданої йому вимоги.

3.2. Обов'язки Нового кредитора:

3.2.1. Сплатити суму зазначену в п. 2.1. цього Договору.

3.3. Права Первісного кредитора:

3.3.1. Має право на належне виконання Новим кредитором усіх зобов’язань за цим Договором.

3.3.2. Не відповідає за невиконання або неналежне виконання Боржником зобов’язань, право на вимогу яких відступається згідно з цим Договором.

3.4. Права Нового кредитора:

3.4.1. Має право на належне виконання Первісним кредитором усіх зобов’язань за цим Договором.

 

4. Відповідальність сторін

 

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі __ % від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення .

4.4. За затримку в передачі документів, згідно з п. 3.1.3 цього Договору Клієнт сплачує штраф у розмірі ___ гривень .

 

5. Строк дії Договору

 

5.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором "_" __ 200__ р.

 

6. Зміна умов Договору та інші положення

 

6.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

6.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України.

6.3. Новий кредитор має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

6.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

6.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

6.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.7. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін .

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Скачати документ «Договір про відступлення права вимоги» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір про відступлення права вимоги», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір про відступлення права вимоги»

5
Андрій
07.04.2017 в 16:01:26

Дякую, дуже допоміг даний зразок

Ярослав
24.05.2017 в 12:33:20

Пекрасний договір!

Аліса
20.07.2017 в 16:22:48

Корисний договір для роботи бухгалтера. Дякую.

Андрій
11.08.2017 в 15:36:18

простий, зрозумілий договір, добавити нічого. Дякую!

Віктор
14.08.2017 в 13:58:12

Дякую , гарний зразок!

Антон
21.08.2017 в 17:23:50

Дякую!

Александр
02.10.2017 в 14:38:26

Молодцы

Ірина
30.10.2017 в 08:56:37

Непогано.

Василий
08.11.2017 в 10:50:02

Понятный и полезный.

Іван Васильович
20.11.2017 в 17:48:08

Дякую !

Іван Васильович
20.11.2017 в 17:50:17

А якщо не має договору , лише накладні та акти виконаних робіт . Борг визнано відповідно до листа вимоги , тоді як бути.?

Олексій
11.01.2018 в 18:02:42

Дякую, дуже допоміг даний зразок

Борис
16.01.2018 в 13:15:12

Дякую за договір. Виявився дуже цінним

5
Наталя
17.01.2018 в 20:09:09

ДЯКУЮ.

5
Вікторія
26.01.2018 в 14:18:12

дуже добре. дякую

Вікторія
26.01.2018 в 14:18:28

дуже добре. дякую

5
Андрей Кудрявцев
14.03.2018 в 17:07:02

Да

Евгений
16.03.2018 в 15:30:46

На скачать документ, скачивается другой договор. поправьте.

Holmes
25.03.2018 в 15:19:38

Дякую, допомогли

5
Андрій
11.05.2018 в 17:03:38

Дякую, дуже допоміг ваш зразок

слава
21.06.2018 в 11:34:53

Отлично спасибо

Марина
24.07.2018 в 10:01:22

Дякую за договір. Простий, зрозумілий. Дуже допоміг мені в роботі бухгалтера.

Ірина
02.11.2018 в 14:40:41

дуже добре

Елена
07.11.2018 в 15:33:11

Спасибо, очень помог

Владимир
10.11.2018 в 19:58:25

Хороший договор толково все

Ася
21.12.2018 в 13:42:11

Хороший договор но сохраняется , кокой то другой

5
Илона
12.02.2019 в 12:52:47

Дуже дякую)

4
Віталія
26.02.2019 в 09:14:11

Дуже дякуємо за допомогу

4
роман
02.03.2019 в 18:27:47

спробую

роман
02.03.2019 в 18:27:58

спробую

Варфоломей
23.05.2019 в 10:04:23

місце можна зайняти , наприклад, у хліві...

5
Андрей
09.07.2019 в 12:41:10

оч хорош

Іван
06.09.2019 в 10:16:36

Дякую!

Олег
09.09.2019 в 12:43:32

гарно

Олег
09.09.2019 в 12:43:59

Чудово

777
16.09.2019 в 09:40:52

На скачать документ, скачивается другой договор. поправьте.

олег
01.10.2019 в 09:08:05

все супер

Лідія
18.10.2019 в 16:10:46

дякую за корисні зразки договору

Тетяна
29.10.2019 в 12:46:30

Дуже вдячна, корисний документ!

5
Анжеліка
04.11.2019 в 16:07:09

Добре складений базовий варіант договору!

Наталия
24.11.2019 в 19:45:41

Дуже корисний, не тяжкий документ

Тетяна
29.11.2019 в 17:06:13

Дякую, корисно

Олег
16.12.2019 в 07:28:27

Дякую за зразок

Евгений
13.01.2020 в 16:16:32

ivanov.capslock@gmail.com Прочитав вашу газету мой муж вернулися домой... 380669630170

Тетяна
20.01.2020 в 13:37:47

Дуже корисно, дякую

5
Лілія
21.01.2020 в 16:41:32

дякую, дуже допоміг

4
Юля
07.02.2020 в 10:58:55

дякую

Сергей
10.02.2020 в 18:28:56

Очень полезный договор. Спасибо

3
Василь
11.02.2020 в 15:26:50

Згодився.

Ганна
17.02.2020 в 14:36:36

дякую

5
Володимир
27.02.2020 в 14:37:29

Дякую. корисно.

Дмитро
28.02.2020 в 17:04:25

Цікавий договір

5
Nemo Nemo
01.03.2020 в 18:56:02

Використав в роботі. Працює. Значно спростив життя

Андрій
04.03.2020 в 12:21:32

Дякую Граний зразок

Ігор
16.03.2020 в 13:06:28

Чудовий договір

Володимир
31.03.2020 в 19:18:36

дякую, дуже професійно складений

5
Юлія
02.04.2020 в 15:03:48

Дякую, зразок дуже гарний, оцінюю на 5

Олена
08.04.2020 в 19:05:53

замість відступлення права вимоги - договір оренди транспортного засобу))

андрій
13.04.2020 в 09:30:03

дякую

андрій
13.04.2020 в 09:30:34

дякую, допомогли

5
Ярослава Торохтій
14.04.2020 в 10:33:04

дуже корисний

Ірина
17.04.2020 в 16:25:17

Дякую, хороший договір

5
Наталія
20.04.2020 в 12:00:20

Те що треба!

Наталія
20.04.2020 в 12:00:30

Те що треба!

5
Елена
24.04.2020 в 09:11:15

Спасибо за возможность скачать хороший договор

Ольга
08.05.2020 в 16:23:46

СПАСИБО

отличній договор

Шломо
14.05.2020 в 19:02:38

Дякую, зручно)

Саша
12.06.2020 в 11:08:38

Дякую за вашу роботу)

Ірина
19.06.2020 в 14:19:59

Щиро дякую

5
Наталия
03.07.2020 в 13:23:07

Хороший договір

Юрій
10.07.2020 в 14:35:48

Дякую

Світлана
17.07.2020 в 22:06:42

Дякую, дуже допомогли

Михайло
21.07.2020 в 20:07:05

Дякую, договір допоміг! Хоча посилання нажаль невірне і скачується договір застави замість договору відступлення права вимоги.

5
Людмила
23.07.2020 в 09:38:06

Дякую! Дуже допоміг даний зразок договору.

Людмила
23.07.2020 в 09:38:16

Дякую! Дуже допоміг даний зразок договору.

5
Света
27.07.2020 в 13:55:24

Дякую!

Света
27.07.2020 в 13:55:39

Дякую!

5
Максим
05.08.2020 в 09:53:06

Договір корисний

ЛН
18.08.2020 в 12:37:21

Скачали

Договір про відступлення права вимоги

а получили

Договір застави транспортного засобу

ЛИХО!!!!

Mykhailo
28.08.2020 в 12:44:35

Скачується договір застави транспортного засобу....

5
Ірина
31.08.2020 в 13:11:35

Чудовий договір. спасибі!

Ірина
31.08.2020 в 13:11:46

Чудовий договір. спасибі!

5
Валентин Балабаш
02.09.2020 в 09:59:07

Спасибо!

Ірина
02.09.2020 в 11:48:24

Дякую! Прийшовся в нагоді!

Олена
07.09.2020 в 14:20:41

чудовий договір

Настя
10.09.2020 в 12:46:40

Дуже вдало!

Петр
15.09.2020 в 08:36:27

Хороший договор

Таня
18.10.2020 в 11:42:06

чітко і зрозуміло

вап
28.11.2020 в 13:36:23

12341

Олексій В.
30.11.2020 в 15:16:16

Дуже корисно!

5
Олена
30.11.2020 в 15:46:02

Дуже дякую

Віталій
08.12.2020 в 16:36:33

дякую дуже гарний зразок

5
Елена
17.12.2020 в 13:21:00

Спасибо, очень помог

5
оксана
21.12.2020 в 19:01:50

дуже дякую, зразок допоміг

5
Асма
15.01.2021 в 11:09:17

Дуже дякую!

5
Лана
23.01.2021 в 12:56:27

Дякую

5
антон
29.03.2021 в 21:07:40

класс

Дмитро
30.03.2021 в 13:15:15

дякую

Юрій
03.04.2021 в 19:26:18

зразок корисний

5
Галина
13.04.2021 в 14:34:04

Спасибо!

Ярослав
19.04.2021 в 16:57:27

5 дуже допоміг

Валентина
29.04.2021 в 16:06:23

Дякую, дуже допоміг даний зразок

Лариса
07.05.2021 в 11:54:59

Дякую за зразок

5
Дмитро
28.08.2021 в 11:18:32

Дякую дуже.

5
ОЛЕГ
08.09.2021 в 23:32:11

Дякую, дуже корисно.

ОЛЕГ
08.09.2021 в 23:32:24

Дякую, дуже корисно.Знайдені документи за темою «договір переуступки нежелих приміщень»

 1. Договір найму житлового приміщення
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму житлового приміщення
  договір найму житлового приміщення м. "" 20 р. (найменування (п.і.п.) власника житлового приміщення або упов...
 2. Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  Договор аренды жилого помещения → Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  договір суборенди не житлового приміщення м. "" 20 р. (назва організації), іменуємо надалі "суборендар",...
 3. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 4. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 5. Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  договір на оренду приміщень під офіс м. "" 20 р. (найменування підприємства, організації), іменуємо в ...
 6. Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця м. "" 20 р. (наймену...
 7. Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу м. "" 20 р. громадянин (прізвище, ім'я, по б...
 8. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  договір суборенди м. полтава "" 200р. сторони: , в особі , що діє на підставі , названий у по...
 9. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  договір оренди (майнового найму) нежитлового приміщення м. "" 20р. (найменування організації),...
 10. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 11. Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  Агентский договор и соглашение → Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  агентський договір про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку ...
 12. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 13. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 14. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що ...
 15. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх