Договір постійної ренти

Договір постійної ренти

м.__________________        "__"_______ року

Ми, гр. Іванова Світлана Олександрівна, 18.02.1938 року народження, що проживає в місті __________, по вул. __________, у будинку N 11, кв. 91 (паспорт серії ________ №_______, виданий ___________ 20.04.74), іменована надалі  отримувач ренти: з одного боку, і гр. Алексєєв Ігор Володимирович, 12.06.1970 року народження, що проживає в м.________, по вул._________, у будинку N 88, кв. 14 (паспорт серії_______ №____________, виданий ___________ 11.09.95), іменований надалі платник ренти: з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

1. Одержувач ренти передає у власність Платника ренти під виплату постійної ренти житлове приміщення (квартиру) під номером дев'ятим, що перебуває в місті _______, по вул.________, у будинку N 17.

Зазначена квартира розташована на третьому поверсі чотириповерхового цегляного будинку й складається із двох кімнат загальною корисною площею 47,4 кв.м, у тому числі житловою площею 28,4 кв.м, що підтверджується технічним паспортом та довідкою Бюро технічної інвентаризації міста _________ від 10.03.02 за ____________.

Інвентаризаційна оцінка квартири становить 60000 (Шістдесят тисяч) гривень.

2. Передана у власність Платника ренти квартира належить Одержувачеві ренти на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, засвідченого нотаріусом міста __________ 02.09.98 по реєстру N______, зареєстрованого в КП ПБТІ "Інвентаризатор по реєстрації прав на нерухоме майно й угод з ним 14.09.98 за №___________.

3. Квартира оцінюється сторонами в 200000 (Двісті тисяч) гривень.

4. Платник ренти зобов'язується постійно (безстроково) виплачувати Одержувачеві ренти ренту в сумі п'ятикратного мінімального місячного розміру оплати праці, установленого законом, по закінченні кожного календарного кварталу не пізніше 10-го числа наступного за кожним календарним кварталом місяця. При простроченні виплати ренти Платник ренти сплачує Одержувачеві ренти пеню в розмірі 5% від не сплаченої в строк суми.

5. Виплата ренти може здійснюватися також шляхом надання речей, виконання робіт або надання послуг Одержувачеві ренти Платником ренти, що відповідають за вартістю сумі, зазначеної в п. 4 даного договору.

6. Одержувач ренти в забезпечення зобов'язання Платника ренти здобуває право застави на квартиру, передану під виплату ренти.

7. Платник ренти при житті Одержувача ренти вправі зробити відчуження зазначеної в даному договорі квартири тільки з письмової згоди Одержувача ренти, при цьому зобов'язання Платника ренти переходять на набувача квартири. При порушенні набувачем квартири умов даного договору Платник ренти несе субсидіарну (додаткову) з ним відповідальність по вимогах Одержувача ренти.

8. Права Одержувача ренти можуть бути передані іншим громадянам або некомерційним організаціям шляхом відступлення права вимоги. У випадку смерті Одержувача ренти його права за даним договором переходять до його спадкоємців.

9. Сторони мають право на викуп ренти в наступних випадках:

 

9.1. Платник ренти вправі відмовитися від подальшої виплати ренти шляхом її викупу, якщо заява в письмовій формі про це зроблена не пізніше чим за шість місяців до припинення виплати ренти. При цьому зобов'язання по виплаті ренти не припиняється до одержання всієї суми викупу ренти. Право на викуп ренти може бути здійснено Платником ренти не раніше чим через 5 років з моменту укладання даного договору.

9.2. Одержувач ренти вправі вимагати викупу Платником у випадках, коли:

платник ренти прострочив її виплату більш ніж за три квартали;

платник ренти порушив свої зобов'язання по забезпеченню виплати ренти;

платник ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, що очевидно свідчать, що рента не буде виплачуватися в розмірі й у строки, установлені даним договором;

квартира, передана під виплату ренти, надійшла в спільну власність або розділена між декількома особами.

10. У викупну ціну ренти включається річна сума рентних платежів, установлена даним договором, а також ціна переданої під виплату ренти квартири, що відповідає названій в п.3 даного договору.

11. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири, переданої під виплату ренти, несе Платник ренти.

12. У відчужуваній квартирі ніхто не зареєстрований, і осіб, що зберігають відповідно до  діючого законодавства право користування відчужуваним житловим приміщенням, не має, що підтверджується довідкою ЖЕК №___ м.________ від 20.03.02 №___.

13. Одержувачем ренти нотаріусові представлена заява про те, що вона не має чоловіка, що міг би претендувати на відчужувану квартиру. Платник ренти зі змістом зазначеної заяви ознайомлений.

Згода дружини Платника ренти Алексєєвої Інни Іванівни на придбання квартири на зазначених в даному договорі умовах отримана і нотаріально засвідчена нотаріусом міста ________ 11.03.02 в реєстрі №__________.

14. Одержувач ренти ставить Платника ренти до відома про відсутність яких-небудь обмежень (обтяжень) відносно  відчужуваної квартири, не названих у даному договорі. Відповідно до  його заяви, а також відповідно до вищевказаної довідки Бюро технічної інвентаризації м. ________ й виписці з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно, до укладання даного договору квартира нікому не продана, не закладена, у спорі і під арештом не знаходиться. Заборгованості по податках за відчужувану квартиру не має, про що свідчить довідка Державної податкової інспекції м.________ від 12.03.02 за №__________.

15. Передача відчужуваної квартири Одержувачем ренти й прийняття її Платником ренти буде здійснюватися по акту прийому-передачі, що сторони зобов'язуються підписати не пізніше одного місяця від дня підписання даного договору.

16. Платник ренти здобуває право власності на квартиру  з моменту державної  реєстрації даного договору.

17. Сторони погодили питання, пов'язані з розрахунками по комунальних послугах і платі за електроенергію відносно  відчужуваної квартири, і не мають у цьому зв'язку взаємних претензій.

18. Зміна умов даного договору, а також його розірвання здійснюється за згодою сторін, а у випадку відмови однієї зі сторін від добровільного внесення змін або розірвання договору у судовому порядку.

20. Сторони договору в присутності нотаріуса заявили, що вони не позбавлені дієздатності, не страждають захворюваннями, що перешкоджають розуміти суть договору, що підписується ними, а також про відсутність обставин, що змушують їх здійснити дану операцію на вкрай невигідних для себе умовах.

21. Витрати по посвідченню даного договору сплачує Платник ренти.

22. Даний договір складений у трьох екземплярах, один із яких зберігається в справах нотаріуса __________ м.___________ і по одному екземпляру видається кожній зі сторін.

Підписи:

Скачати документ «Договір постійної ренти» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір постійної ренти», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір постійної ренти»

5
марія
21.11.2018 в 15:46:04

Не знала про існування такого договору. Дякую за інформаціюЗнайдені документи за темою «договір ренти зразок»

 1. Договір постійної ренти
  Договор пожизненной ренты → Договір постійної ренти
  договір постійної ренти м. "" року ми, гр. іванова світлана олександрівна, 18.02.1938 року народження, що проживає в ...
 2. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 3. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 4. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 5. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 6. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 7. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 8. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 9. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 10. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 11. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...
 12. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 13. Зразок. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Зразок. Договір комісії
  договір комісії м. ""20 р. (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі комісіонер, в ...
 14. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 15. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  договір купівлі-продажу товарів у розстрочку м. полтава "" 200.р. мною, громадянином (прізвище, ім'...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 6
Телефон: kasanovn535@gmail.com
не в мережі
Фото користувача
Your Protect
м. Миколаїв
відповідей за тиждень: 5


Загрузка
Наверх