Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон

ДОГОВІР
ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, ЯКЕ ПЕРЕБУВАЄ У ВЛАСНОСТІ ОРЕНДОДАВЦЯ

 

м.__________________ "___"_________ 20__ р.

 

 

_________________________________________________(найменування підприємства, організації), іменуємо_____ надалі "Орендодавець", в особі_____________________(посада, прізвище, ім'я, по батькові), який діє на підставі _______________________________________,

з одного боку, і __________________________________________________ (найменування, підприємства, організації), іменуємо_____ надалі "Орендар", в особі _____________________,(посада, прізвище, ім'я, по батькові), який діє на підставі______________________________,

з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду нежитлове приміщення за адресою: _____________________________ загальною площею ______________ кв. м, у стані, що дозволяє його нормальну експлуатацію.

1.2. Приміщення буде використатися під: _________________ (вказати призначення).

 

2. Обов'язки сторін

2.1. Орендодавець зобов'язується:

2.1.1. Проводити капітальний ремонт за свій рахунок.

2.1.2. У випадку аварії, що відбулася не з вини Орендаря, негайно приймати всі необхідні заходи щодо усунення її наслідків.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Використати приміщення винятково по його прямому призначенню відповідно до даного договору.

2.2.2. Утримувати приміщення в повній справності й зразковому санітарному стані відповідно до вимог СЭС, забезпечувати пожежну й електричну безпеку.

2.2.3. Вчасно за рахунок власних коштів робити поточний і косметичний ремонт.

2.2.4. При виявленні ознак аварійного стану сантехнічного, електротехнічного й іншого встаткування негайно сповіщати про це Орендодавцеві.

2.2.5. Не проводити реконструкції приміщення, переустаткування сантехніки й інших капітальних ремонтних робіт без згоди Орендодавця. Невіддільні поліпшення орендованих приміщень робити тільки з письмового дозволу Орендодавця.

2.2.6. Якщо орендоване приміщення в результаті дій Орендаря або неприйняття ним необхідних і своєчасних мір прийде в аварійний стан, то Орендар відновлює його самотужки , за рахунок своїх засобів, або відшкодовує збиток, нанесений Орендодавцеві, у встановленому законом порядку.

2.3. Орендовані приміщення можуть здаватися в суборенду Орендарем тільки з письмової згоди Орендодавця.

 

3. Розрахунки

3.1. Орендар вчасно робить орендні платежі відповідно до прикладеного розрахунку в загальній сумі ___________ грн. в рік (у квартал, за місяць) без обліку (з обліком) податку на додану вартість.

3.2. Орендна плата може бути переглянута достроково на вимогу однієї зі сторін у випадках зміни цін, які складаються на ринку, а також інших факторів, що роблять вплив на оцінену вартість у складі, характеристиці й вартості переданих приміщень. Сторона, що виступила ініціатором перегляду орендної плати повинна попередити про це іншу сторону не пізніше, ніж за ____________ місяців.

3.3. Оплата здійснюється щомісяця (щокварталу) шляхом перерахування суми, встановленої договором, з розрахункового рахунку Орендаря на розрахунковий рахунок Орендодавця не пізніше 10 числа кожного місяця (п'ятого числа першого місяця кожного кварталу), починаючи з першого місяця (кварталу) оренди.

3.4. За кожний день прострочення перерахування орендної плати нараховується пеня в розмірі ___ % від суми заборгованості, але не більше ___ % від загальної суми орендної плати.

3.5. У випадку залишення Орендарем приміщень до закінчення терміну оренди або у зв'язку із закінченням строку договору, він зобов'язаний сплатити Орендодавцеві суму вартості не зробленого ним, який являється його обов’язком косметичного або поточного ремонту приміщень.

3.6. Вартість невіддільних покращень, зроблених Орендарем без дозволу Орендодавця, відшкодуванню не підлягає.

 

 4. Термін дії, порядок зміни й розірвання договору

4.1. Строк оренди встановлюється з "___"__________ по "___"________ 20___ р.

4.1.1. Після закінчення строку договору й виконанні всіх його умов Орендар має переважне право на поновлення договору.

4.1.2. За місяць до закінчення терміну оренди Орендар повинен повідомити Орендодавця про намір продовжити строк договору.

4.1.3. Письмово повідомити Орендодавцеві, не пізніше чим за два тижні, про майбутнє звільнення приміщень як у зв'язку із закінченням строку договору, так і при достроковому звільненні, і здати приміщення по акту в справному стані, з урахуванням нормального зносу.

4.2. Зміна умов договору, його розірвання й припинення допускаються за згодою сторін. Внесені доповнення й зміни розглядаються сторонами в місячний строк і оформляються додатковою угодою.

4.3. Договір оренди підлягає достроковому розірванню на вимогу Орендодавця, а Орендар виселенню:

4.3.1. При використанні приміщення в цілому або його частини не відповідно до договору оренди;

4.3.2. Якщо Орендар навмисне або по необережності погіршує стан приміщення;

4.3.3. Якщо Орендар не вніс орендну плату протягом трьох місяців;

4.3.4. Якщо Орендар не робить ремонтів, передбачених договором оренди.

4.4. Договір оренди може бути розірваним на вимогу Орендаря:

4.4.1. Якщо Орендодавець не робить капітального ремонту приміщення.

4.4.2. Якщо приміщення в силу обставини, за які Орендар не відповідає, виявиться в стані, непридатному для використання.

4.5. Договір може бути розірваним у силу форс-мажорних (непереборних) обставин.

4.6. Одностороннє розірвання договору не допускається.

4.7. Суперечки, що випливають із даного договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів.

4.8. При недосягненні згоди, невиконанні або неналежному виконанні умов даного договору однією із сторін договір може бути розірваним у встановленому законом, судовому, порядку.

 

5. Заключна частина

5.1. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної сторони.

5.2. До Договору додаються: _____________________________

 

6. Юридичні адреси й платіжні реквізити сторін

Орендодавець: _______________________

 

 

Орендар: ____________________________

 

 

Підписи сторін:

 

 

Орендодавець                             Орендар

 

 

 

 

___________________ ___________________________

 

 

 

 

М.П.                                               М.П.

Скачати документ «Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон»

Федір
05.09.2017 в 14:47:16

Гарний документ.

Коротко та по ділу.

майя
30.11.2017 в 22:30:53

дякую!документ гарно складенний

Андрій
04.02.2018 в 13:15:23

хороший документ

ОЛЬГА
15.02.2018 в 13:37:49

Дуже дяккую

Ірина
22.03.2018 в 12:35:34

гарний документ

Ірина
22.03.2018 в 12:36:24

гарний документ

Алех
28.06.2018 в 14:08:41

Гарний документ

4
Сергій
30.08.2018 в 09:49:58

користний матеріал

Сергій
05.09.2018 в 11:34:57

Документ гарний та корисний. Щиро дякуэмо!!!

вгп
12.10.2018 в 20:26:56

клас

5
Тетяна
27.10.2018 в 13:45:53

Все чудово! Дякую за приклад

4
Анатолій
29.10.2018 в 11:40:37

договір не поганий. Не хватає акту передачі (

Дякую

Олена
30.10.2018 в 13:36:43

Дякую

А
19.11.2018 в 14:15:05

Супер

Лариса
23.11.2018 в 10:37:59

Дякуємо за гарний зразок

Дмитро
26.06.2019 в 15:49:53

Дуже корисний зразок.

Мілена
20.08.2019 в 11:29:04

Дякую за послугу

иван
18.12.2019 в 11:09:43

спасибо большое. очень помог ваш сайт

Вита
01.06.2020 в 19:18:16

классс

Ірина
03.09.2020 в 13:02:48

Якщо орендодавець фізична особа - громадянин України а оредар ФОП, чи потрібно при виплаті орендної плати утримувати прибутковий податок та військовий збір та перераховувати його в бюджет? ФОП являється в цьому випадку податковим агентом?, і чи потрібно це вказувати в договорі?

5
Ирина Бородина
20.01.2021 в 18:15:24

Редакція договору те що треда, дякую

Ирина Бородина
20.01.2021 в 18:15:43

Редакція договору те що треба, дякуюЗнайдені документи за темою «як порахувати вартість нежитлового приміщення»

 1. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  ...незмінним на весь період дії договору. 2.6. надати в користування орендодавця на період дії даного договору майно орендаря (вартістю грн.). 2.7. перелічити на розрахунковий рахунок орендодавця n в відділенні банку м. в дн. строк після підписання даного до...
 2. Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  ...дповідно до прикладеного розрахунку в загальній сумі грн. в рік (у квартал, за місяць) без обліку (з обліком) податку на додану вартість. 3.2. орендна плата може бути переглянута достроково на вимогу однієї зі сторін у випадках зміни цін, які складаються на р...
 3. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  договір оренди (майнового найму) нежитлового приміщення м. "" 20р. (найменування організації), надалі орендодавець, в особі (посада, п.і...
 4. Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  Договор аренды жилого помещения → Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  ...вій рахунок поточний ремонт; вчасно вносити орендну плату в розмірі й строки, передбачені даним договором. 3. вартість і умови оплати 3.1. за надане приміщення суборендар щомісяця сплачує орендареві суму в розмірі () грн. за квадратний метр....
 5. Договір найму житлового приміщення
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму житлового приміщення
  договір найму житлового приміщення м. "" 20 р. (найменування (п.і.п.) власника житлового приміщення або уповноваженої особи) іменований...
 6. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного договору), (п.і.п), іменован...
 7. Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  договір на оренду приміщень під офіс м. "" 20 р. (найменування підприємства, організації), іменуємо в подальшому "фірм...
 8. Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  ...упні характеристики: загальна корисна площа - кв.м.; житлова площа - кв.м.; кількість кімнат ; оцінна вартість надаваної квартири згідно документів бті гривень. 1.3. право власності орендодавця на зазначену квартиру підтверджує...
 9. Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  Агентский договор и соглашение → Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  агентський договір про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку м. "" 20 р. , іменованого надалі (найменування організаці...
 10. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  ... міському відділі рацсу м. . 2. нашою загальною спільною власністю у відповідності зі : (найменування майна, оціночна вартість). 3. особистою власністю гр. є: (найменування, кількість майна, оцінна вартість). 4. особистою власністю г...
 11. Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  ...родавець продає, а покупець купує належний продавцеві майновий пай колективного сільськогосподарського підприємства номінальною вартістю грн. право власності продавця на майновий пай засвідчене свідоцтвом про право власності на майновий пай члена колективного...
 12. Договір довічного утримання (догляду)
  Договор пожизненной ренты → Договір довічного утримання (догляду)
  ...ласності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом міста соколовою к.м. 02.09.98 по реєстрі №. 3. вартість відчужуваної квартири визначена сторонами в 200000 (двісті тисяч) гривень. 4. набувач зобов'язується здійснювати...
 13. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  ...й елементи, що є невід'ємною його частиною на момент підписання даного договору; в) не робити інші дії, що впливають на вартість нерухомого майна; г) надати на момент підписання договору купівлі-продажу довідку за формою № 3 з житлово-експлуатаційної ...
 14. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  ...ро подане нижче 1. предмет договору 1.1 орендар передає, а суборендар бере у тимчасове володіння та користування приміщення, розташоване за адресою: . площа приміщення складає . 1.2 майно, що орендується, знаходиться у володінні та користуванні орен...
 15. Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  ...ризаційна оцінка будинку () гривень. 3. зазначена квартира складається з -х кімнат, кухні, ванної кімнати й підсобних приміщень корисною площею () кв. м, у тому числі () кв. м житлової площі, і належить гр. по праву власності на підставі договору купівлі...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0964989772
не в мережі
Фото користувача
Your Protect
м. Миколаїв
відповідей за тиждень: 7
не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 6
Телефон: kasanovn535@gmail.com

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +38(050)-105-33-11, +38 (096)-109-76-08
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх