Договір простого товариства. Зразок

Договір
простого товариства

 

м. ___________                "____"____________20___р.

_____________________________,(найменування підприємства-І учасника) іменоване надалі  "І учасник", в особі ___________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі ______________________, (Статуту, положення) з одного боку, і ___________________, (найменування підприємства-ІІ учасника) іменоване надалі  "ІІ учасник", в особі _______________________(посада, П.І.П.), діючого на підставі ______________________ (Статуту, положення), з іншого боку, іменовані надалі  "Сторони", уклали даний договір про нижченаведене.

 

1. Предмет договору

1.1. Згідно із даним договором І і ІІ Учасники зобов'язуються об'єднати свої внески й спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку.

1.2. Внеском І Учасника є: _________________________________.

1.3. Внеском ІІ Учасника є: ________________________________.

1.4. Внесок І Учасника оцінений Сторонами в ________________.

1.5. Внесок ІІ Учасника оцінений Сторонами в _______________.

1.6. Сторони зобов'язуються внести свої внески не пізніше ____________________________.

 

2. Спільне майно учасників

2.1. Внесене Сторонами майно, яким вони володіли на праві власності, а також виготовлена в результаті спільної діяльності продукція й отримані від такої діяльності плоди і доходи визнаються їх спільною частковою власністю.

2.2. Внесене Сторонами майно, яким вони володіли на підставах, відмінним від права власності, використається в інтересах Сторін і становить, поряд з майном, що перебуває в їхній спільній власності, спільна майно Сторін.

2.3. Ведення бухгалтерського обліку спільного майна Сторін доручається: _______________________.

2.4. Користування спільного майна Сторін здійснюється по їхній спільній згоді, а при недосягненні згоди - у порядку, встановленому судом.

2.5. Обов'язки Сторін по утриманню спільного майно й порядок відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням цих обов'язків, визначаються в наступному порядку: _________________________.

 

3. Ведення спільних справ учасників

Право на інформацію

3.1. При веденні спільних справ кожна Сторона вправі діяти від свого імені.

3.2. У відносинах із третіми особами повноваження Сторони укладати угоди від імені Сторін засвідчується відповідним дорученням.

3.3. Сторони мають рівне право на ознайомлення з усією документацією по веденню справ.

 

4. Витрати й збитки

4.1. Сторони мають втрати й збитки пропорційно їхнім внескам у спільну справу.

4.2. Прибуток, отриманий у результаті спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості внесків Сторін у спільну справу.

 

5. Заключні положення

5.1. У всьому іншому, не врегульованому в даному договорі, Сторони будуть керуватися положеннями діючого цивільного законодавства України.

5.2. Даний договір укладений безстроково.

5.3. Договір складений в 2-х екземплярах.

5.4. Адреси й банківські реквізити Сторін.

І Учасник: _______________________________________

________________________________________________

ІІ Учасник: ______________________________________

_______________________________________________

 

Підпису сторін:

І Учасник:                 ІІ Учасник:

__________             __________

М.П.                                 М.П.

Скачати документ «Договір простого товариства. Зразок» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір простого товариства. Зразок», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір простого товариства. Зразок»

Дмитро
13.05.2017 в 21:41:24

не погано для початку.

Віктор
12.07.2020 в 14:28:46

договір корисний вдячний за реальний зразок дійсно для початку зовсім не погано ВікторЗнайдені документи за темою «договір простого товариства зразок заповнений»

 1. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 2. Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  Договор займа → Зразок. Договір безвідсоткової позики між акціонером і закритим акціонерним товариством із забезпеченням заставою
  ... (найменування товариства) протокол nо. від "" 20 р. голова ради директорів \\ договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. закрите акціонерне товариство , іменоване надалі позикодаве...
 3. Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  довіреність місто київ, чотирнадцятого липня дві тисячі одинадцятого року. товариство з обмеженою відповідальністю «товариство», місцезнаходження: м. київ, вул. генерала жмаченка, буд. 15, кв. 5, заре...
 4. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 5. Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  довіреність місто київ, вісімнадцятого серпня дві тисячі одинадцятого року. товариство з обмеженою відповідальністю «товариство», місцезнаходження: м. київ, вул. генерала жмаченка, буд. 15, кв. 5, заре...
 6. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 7. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 8. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 9. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 10. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 11. Зразок довіреності на представництво інтересів учасника (засновника) товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів учасника (засновника) товариства
  .... києві, вул. березняківська, буд. 10, кв. 5, представляти мої інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях, товариствах незалежно від підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, як учасника (засновника) тов...
 12. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 13. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 14. Зразок довіреності на затвердження та підписання змін до установчих документів товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на затвердження та підписання змін до установчих документів товариства
  ...форми та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі на загальних зборах учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю «товариство», в органах нотаріату, державній адміністрації, податкових органах, орган...
 15. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0637323860


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх