Договір оренди майна

Договір оренди майна

 

 м.__________________ "____"_____20___р.

 

_____________________________________, іменоване надалі  Орендодавець, в особі ___________________________________, що діє на підставі ________________ (статуту, положення), з однієї сторони й підприємство _________________________________, іменоване надалі  "Орендар", в особі __________________________, що діє на підставі __________________________ (статуту, положення) уклали даний договір про наступне.

 

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець здає Орендареві строком на ____ років в оренду відповідно додатку до даного договору (акт прийому-передачі) майно для використання Підприємством ____________________________ з метою здійснення своїх статутних завдань.

 

2. Обов'язки сторін

 2.1. Орендар зобов'язується.

а) використати орендоване майно по прямому призначенню, зазначеного в п.1 договору, а також відповідно до  інших умов договору;

б) утримувати орендоване майно в повній справності й робочому стані до здачі Орендодавцеві;

в) вчасно робити за свій рахунок ремонт орендованого майна;

г) письмово повідомити Орендодавцеві не пізніше, ніж за ____ місяця про майбутнє повернення орендованого майна, як у зв'язку із закінченням терміну дії договору, так і при достроковому поверненні, і після припинення даного договору здати майно Орендодавцеві по акту в справному стані, з урахуванням нормального зношування;

д) після закінчення строку договору, а також при достроковому його припиненні передати Орендодавцеві за повну компенсацію всі зроблені покращення майна, що становлять приналежність майна й невіддільні без шкоди для нього;

е) у випадку повернення майна до закінчення терміну оренди або у зв'язку із закінченням строку договору сплатити Орендодавцеві суму вартості не проведеного ним і покладеного на нього обов'язку ремонту майна.

2.2. Орендодавець зобов'язується:

а) після підписання сторонами договору в ________ строк надати відповідне майно в справному стані Орендареві по акту прийому-передачі (Додаток до даного договору);

б) передавати при необхідності Орендареві за погоджену плату матеріальні фонди, які виділені __________________ на ремонт зазначеного в даному договорі майна.

 

3.Платежі й розрахунки за договором

3.1. За оренду зазначеного в п.1 даного договору майна Орендатор перераховує Орендодавцеві плату в розмірі _______________________ за місяць. Нарахування й виплата належних Орендодавцеві сум здійснюється поквартально, за кожний квартал на перед, протягом  першого місяця кожного кварталу.

3.2. При несплаті Орендарем в обговорений термін орендної плати Орендодавець вправі виставити на інкасо рахунок-платіжну вимогу з посиланням на номер і дату договору або стягнути з Орендаря заборгованість у безперечному порядку шляхом пред'явлення виконавчого напису нотаріальних органів.

 

4. Дострокове розірвання договору

 4.1. Договір може бути достроково розірвано із ініціативи Орендодавця, а Орендар зобов'язаний повернути майно у випадках:

а) якщо Орендар використає майно (у цілому або частково) не відповідно до  даного договору;

б) якщо Орендар не вніс орендної плати протягом  _____ місяців;

в) якщо Орендар навмисне погіршує стан майна.

4.2. Договір може бути достроково розірвано із ініціативи Орендаря у випадках:

а) якщо Орендодавець втручається в діяльність Орендаря по використанню орендованого майна, якщо таке використання не суперечить даному договору, Статуту підприємства й Установчому договору про його створення і діяльність;

б) якщо майно, в силу обставин, за які Орендар не відповідає виявиться в стані не придатному для використання.

 

5. Продовження договору

 5.1. Після закінчення строку договору Орендар має переважне право на поновлення договору за умови, що він належним чином виконає прийняті на себе за договором  оренди зобов'язання.

5.2. При відсутності заяви хоча б однієї зі сторін про припинення або зміну договору по закінченні строку, він вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах, які були передбачені договором.

5.3. При продовженні договору на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін.

 

 

6. Особливі умови

 6.1. Орендар має право:

а) здавати отримане за договором  майно в суборенду;

б) робити поліпшення орендованого майна;

в) при необхідності за узгодженням з Орендодавцем списувати орендоване майно, що зробилося непридатним  у зв'язку з закінченням строку експлуатації; у цьому випадку даний договір відносно списаного майна вважається припиненим, відповідно змінюється розмір орендної плати.

6.2. Договір діє з "___"_______20___р. по "___"______20___р.

6.3. У всьому іншому, що не передбачене даним договором, сторони керуються діючим цивільним законодавством України.

6.4. Даний договір складений у двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу.

Додаток до договору, без якого він недійсний: акт прийому-передачі від "___"_______20___м.

 

  7. Юридичні адреси сторін

 

Підписи:

 

Орендодавець                                   Орендар

 

 

________________           _______________

 

 

 

 

 

М.П.                                              М.П.

Скачати документ «Договір оренди майна» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір оренди майна», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір оренди майна»

oxa
31.08.2016 в 17:26:40

good

Тетяна
21.06.2017 в 12:00:59

дякуємо за зразки, дуже корисно

Катя
27.06.2017 в 23:09:10

ОК!

валентина
01.09.2017 в 17:00:19

дякуємо за зразки ,дуже корисно

Статус: Клієнт
26.11.2017 в 18:25:31

дякую, дуже корисно

Светлана
29.11.2017 в 09:12:58

спасибо, полезная помощь

Фл
20.01.2018 в 19:40:25

добре

Альона
28.01.2018 в 13:55:30

Дякуємо за зразки! Як раз те, що потрібно!!!

Лілія
08.02.2018 в 11:43:06

дякую, корисно,доцільно,зручно.

Олена
30.05.2018 в 18:32:03

Корисно, але до договору оренди треба ще й акт прийому-передачі. Шкода, що його не має.

Олександр
14.08.2018 в 11:01:52

корисно

5
Олена
26.08.2018 в 11:17:06

Дякую дуже корисно

5
Leonid
05.09.2018 в 17:18:06

Дякую. Корисна інформація.

Leonid
05.09.2018 в 17:18:24

Дякую. Корисна інформація.

5
Наталія Шебеко
06.09.2018 в 20:16:52

Дуже дякую, договір супер. Коротко і класно.

Наталія Шебеко
06.09.2018 в 20:17:08

Дуже дякую, договір супер. Коротко і класно.

Любов
07.09.2018 в 11:53:35

Корисно

4
Ір
16.10.2018 в 13:27:09

Зразок зручний для доповнень

В п. 3.1 є сума перерахування, но немає: "Розмір орендной плати составляет… гривень в місяць".

Тобто стоімостной оценкі самого зобов'язання, окремо від його сплати (перерахування)

Тетяна
16.01.2019 в 20:23:59

Корисно і некористливо

5
Олександр
15.03.2019 в 11:11:48

Хороший договір

Олександр
15.03.2019 в 11:11:59

Хороший договір

Оксана
13.06.2019 в 14:33:46

Все коротко і зрозуміло!

Наталя
24.09.2019 в 13:57:13

Дуже корисно. влучно. нічого зайвого

5
Ігор
20.12.2019 в 12:32:32

спасибо

Ігор
20.12.2019 в 12:32:47

дякую

5
hello
30.01.2020 в 19:48:31

Чудово зроблений договір, дуже допоміг, дякую !

5
Ольга
18.06.2020 в 10:08:21

Дякую за зразок, дуже корисно!

Ольга
18.06.2020 в 10:08:27

Дякую за зразок, дуже корисно!

Ната
25.06.2020 в 11:35:22

дякую

Наталія Марченко
02.07.2020 в 15:48:46

Доброго дня. Дуже корисна інформація. Дякую

Статус: Клієнт
24.07.2020 в 09:56:34

добре

влада
06.10.2020 в 11:35:50

спасибо

Олександр
16.10.2020 в 10:03:59

дуже зручно, сервіс дуже корисний

Maria Leydi
16.10.2020 в 10:37:34

Ласкаво просимо: Кредит між серйозними особами та чесним он-лайн

Пропозиція позик між фізичними особами Швидкий швидкий кредит, щоб покінчити з турботами менш ніж за 72 години. Ви заборонені у своєму банку, і всі ваші спроби в інших та інших фінансових установах досі не дають нічого через вашу погану кредитоспроможність чи інші більше не турбуйтеся, зв’яжіться зі мною, і менш ніж за 72 години за розумною ставкою 2% на рік, а також про час погашення, який вас влаштовує, я роблю вам позику, яка врятує вам життя. Будь ласка, зв'яжіться зі мною електронною поштою: marialeydi06@gmail.com

5
Анастасія Пінчук
05.11.2020 в 10:47:06

Коротко і по суті - те, що мені треба.

Дякую!

Анастасія Пінчук
05.11.2020 в 10:47:11

Коротко і по суті - те, що мені треба.

Дякую!

5
Олексій В.
16.11.2020 в 10:27:36

Дуже корисно!

Анатолій
22.12.2020 в 08:18:11

Сердечно дякуємо шановні за Вашу допомогу.

Ірина
19.03.2021 в 13:29:06

дуже корисно

Ольга
31.08.2021 в 11:50:05

Відмінно, дуже дякую!Знайдені документи за темою «Договр аренды майна»

 1. Договір довірчого управління майном (пакетом звичайних іменних акцій акціонерного товариства), який укладається на користь вигодонабувача, що не є власником майна
  Договор управления средствами и имуществом → Договір довірчого управління майном (пакетом звичайних іменних акцій акціонерного товариства), який укладається на користь вигодонабувача, що не є власником майна
  договір про довірче управління майном м. "" 20 р. акціонерний комерційний банк (найменування банку), іменований надалі установник упр...
 2. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 3. Договір оренди майна
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди майна
  договір оренди майна м. ""20р. , іменоване надалі орендодавець, в особі , що діє на підставі (статуту, положення), з...
 4. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  договір довірчого управління майном м. ""20р. підприємство, іменоване надалі "установник управління", в особі директора, ...
 5. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр. , що проживають за адресо...
 6. Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  договір купівлі-продажу майнового паю с.маківці, пнівського району, львівської області "" 200 р. власник майнового паю (надалі...
 7. Зразок довіреності на розпорядження всім майном
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на розпорядження всім майном
  ...нах місцевого самоврядування, в органах бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об‘єкти нерухомого майна, комунальних органах тощо, з питань розпорядження всім моїм майном (рухомим та нерухомим), з чого б воно не складалось і д...
 8. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  договір оренди (майнового найму) нежитлового приміщення м. "" 20р. (найменування організації), надалі орендодавець, в...
 9. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. (п.і.п) паспорт серії № виданий, проживаючий(а) за ...
 10. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії
  ...оговору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим складанням письмового документу. 6.4. припинення договру відбувається в таких випадках: при відмові комітента від виконання договору, за згодою сторін, з ініциативи комісіонера, якщо ...
 11. Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  Договор займа → Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  ...вень, припиняє свою дію, і набуває чинності даний договір, в силу якого гр. зобов'язується передати гр. наступне майно: (найменування майна, оціночна вартість) 2. зазначене майно гр. зобов'язується передати (місце передачі) "&...
 12. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  ...є, а суборендар бере у тимчасове володіння та користування приміщення, розташоване за адресою: . площа приміщення складає . 1.2 майно, що орендується, знаходиться у володінні та користуванні орендаря у відповідності до договору оренди № від «» р. м...
 13. Договір відповідального зберігання
  Договор управления средствами и имуществом → Договір відповідального зберігання
  ...е зберігання рекламні матеріали у вигляді . для належного зберігання виконавець робить наступні дії . 1.2. депонент передає майно виконавцю згідно до акту прийому-передачі, який є невід'ємною частиною цього договору. 2. права та обов ’я...
 14. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  ...сок іі учасника оцінений сторонами в . 1.6. сторони зобов'язуються внести свої внески не пізніше . 2. спільне майно учасників 2.1. внесене сторонами майно, яким вони володіли на праві власності, а також виготовлена в результаті спільної д...
 15. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  ...х зобов'язань по поверненню суми позики в зазначений у пункті 2 даного договору строк, позичальник надає в заставу наступне майно: (найменування обладнання або іншого майна), іменоване надалі "майно". договір застави, який встановлює забезпеч...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх