Договір оренди житлового приміщення. Зразок

Договір
оренди житлового приміщення

м. ____________ "__"__________ 20__ р.

Власник житла, свідоцтво Nо. __________ (копія свідоцтва є додатком до даного договору), ___________________ (П.І.П), іменований надалі "Орендодавець", з одного боку, і ___________________ (П.І.П), іменований надалі "Орендар", з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець представляє Орендареві й членам його родини в користування строком на _____ рік квартиру загальною площею ______ кв. м. за адресою: _________________, характеристика якої наведена в акті здачі квартири.

1.2. За згодою сторін договором встановлюється плата за оренду квартири в розмірі __________ (__________) гривень на місяць, до складу якої включені пропорційно орендованої площі платежі на повне відновлення будинку, витрати на обслуговування й ремонт будинку й квартири, витрати по оплаті комунальних і інших послуг.

 

2. Обов'язку сторін

2.1. Орендодавець зобов’язується:

2.1.1. Надати в оренду належне йому на праві власності житло в придатному для проживання стані.

2.1.2. Здійснювати утримання будинку й технічних обладнань квартири відповідно до  вимог користування житловими приміщеннями, утримання житлового будинку і прибудинкової території в Україні.

2.1.3. Забезпечувати надання комунальних і інших послуг.

2.2. Орендар зобов'язується:

2.2.1. Використати здану йому за договором  оренди квартиру за призначенням.

2.2.2. Дотримуватись вимог до користування житловими приміщеннями, утриманням житлового будинку й прибудинкової території в Україні.

2.2.3. Вчасно повідомляти Орендодавцеві про виявлені несправності елементів квартири й будинку.

2.2.4. Не пізніше останнього дня місяця вносити плату за оренду. За несвоєчасне внесення платежів оплачувати пеню з розрахунку ____% від несплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше ____% суми заборгованості.

2.2.5. Допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час, в орендовану квартиру працівників Орендодавця або самого Орендодавця, а також представників підприємств по обслуговуванню й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних обладнань квартири.

2.2.6. Звільнити орендоване житлове приміщення після закінчення обумовленого в даному договорі строку оренди.

 

3. Права сторін

3.1. Орендодавець має право:

3.1.1. Вимагати від Орендаря дотримання вимог користування житловими приміщеннями, утримання житлового будинку й прибудинкової території.

3.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасного внесення плати за оренду.

3.1.3. Вимагати від Орендаря звільнення житлового приміщення після закінчення строку договору оренди.

3.1.4. Продати Орендареві займану ним квартиру.

3.2. Орендар має право:

3.2.1. Вселити в орендоване житлове приміщення незалежно від згоди Орендодавця своїх неповнолітніх дітей, дружину (чоловіка) і непрацездатних батьків.

3.2.2. Вимагати від Орендодавця своєчасного і якісного виконання комплексу робіт із утримання житлового будинку, квартири й прибудинкової території, а також надання комунальних і інших послуг, передбачених договором оренди.

3.2.3. Викупити в Орендодавця з його згоди орендоване приміщення, уклавши договір купівлі-продажу.

3.2.4. Вимагати обґрунтування збільшення плати за оренду після укладання договору оренди.

3.2.5. Вимагати перерахунку плати за оренду при невиконанні Орендодавцем обов'язків, передбачених у п. п. 2.1.2.

 

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність Орендодавця:

4.1.1. Орендодавець відшкодовує Орендареві матеріальний збиток, заподіяний у результаті невиконання обов'язків, передбачених у п. п. 2.1.2 даного договору, у встановленому законом порядку.

4.2. Відповідальність Орендаря:

4.2.1. Орендар відшкодовує Орендодавцеві матеріальний збиток, заподіяний у результаті невиконання обов'язків, передбачених у п. п. 2.2.1 і п. п. 2.2.2 даного договору, у встановленому законом порядку.

 

5. Заключні умови

5.1. Даний договір може бути розірваний із ініціативи кожної зі сторони при наявності умов і в порядку, передбаченому житловим законодавством.

5.2. Виниклі при виконанні даного договору спори між сторонами вирішуються у встановленому законом порядку.

5.3. Даний договір складений в 2-х екземплярах, один із яких перебуває в Орендодавця, іншої - в Орендаря.

5.4. Невід'ємною частиною даного договору є акт здачі квартири Орендареві.

5.5. Договір набуває чинності  з моменту його підписання.

 

Орендодавець:

 

Паспорт Nо._________, серія ___________, виданий _________________

_____________________________________________________________________

Адреса: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Орендодавець ______________

(підпис)

 

Орендар:

 

Паспорт Nо._________, серія ___________, виданий _________________

_____________________________________________________________________

Адреса: _________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Із вимогами користування житловими приміщеннями, утриманням житлового будинку й прибудинкової території ознайомлений.

Орендар ______________

            (підпис)

Скачати документ «Договір оренди житлового приміщення. Зразок» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір оренди житлового приміщення. Зразок», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір оренди житлового приміщення. Зразок»

оксана
26.03.2016 в 09:40:51

Якщо укласти договір оренди житла ненотаріальний чи він має таку саму юридичну силу як нотаріальний

5
оксана
06.06.2016 в 15:59:19

спасибо

Юра
07.06.2016 в 20:36:06

З подякою.

дима
16.07.2016 в 19:16:23

с пасибо

Таня
12.08.2016 в 15:46:36

Скажіть буд ласка як заповнити субсидію

5
Лариса П.
22.08.2016 в 14:19:54

Дякую, дуже допомогли!

Сергій
30.08.2016 в 09:20:17

Дякую!

4
Павло
01.09.2016 в 18:29:21

Дякую! Базові положення договіру мені сподобалися!

Тамара
07.09.2016 в 16:29:57

дякую

5
Слава
12.09.2016 в 08:45:47

Дякую, корисно, швидко, зручно

5
Андрій
04.10.2016 в 10:19:27

Спасибі! Якраз треба договір, щоб оформити субсидію.

Олена
05.10.2016 в 11:05:54

Дякую!

5
111
18.10.2016 в 10:07:12

дякуємо

Лариса
18.10.2016 в 13:09:46

Де договір оренди житля потрібно реєструвати? Чи це є обов"язково?

сергій
31.10.2016 в 08:30:40

5.4. Невід'ємною частиною даного договору є акт здачі квартири Орендареві. Це що за акт? Його теба вкладати окремо?

Настя
01.11.2016 в 15:28:32

дякую

галина
15.11.2016 в 10:56:44

Кого вписувати , нас є троє чоловік я і маленька дитина

Віра
22.11.2016 в 13:33:17

Якщо фізичні особи заключають між собой договір оренди житлового приміщення, чи повинно бути нотарільно завірено хоча б справжність підписів Орендаря та Орендодавця? Чи є такий договір без печатки, або ж нотаріально завірених підписів дійсним??? Наприклад, якщо цей договір необхідний для оформлення субсидії.?

Катерина
24.11.2016 в 14:31:24

Чи потрібно нотаріально завіряти договір оренди квартири щоб потім подавати його для оформлення субсидії?

Віктор
26.11.2016 в 16:57:58

дякую

Валентин
29.11.2016 в 18:03:04

якщо в договорі прописано, що орендатор (той хто знімає), плотить лише за комунальні послуги, чи буде орендодавець платити податок?

5
людмила
01.12.2016 в 19:38:13

спасибо

1
Катерина
05.12.2016 в 13:08:55 відповідь для оксана

Якщо договір оренди житла укладається між матір'ю і дочкою і відповідно дочка нічого не платять за оренду яка форма договору

галина
05.12.2016 в 13:56:22

де можна скачати договір оренди квартири для субсидії?дякую

5
Наталія
06.12.2016 в 19:24:35

Дякую, було корисно.

5
Андрій
09.12.2016 в 21:16:01

правильний договір, довго шукав

Альона
17.12.2016 в 13:55:25

А якщо оренда безоплатна, як оформити?

Татьяна
19.12.2016 в 18:31:20

Спасибо,надеюсь это то что я искала

4
ГОША
15.01.2017 в 15:22:05

ДЯКУЮ

Леоніда
18.01.2017 в 08:50:26

русифіковане слово даний замінити на українське цей

олександр
02.02.2017 в 22:27:37

гарній та самодостатній зразок

нАТАЛІЯ
05.02.2017 в 13:38:47

ЩИРО ДЯКУЮ

4
Павло
19.02.2017 в 15:08:47

Так корисний, як базова частина договору.

5
Оля
02.03.2017 в 11:09:39

Дякую за зразок цього договору

Олександр
09.03.2017 в 13:43:08

Так

Лариса
07.04.2017 в 10:51:28 відповідь для оксана

Дякую за зразок дог-ру.

Але не знайшла в ньому пункту про сплату за останній місяць проживання або залогову суму.

Чи треба це зазначати? Дякую

Статус: Клієнт
07.04.2017 в 11:00:24

Дякую за зразок дог-ру.

Але не знайшла в ньому згадки про сплату залогової суми або передплату за останній місяць проживання.

Чи слід це вказувати в дог-рі. Дякую.

5
Елена
08.04.2017 в 12:12:36

Дякую, дуже допомогли!

мария
11.04.2017 в 17:33:17

Здравствуйте. скажите пожалуйста. какие нужни документи для договора? Нужно ли заверять?

5
Олена
27.04.2017 в 19:29:01

Цілком задовільняє потребі

Юрій
30.04.2017 в 19:22:49

дякую. те що треба.

павел
13.06.2017 в 16:33:49

все нормально

Олександра
17.06.2017 в 22:05:17

хороший приклад,дякую

Лилия Концевая
22.06.2017 в 07:23:33

Я хочу немного его подкорректировать

тарас
03.07.2017 в 15:19:15

велике спасибі

тарас
03.07.2017 в 15:20:08

спасибо

Ярослава
03.07.2017 в 20:17:17 відповідь для оксана

скажіть будь ласка,які потрібно документи щоб укласти договір аренди,і чи потрібно його завірити нотаріально?

Статус: Клієнт
03.07.2017 в 20:22:01 відповідь для оксана

скажіть будь ласка,які потрібні документи щоб скласти договір аренди,чи нужна нлтаріальна зааіреність?

Вадим
06.07.2017 в 13:18:36

супер

Юлія
25.07.2017 в 19:38:31 відповідь для оксана

За якими ознаками цей договір матиме юридичну силу? Якщо укладається між родичами, тобто безоплатно, це прописувати в договорі. Потрібно для оформлення субсидії. Дякую!

віталій
31.07.2017 в 01:03:59

дякую

Tsmara
03.08.2017 в 05:37:17

Знімали квартиру 6 місяців договір був на 4. З'їхали на місяць скоріше і гроші не забирали. При виїзді з хазяйкою перевірили всі побутові прилади , які в робочому стані. І нормально попрощалися. Через декілька днів хазяйка зателефонувала і сказала, що квартира грязна ( у ванній кімнаті іржа вода протікала і ми їй про це казали, навіть самі старалися щось з тим зробити). Постійно міняє факти, то ванна, то холодильник не працює то посуд побили (хоча його там і не було). Тепер просить гроші .Боюся щоб не подала в суд, але і платити не хочеться за те що невині. Що робити?

Олена
08.08.2017 в 22:23:52

Чи потрібно нотаріально завіряти договір оренди квартири щоб потім подавати його для оформлення субсидії?

5
Дмитро
09.08.2017 в 11:49:56

Дякую!!!!

4
Вероніка
29.08.2017 в 09:21:19

дякую)

Микола
01.09.2017 в 15:50:48

Дякую

са
04.09.2017 в 11:24:59

1

5
Наталя
05.09.2017 в 11:27:39

Дякую.

Сергій
06.09.2017 в 18:34:13

Гарний сайт!

виктория
11.09.2017 в 10:46:07

дякую за допомогу

Сергій Олександрович
12.09.2017 в 12:29:44

корисно дякую

5
Олександр
18.09.2017 в 16:35:44

Отличный договор. Коротко и по сути.

Олнксандр
18.09.2017 в 21:54:47

Вичитаю, - дам оцінку.

Зповагою, О.М.

Андріан
20.09.2017 в 12:19:36

дякую

Анна
02.10.2017 в 13:57:58

Дуже вмістовний зразок

юрий
04.10.2017 в 08:54:39

дякую

ЛЮДМИЛА
05.10.2017 в 13:17:40

Велике дякую!!!!

Марина
05.10.2017 в 16:19:25 відповідь для Віра

Живу в приватизований кімнаті гуртожитку.

Заселились нові сусіди.

Одна жінка власниця, друга невідомо хто з неповнолітньою дитиною. Все б добре, та... Чи можна виселити жінку не власницю?на підставі пияцтва, денного і нічного крику і з'ясування стосунків між собою.Бійок

Розмови не допомагають

5
Кирило
06.10.2017 в 12:32:28

Дуже корисний сайт! Дякую!!!

Кирило
06.10.2017 в 14:40:40

Свідоцтво на право спадкової власності може мати формат 111/222?

Тобто 6 цифр зі скісною рискою? Наразі немає його на руках, не розібрався з господоркою - треба цей номер чи трьохзначний номер на право заповіту?

Вячеслав
10.10.2017 в 09:49:54 відповідь для мария

копія якого свідоства власника потрібна.

леся
17.10.2017 в 13:13:35

большое спасибо

2
Олександр
17.10.2017 в 16:21:40

спасибо

Олександр
17.10.2017 в 16:21:49

спасибо

4
123
23.10.2017 в 14:39:31 відповідь для оксана

На год так точно, притом сами нотариусы сказали.

максим
24.10.2017 в 11:44:37

класний договір він допоміг багатьом людям

Ваня
26.10.2017 в 09:14:16

цей договір допоміг мені.

Артем
01.11.2017 в 11:11:06

А якщо господар будинку помер. І є так звана тіки дарствена. Що в такому разі?

Микола
03.11.2017 в 21:27:08

Якщо укласти договір оренди житла ненотаріальний чи він має таку саму юридичну силу як нотаріальний

Ольга Валериевна
09.11.2017 в 11:25:06

++++++++++++

ю.
09.11.2017 в 14:18:31

дякую.

Надія
09.11.2017 в 17:12:17

Дякую, дуже знадобився цей примірник

Лариса
12.11.2017 в 19:58:27

Дякую, дуже допомогли

апнарпло
13.11.2017 в 08:54:59

дякую можливо.

апнарпло
13.11.2017 в 08:54:59

дякую можливо.

Ірина
13.11.2017 в 12:31:20

Супер,дякую)))

Юрій
15.11.2017 в 15:48:45

Спасибі за зразок договору оренди житлового приміщення як базового. Він мені допоміг, Ставлю найвищу оцінку.

Марія
25.11.2017 в 01:17:26

Якщо оренда є безоплатною то орендар має платити податок коли він є родичем тітка

анжела
28.11.2017 в 12:40:20

Дякуємо

Сергій
28.11.2017 в 20:06:35

Де робить договір

Ольга
12.12.2017 в 17:22:27

Чи потрібно нотарільно завіряти договір безоплатної оренди житла, щоб подати на субсидію?

Ірина
13.12.2017 в 09:03:38

Дякую

наталя
14.12.2017 в 20:15:35

договір оренди заключали ''на відстані пересилаючи документ. чи є він дійсний без нотаріуса тільки мокрі підписи?

Марина
16.12.2017 в 21:55:02

да

ірина
22.12.2017 в 13:04:25

дуже влаштовують базові положення договору, зрозумілий

5
Олексій
09.01.2018 в 12:18:44

дякую

ольга
09.01.2018 в 15:49:38 відповідь для Катерина

Якщо договір оренди житла укладається між матір'ю і дочкою і відповідно дочка нічого не платять за оренду яка форма договору

va
11.01.2018 в 13:08:49

дякую!

Тетяна
11.01.2018 в 18:16:48

Дуже корисний договір. Дякую за допомогу

5
валя
15.01.2018 в 13:42:15

ок

Степан
15.01.2018 в 18:48:55

Цікавий документ

Алла
30.01.2018 в 12:04:46

Дуже дякую!

Яна
01.02.2018 в 17:13:30

Дякую

наташа
02.02.2018 в 15:06:59

Дякую,це те що мені потрібно

Jaafar Lending Firm
03.02.2018 в 06:08:32 відповідь для наташа

Ви шукаєте терміновий кредит? Чи відмовлено у наданні позики від вашого банку чи будь-якої фінансової фірми? Вам потрібна фінансова допомога. Вам потрібна позика, щоб погасити рахунки або купувати житло, або консолідація боргу та безготівка? Ви хочете мати власний бізнес, і вам потрібна допомога з фінансовою позикою? Зверніться до нас за швидким та надійним кредитом під низькою процентною ставкою 2%. Ми готові допомогти вам на комерційних та особистих кредитах, доступному плані повернення коштів з гарною кредитною репутацією. ми пропонуємо кредит за доступною процентною ставкою. якщо так, зв'яжіться з Jaafar Lending Firm, щоб отримати додаткову інформацію по електронній пошті: Jaafarlendingfirm88@gmail.com або Whatsapp: +1 (951) 395-7401, дякую.

5
Тетяна
07.02.2018 в 14:14:36

Дякую, зручний договір

5
Петр
08.02.2018 в 22:26:44

Гарный договір

5
Статус: Клієнт
14.02.2018 в 02:14:44 відповідь для Павло

Чи може орендар, не маючи внутрішнього паспорту України

подати дані закордонного паспорта з чипом ?

Статус: Клієнт
14.02.2018 в 02:15:08 відповідь для Павло

Чи може орендар, не маючи внутрішнього паспорту України

подати дані закордонного паспорта з чипом ?

2
Сергій
18.02.2018 в 21:43:42

Договір не підійшов через пункт 1.2. згідно якого у вартість квартплати включено комунальні платежі, які постіно міняються - ростуть. Бажано винести комунальні платежі в окремий підпункт. Окрім цього п. 1.2. не спонукає до збереження стану квартири і економії комунальних...

Сергій
18.02.2018 в 21:44:02

Договір не підійшов через пункт 1.2. згідно якого у вартість квартплати включено комунальні платежі, які постіно міняються - ростуть. Бажано винести комунальні платежі в окремий підпункт. Окрім цього п. 1.2. не спонукає до збереження стану квартири і економії комунальних...

Запах Жопы
21.02.2018 в 09:45:18

Хуй

5
Людмила
03.03.2018 в 16:46:44

дякую!

Андрій
06.03.2018 в 18:39:39

зрозуміло і доступно

Лариса
08.03.2018 в 14:32:12

Дякую

Олександр
12.03.2018 в 21:35:05

Дякую за корисний зміст договору

олена
31.03.2018 в 12:21:36

супер

ольга
03.04.2018 в 12:02:33

корисно

4
Юрий
03.04.2018 в 14:35:39

думаю на его основе по-сложнее немного сконструировать документик.

СПАСИБО

valery
04.04.2018 в 22:21:22

alles OK

Владимир
11.04.2018 в 10:25:43

Спасибо.

анна
13.04.2018 в 13:39:49

так

анастасія
13.04.2018 в 15:29:05

Дякую.

5
Анна
17.04.2018 в 15:33:11

Дякую

Людмила
19.04.2018 в 18:32:46

грамотно складено. Корисно.

Милена
25.04.2018 в 00:11:59

Этот образец договора 2018 года?

ирина
26.04.2018 в 12:36:49

такий зразок нам підходить

5
Maxim
26.04.2018 в 13:15:39

Дякую

вадя
29.04.2018 в 21:03:10

хороший договор

1
Тетяна
02.05.2018 в 19:31:12

так собі

Наталія
03.05.2018 в 23:51:54 відповідь для мария

скажіть будь ласка,які потрібно документи щоб укласти договір аренди,і чи потрібно його завірити нотаріально?

5
Ксенія
04.05.2018 в 17:12:02

дякую

Ірина
07.05.2018 в 14:24:43

Чудовий сервіс! Макет договору дуже допоміг. Дякую

Статус: Клієнт
08.05.2018 в 13:18:58

Здравствуйте! Хочу официально сдать в аренду свою квартиру, т.к. имею по соседству не совсем адекватных соседей и хочу чтобы все было по закону. заключила договор с квартиранткой. Как мне уведомить налоговую о том, что получаю доход от аренды квартиры? где он отображается и как быть с налоговой, если квартиранты расторгнув договор съедут?

Александр
14.05.2018 в 14:32:37

Спасибо! Очень полузная информация!

Эн
16.05.2018 в 12:01:30

Дякую за зразок договору, локанічно написано.

4
Віктор
18.05.2018 в 06:01:44

Договор оказался полезнім

Оксана
28.05.2018 в 14:19:46

так, дякую!

света
30.05.2018 в 16:22:01

спасиби

Софія
31.05.2018 в 10:43:51

Дякую

4
Віталій
07.06.2018 в 15:08:56

Дякую за Вашу працю, і бажаю успіхів надалі.

3
Катерина
08.06.2018 в 12:48:00

"2.2.5. Допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час, в орендовану квартиру працівників Орендодавця або самого Орендодавця, а також представників підприємств по обслуговуванню й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних обладнань квартири".

Це як розуміти???

Катерина
08.06.2018 в 12:48:35

"2.2.5. Допускати в денний час, а при аваріях і в нічний час, в орендовану квартиру працівників Орендодавця або самого Орендодавця, а також представників підприємств по обслуговуванню й ремонту житла для проведення огляду й ремонту конструкцій і технічних обладнань квартири".

Це як розуміти???

5
Андрій
08.06.2018 в 17:39:32

Дуже корисний

Андрій
08.06.2018 в 17:39:40

Дуже корисний

Марина
08.06.2018 в 19:01:07

Скажіть будь ласка чи дійсний договір який укладений не в нотаріуса без печатки , а просто між 2 особами? І як його розірвати.

Світлана
12.06.2018 в 14:38:09

де взяти акт здачі житла в оренду

Наталія
12.06.2018 в 15:12:49

корисний

Алла
13.06.2018 в 13:37:30

Договір сподобався, що головні моменти включені і нічого лишнього. Дякую

олена
16.06.2018 в 20:06:51

дякую!!

5
Анатолій
20.06.2018 в 09:49:28

Дякуємо!

Олег
25.06.2018 в 09:00:53

Дякую! те, що треба... нічого зайвого..

5
Віктор
06.07.2018 в 02:28:13

Так зразок Договору оренди допоміг заощадити мій час дякую!

Леся
07.07.2018 в 10:59:34

договір стислий та досконалий

Ольга
14.07.2018 в 13:30:42 відповідь для оксана

Обв*язкове нотаріальне посвідчення має бути для договорів, які укладаються довше,ніж на 3 роки. Для простих договорів достатньо підписів орендодавця і орендаря. Він також буде мати однакову юридичну силу.

юра
22.07.2018 в 12:25:34

стисло і без зайвого смислового навантаження

Олена
24.07.2018 в 15:57:13

дякую

Світлана
26.07.2018 в 17:39:13

дякую, використаю все що корисно

5
Вячеслав
27.07.2018 в 08:59:09

благодарю

Ольга
01.08.2018 в 08:18:46

практичний, компактний,дякуємо

4
Ірина
01.08.2018 в 16:18:59

хороший базовий договір

діма
02.08.2018 в 11:23:35

ок

Григорій
07.08.2018 в 12:20:15

Дюкую

5
Юрій
09.08.2018 в 11:25:15

Супер договір, коротко.

5
віталй іваович - пеніонр
13.08.2018 в 09:41:52

дякую

аав
19.08.2018 в 13:01:29

спасиб

Лена
21.08.2018 в 15:06:22

Скажите пожалуйста, нужно ли натариально заверять этот договор?

Татьяна
22.08.2018 в 08:50:16

Большое спасибо

нина
03.09.2018 в 07:36:11

дякую

5
Инна
04.09.2018 в 11:15:03

Спасибо за договор

Оксана
06.09.2018 в 17:33:15

Підскажіть чи потрібно нотаріально завірити договір оренди для Бізнес запрошення іноземця?

Мар'яна
18.09.2018 в 15:24:24

Чи потрібно складати договір оренди, якщо я є власником будинку,а субсидію мені не дають у сільській раді.І на кого мені складати договір?

Олег
21.09.2018 в 07:41:56

дякую!!

5
Лееся
21.09.2018 в 09:17:49

Дякую!

5
Сергей
26.09.2018 в 20:40:22

спасибо

Сергей
26.09.2018 в 20:40:28

спасибо

Антон
29.09.2018 в 13:34:04

спасибо

Антон
29.09.2018 в 13:34:24

Спасибо

Ирина Павличенко
05.10.2018 в 08:44:48 відповідь для оксана

Якщо укласти договір оренди житла ненотаріальний чи він має таку саму юридичну силу як нотаріальний

Ирина Павличенко
05.10.2018 в 08:46:57 відповідь для оксана

Договор аренды жилья без нотариального заверения имеет юридическую силу ( для подачи в раздел субсидий)?

валентина
06.10.2018 в 10:34:15

да помог

5
сергій
10.10.2018 в 18:26:09

супер

Ліна
15.10.2018 в 21:03:04 відповідь для оксана

Чи має такий договір юридичну силу без завірення у нотаріуса

Анастасія
16.10.2018 в 14:46:15

Чудесний зразок.

Ольга
19.10.2018 в 09:17:20

Яка процедура оформлення документа для отримання субсидії ?

Статус: Клієнт
19.10.2018 в 09:22:03

Яка процедура оформлення документу для отримання субсидії ? Чи потрібно завіряти у нотаріуса та в податковій?

Павло
19.10.2018 в 17:28:13 відповідь для оксана

Договір про оренду потрібно завіряти н

отаріально?

Статус: Клієнт
19.10.2018 в 17:31:09 відповідь для оксана

Договір про оренду потрібно завіряти нотарільно?

Керролл Аліса
24.10.2018 в 15:26:28

щиро дякую! ваш зразок договору мені дуже допоміг у вирішенні питань щодо субсидії.

Олена
01.11.2018 в 10:41:22

дякую, корисний договір

Ірина
04.11.2018 в 10:39:39

Дякую

Інна
07.11.2018 в 11:25:08

Дякую, інформація була корисною.5

юра
13.11.2018 в 10:41:35

Доброго дня,підкажіть який мае бути договір по догляду за будинком

5
Наталія
16.11.2018 в 10:04:40

Гарний базовий договір, дякую!

5
таня
21.11.2018 в 13:22:55

дякую

таня
21.11.2018 в 13:23:21

дякую

5
Mr. Carter Collins
05.12.2018 в 10:10:38

Вам потрібна термінова позика? Ми видаємо бізнес-позики, особисті позики, студентські позики, автокредити E.t.c, якщо ви зацікавлені, зв'яжіться з нами

зараз (cartercreditunionoffer.link @ gmail.com)

З повагою

Пан Картер Коллінз

5
Олена
18.12.2018 в 14:18:38

Шановні позичальники!

Ви в будь-яких фінансових труднощах? Ви хочете розпочати власний бізнес? Ця кредитна компанія була створена правозахисними організаціями у всьому світі з єдиною метою - допомагати бідним та людям у фінансових труднощах життя. Якщо ви хочете подати заявку на отримання кредиту, поверніться до нас з деталями електронної пошти нижче: elenanino0007@gmail.com

Ім'я:

Потрібна сума кредиту:

Тривалість кредиту:

Номер мобільного:

Спасибі, і благослови Ти Бог

ДОВІДКА

Олена

Виталий
03.01.2019 в 18:03:21 відповідь для оксана

Якщо укласти договір оренди житла ненотаріальний чи він має таку саму юридичну силу як нотаріальний?

І де правильно завірити даний договір? В нотаріуса чи через реєлторську контору?

Статус: Клієнт
03.01.2019 в 18:05:01

Якщо укласти договір оренди житла ненотаріальний чи він має таку саму юридичну силу як нотаріальний?

І де правильно завірити даний договір? В нотаріуса чи через реєлторську контору?

5
Статус: Клієнт
08.01.2019 в 12:30:16

Чи потрібно нотаріально завіряти договір оренди квартири?

Статус: Клієнт
08.01.2019 в 12:30:20

Чи потрібно нотаріально завіряти договір оренди квартири?

Олена
11.01.2019 в 16:37:53

Дякую за зразок договору. Він виявився корисним.

4
Статус: Юрист
рейтинг 11
21.01.2019 в 17:02:56

гарний сайт!

Ігор
23.01.2019 в 09:06:32

Добрий день скажіть чи треба завіряти

5
Лоретта
24.01.2019 в 13:41:00

Щиро дякую за заразок. Корисно, все потрібне є.

5
Анастасія
05.02.2019 в 11:56:41

Дякую за зразок

Bobox
13.02.2019 в 23:29:45

++

Олена
07.03.2019 в 12:03:57

Дякую

Олександра
03.04.2019 в 12:44:52

Чи потрібно нотаріально завіряти договір оренди квартири?

Іванна
03.04.2019 в 16:48:05

дякую за зразок)

5
Наталія
13.04.2019 в 16:46:46

Договір безеоштовного найму житла- потрібний для подачі в шкільний заклад( дитина йде до першого класу).Потрібно завіряти нотаріально?

Олександр
21.04.2019 в 19:32:01

Дякуюб дуже корисна інформація

Сергій
30.04.2019 в 10:28:13

дякую

5
Раиса
15.05.2019 в 19:00:20

Спасибо. Коротко и ясно.

Ігор
29.05.2019 в 12:37:34

хороший зразок і не великий і все є

5
Олена
16.06.2019 в 08:50:03

Шановні шукачі кредитів

Ви в яких-небудь фінансових труднощах? Ви хочете розпочати власний бізнес? Ця кредитна компанія була створена правозахисними організаціями по всьому світу з єдиною метою допомогти бідним і людям з фінансовими труднощами життя. Якщо ви хочете подати заявку на отримання кредиту, зверніться до нас з наведеними нижче даними електронною поштою: elenanino0007@gmail.com

Ім'я:

Необхідна сума кредиту:

Тривалість позики:

Номер мобільного:

Дякую вам і Бог благослови

Довіра

Олена

Олена
16.06.2019 в 08:50:25

Шановні шукачі кредитів

Ви в яких-небудь фінансових труднощах? Ви хочете розпочати власний бізнес? Ця кредитна компанія була створена правозахисними організаціями по всьому світу з єдиною метою допомогти бідним і людям з фінансовими труднощами життя. Якщо ви хочете подати заявку на отримання кредиту, зверніться до нас з наведеними нижче даними електронною поштою: elenanino0007@gmail.com

Ім'я:

Необхідна сума кредиту:

Тривалість позики:

Номер мобільного:

Дякую вам і Бог благослови

Довіра

Олена

Ольга
19.06.2019 в 15:10:30

Як прописати в договорі оренди постійну і змінну частини оренди?

ш
04.07.2019 в 17:46:51

о

Алиса
16.07.2019 в 10:55:51

я ещё не дочитала до конца,а уже отзыв просят

валентина
19.07.2019 в 16:22:49

спасібо!!!

5
Юля
23.07.2019 в 12:12:45

дякую

Юля
23.07.2019 в 12:12:59

дякую

Наталія
24.07.2019 в 13:12:38

Хороший договір

Ольга
26.07.2019 в 19:46:55

отлично

Максим
29.07.2019 в 11:34:16

Дякую. Використовував для реэстрації зброї в орендованій квартрі

5
JAMES POTTER
06.08.2019 в 14:49:06

ВАМ ПОТРІБЕН КРЕДИТ? ЯКЩО ТАК Електронна пошта: potterscredit@yahoo.com: ДЛЯ ВАШОГО КРЕДИТУ СЬОГОДНІ, МИ НА ВАШОМУ СЛУЖБІ.

Ця послуга призначена для надання фінансової підтримки приватним особам,

бізнесмени і жінки в бізнесі.

Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв'яжіться з нами по електронній пошті:

potterscredit@yahoo.com: Ми до ваших послуг.

Контактна адреса електронної пошти: potterscredit@yahoo.com: для вашого кредиту сьогодні ми до ваших послуг.

https://potterscredit.wixsite.com/potterscredit

JAMES POTTER
06.08.2019 в 14:49:20

ВАМ ПОТРІБЕН КРЕДИТ? ЯКЩО ТАК Електронна пошта: potterscredit@yahoo.com: ДЛЯ ВАШОГО КРЕДИТУ СЬОГОДНІ, МИ НА ВАШОМУ СЛУЖБІ.

Ця послуга призначена для надання фінансової підтримки приватним особам,

бізнесмени і жінки в бізнесі.

Якщо ви зацікавлені, будь ласка, зв'яжіться з нами по електронній пошті:

potterscredit@yahoo.com: Ми до ваших послуг.

Контактна адреса електронної пошти: potterscredit@yahoo.com: для вашого кредиту сьогодні ми до ваших послуг.

https://potterscredit.wixsite.com/potterscredit

JAMES POTTER
06.08.2019 в 14:53:29

МОЖЛИВІСТЬ КРЕДИТУ:

Вам потрібен кредит? Ви зацікавлені в отриманні будь-якого виду кредиту? Або ви фінансово стурбовані? У вас є борг, щоб погасити? Ми видаємо кредити в будь-яку точку світу. Наші процентні ставки по позиці складають 3% річних з договірної тривалістю незалежно від місця розташування або статусу кредиту. Щоб отримати кредит сьогодні, зв'яжіться з нами по електронній пошті компанії за адресою: potterscredit@yahoo.com: https://potterscredit.wixsite.com/potterscredit

ПРИМІТКА. Ми видаємо мінімум (5000 дол. США / €) максимум (500 000 000 дол. США / €) E.T.C. Запит на кредит повинен бути зазначений в доларах США або в євро, а також в будь-який інший використовуваної валюті.

Контакт: potterscredit@yahoo.com: сьогодні ми до ваших послуг за вашим кредитом.

Спасибі, поки ми чекаємо вашого швидкої відповіді.

З повагою,

Джеймс Поттер

Менеджер зі співробітництва

Інна Литвиненко
16.08.2019 в 16:00:54

Якщо договір оренди житла укладається між матір'ю і дочкою і відповідно дочка нічого не платять за оренду яка форма договору

Сергій
21.08.2019 в 00:28:13

Якщо укласти договір оренди житла ненотаріальний чи він має таку саму юридичну силу як нотаріальний

5
Олена Самойлова
23.08.2019 в 17:11:30

Дякую за гарний взірець!

Олена Самойлова
23.08.2019 в 17:11:36

Дякую за гарний взірець!

Никита
25.08.2019 в 12:43:12

Здравствуйте, все ваши ссылки перенаправляют на страницу скачивания .doc файла, пожалуйста, исправьте.

5
Я
30.08.2019 в 10:38:31

Антон
02.09.2019 в 12:40:52

Дякую , дуже допомогло

5
Кристина
06.09.2019 в 15:01:30

спасибо

Олена
09.09.2019 в 11:55:57

Прекрасний договір

Сергій
11.09.2019 в 18:54:18

дякую

Вадим
14.09.2019 в 15:54:57

Супер

Дмитрий
17.09.2019 в 17:31:25

Спасибо

5
Олександр
22.09.2019 в 14:52:17

Дякую! Дуже допомогли!

гин
23.09.2019 в 09:43:06

спасибо

Антоніна
24.09.2019 в 11:11:52

Дякую, корисно

Євген
24.09.2019 в 12:45:42

Дякую!

5
ир
24.09.2019 в 17:14:39

дякую

Марія
25.09.2019 в 20:22:51

так гарно дякую

Роман
30.09.2019 в 12:59:22

Дякую за зрозумілість тексту!

5
Савченко А.О.
04.10.2019 в 10:23:21

Дякую, зразок дуже потрібно для оформлення субсидії.

5
сергій
04.10.2019 в 16:51:48

+

Татьяна
06.10.2019 в 18:49:22

Как правильно заполнить,если платы за аренды нет?И какие надо писать адреса в конце договора?

Вячеслав Педенко
08.10.2019 в 10:59:46

Шик

Оксана
08.10.2019 в 14:45:20

Дякую

витуся
10.10.2019 в 14:42:00

нормально

Володимир
11.10.2019 в 11:52:52

Дякую

5
Олексаандр
23.10.2019 в 12:01:04

спасибо

Дмитро
28.10.2019 в 14:59:22

Дякую дуже корисно!

Оксана
29.10.2019 в 08:00:39

дякую

Natalija
31.10.2019 в 16:44:03

Дякую)

5
Галина
04.11.2019 в 09:22:52

Договір хороший доступний і зрозумілий!

Галина
04.11.2019 в 09:23:22

Договір хороший доступний і зрозумілий!

5
Mr Raymond James
05.11.2019 в 21:04:47

Хороший день,

Вам потрібен терміновий кредит для вирішення ваших фінансових потреб, ми надаємо кредити як мінімум від $ 2 000,00 до максимум $ 200 000,00 довговічного комфорту, від 1 до 15 років при дуже низькій процентній ставці 3% .we є надійними, ефективними, швидкими та динамічними, 100% гарантований кредит також дає (євро, фунти та долари). Вам потрібен великий капітал, щоб розпочати свій бізнес чи розширення? Ви втратили надію і думаєте, що виходу немає і що фінансові тягарі залишаються? Будь ласка, не соромтеся зв’язатися з нами для можливого комерційного співробітництва: Raymondloan1@gmail.com

* Домогосподарство

* Кредити винахідника

* Кредит на консолідацію боргів

* Кредити для бізнесу

* комерційний кредит?

* особистий кредит?

* купити машину?

* рефінансування?

* застава?

Зверніться до нас сьогодні, і ми раді робити з нами бізнес. Email: Raymondloan1@gmail.com

Mr Raymond James
05.11.2019 в 21:05:05

Хороший день,

Вам потрібен терміновий кредит для вирішення ваших фінансових потреб, ми надаємо кредити як мінімум від $ 2 000,00 до максимум $ 200 000,00 довговічного комфорту, від 1 до 15 років при дуже низькій процентній ставці 3% .we є надійними, ефективними, швидкими та динамічними, 100% гарантований кредит також дає (євро, фунти та долари). Вам потрібен великий капітал, щоб розпочати свій бізнес чи розширення? Ви втратили надію і думаєте, що виходу немає і що фінансові тягарі залишаються? Будь ласка, не соромтеся зв’язатися з нами для можливого комерційного співробітництва: Raymondloan1@gmail.com

* Домогосподарство

* Кредити винахідника

* Кредит на консолідацію боргів

* Кредити для бізнесу

* комерційний кредит?

* особистий кредит?

* купити машину?

* рефінансування?

* застава?

Зверніться до нас сьогодні, і ми раді робити з нами бізнес. Email: Raymondloan1@gmail.com

АНАТОЛІЙ
07.11.2019 в 14:37:52

ДУЖЕ ДЯКУЮ!

5
Максим
07.11.2019 в 14:43:10

Дуже дякую!

Максим
07.11.2019 в 14:43:35

Дуже дякую!

Володимир
11.11.2019 в 12:41:49

Дякую

Валерій
12.11.2019 в 13:01:03

зразок виявився корисним

наталія
12.11.2019 в 19:48:53

мега супер

Макс
15.11.2019 в 10:31:16

Я шукав другий документ але цей дуже хороший

Юрий
16.11.2019 в 13:12:37

Спасибо за образец.

Денис
19.11.2019 в 09:39:49

Дякую, виявився корисним - бо в мене була проста ситуація - саме для такого простого договору

Віталіна
19.11.2019 в 12:08:04

дякую ! дуже виручили

5
qwqwqw
24.11.2019 в 16:30:13

ссылочка тут же на "акт здачі квартири" была бы в тему

Petr
24.11.2019 в 18:31:22 відповідь для Андрій

Привит можна скинути на почту договир безоплатной оренды :на почту petr.shmigel@gmail.com Если это безплатно:Ветеран пенмсионер

Ірина
25.11.2019 в 07:17:53

Дякую, гарний зразок

Виталий
25.11.2019 в 09:15:44

ок

5
Наталія
30.11.2019 в 09:55:16

Все чітко і зрозуміло

5
Олексій
03.12.2019 в 22:11:56

дякую

Олексій
03.12.2019 в 22:12:08

дякую

Олександр
05.12.2019 в 12:29:54

Файл не відкривае після завантаження

5
Юлiчка Тимошенко
14.12.2019 в 13:19:36

Пiсечка солодка

Юлiчка Тимошенко
14.12.2019 в 13:20:08

Пiсечка солодка

Віктор
17.12.2019 в 23:08:14

Дякую.

ввася
18.12.2019 в 16:15:50

добре

5
Валентина
22.12.2019 в 08:30:13

Дякую

Валентина
22.12.2019 в 08:30:21

Дякую

Антоніна
24.12.2019 в 08:20:30

12

5
Олена
09.01.2020 в 21:45:55

Дякую

Надя
11.01.2020 в 15:12:38

якщо в договорі прописано, що орендатор (той хто знімає), плотить лише за комунальні послуги, чи буде орендодавець платити податок?

4
Олена
14.01.2020 в 15:58:35

договір корисний

Микола
16.01.2020 в 17:18:12

добре

5
Микола
17.01.2020 в 10:06:41

спасибі..)

5
Ольга
17.01.2020 в 11:48:48

Дуже професійно написано

Лариса
29.01.2020 в 11:42:34

Хорошая форма

Іван
31.01.2020 в 12:11:39

Дякую

Мария
05.02.2020 в 08:33:46

корисний

Мария
05.02.2020 в 08:34:08

корисний

Владимир
09.02.2020 в 12:11:42 відповідь для оксана

Нет конечно, право собственности на недвижимость и походные от него (купля - продажа, аренда, субаренда, дарование и т.д.) подлягают обязательной регистрации. Регистрирует либо нотариус либо регистратор. Налог составляет 19,5% от ежемесячной оплаты.

валера
19.02.2020 в 16:55:02

Дякую

Анна
21.02.2020 в 13:38:41

5

олексій
21.02.2020 в 15:37:11

Дякую

5
Володимир
27.02.2020 в 09:25:16

Дякую.

Статус: Клієнт
02.03.2020 в 10:54:17

Якщо укласти договір оренди житла ненотаріальний чи він має таку саму юридичну силу як нотаріальний

Вареница Ирина
10.03.2020 в 14:25:54

Дякую. дуже корисна інформація.

Статус: Клієнт
23.03.2020 в 12:52:56

Якщо укласти договір оренди житла ненотаріальний чи він має таку саму юридичну силу як нотаріальний

Статус: Клієнт
23.03.2020 в 12:54:07

Ваш комментарийЯкщо укласти договір оренди житла ненотаріальний чи він має таку саму юридичну силу як нотаріальний

Людимила
06.04.2020 в 11:09:58

Дякую

Іван
10.04.2020 в 16:40:49

Зразок договору корисний

Ярослав
28.04.2020 в 11:26:52

Дякую!

Статус: Клієнт
29.04.2020 в 21:23:48

Доброго дня!

Я, Дмтро, разом із сім’єю, орендуємо житло у Львові. Реєстрація у нас в іншому місті.

Цього року, ми хочемо віддати дитину до школи у Львові.

Скажіть, будь ласка, чи займаєтеся укладанням договорів оренди житла на проживання?

І чи даний документ буде мати законну силу та підставу, щоб можна було віддати дитину до школу за місцем орендування житла(у Львові)?

Катя
30.04.2020 в 10:17:52

Дякую!

5
Марина
01.05.2020 в 08:46:49

Скі коштує процедура оренди договір

mr scott
01.05.2020 в 17:58:28

Здравствуйте

Чи є у вас якісь фінансові проблеми? Вам потрібна позика, щоб очистити свої борги? Ви збираєтеся збільшити свої фінанси? Ви підприємець, який хоче розширити свою компанію. Ми радимо вам зв’язатись із справжнім героєм, довірчим та ефективним кредитоспроможним бізнесом для свого кредиту. Мене визнають як особи, так і уряд за нашу велику ефективність.

Послуги включають:

* Особисті позики (безпечні та забезпечені)

* Кредити для бізнесу (безпечні та забезпечені)

* Домогосподарство

* Кредити винахідника

* Автокредитування

тощо.

Електронна пошта: accessloanfirm2030@gmail.com

WhatsApp: +79265038734

Ми сертифіковані,

надійний, надійний, ефективний, швидкий та динамічний.

З повагою

Містер Скотт

Надішліть нам електронну пошту за адресою: accessloanfirm2030@gmail.com

5
Vitaliy
02.05.2020 в 12:06:12

Дякую

Мені це корисно

Олена
13.05.2020 в 10:06:02

спасибо

Ольга
15.05.2020 в 06:19:35

Дякую за зразок договору.

5
Ірина
15.05.2020 в 14:41:31

Дуже допомогли. Дякую

5
Таня
18.05.2020 в 13:45:29

добре

Наталя
26.05.2020 в 11:00:56

дякую,

дуже корисна форма.

Вона стала мені в нагоді.

Наталя
26.05.2020 в 16:42:13

дякую

Наталя
26.05.2020 в 16:42:32

Дякую

Вячеслав
26.05.2020 в 17:16:28

корисно

Алекс
02.06.2020 в 17:35:47

Дякую! Дуже файний договір!

Віктор
04.06.2020 в 08:59:06

Чи потрібно в реквізитах вносити ідентифікаційний код?

Іван
04.06.2020 в 17:48:50

дякую

ок
07.06.2020 в 11:45:14

дякую за корисну інформацію

5
Валерій
09.06.2020 в 09:05:53

Реальні робочі договори

Валерій
09.06.2020 в 09:06:02

Реальні робочі договори

сергей
15.06.2020 в 08:45:37

Очень круто

Надія
18.06.2020 в 11:27:43

5

Павло
19.06.2020 в 12:37:29

Простий, доступний, зрозумілий договір. Те. що потрібно

ГЕОРГИЙ
22.06.2020 в 19:50:45

З ПОДЯКОЮ

Іван
24.06.2020 в 08:20:20

дякую

Георгий
26.06.2020 в 09:08:46

Спасибо

Ната
07.07.2020 в 11:58:40

Дякую, за допомогу

Людмила Піцул
07.07.2020 в 14:59:08

Дякую.

Світлана
13.07.2020 в 11:42:51

Скажіть будь ласка які документи потрібні для узгодження договору? Дякую

5
Vera
13.07.2020 в 23:13:00

Дякую

5
Сергій
17.07.2020 в 13:46:30

клас

5
Анна
20.07.2020 в 01:39:47 відповідь для оксана

Обов'язково затверджувати договір нотаріально? Чи він буде в дії і в такому вигляді?

Михайло
25.07.2020 в 10:17:41

Дуже корисний, з пов.

5
Євгеній
25.07.2020 в 18:28:43

Дякую!

Валентина
25.07.2020 в 23:51:24

Договір ідеальний

5
Світлана
06.08.2020 в 16:16:42

Все супер! Дякую!

Serg
10.08.2020 в 13:01:24

Дякую

5
маріанна
12.08.2020 в 11:09:06

дякую!!!

5
Davis
12.08.2020 в 23:28:39

Я так схвильований, що отримав позику від кредитора, який допоміг мені з моєю позикою. Було дивовижно, як я отримав позику ... Я спробував іншу послугу, але ніколи не міг отримати позику в цій службі. Деякі з них попросять мене заповнити багато документів і в кінці дня не закінчиться добре. Але я щасливий після зустрічі з Оленою Ніно. Я зміг отримати свою позику в розмірі 22 000 євро, зараз мій бізнес проходить добре, і я хочу, щоб ви все це знали сьогодні, оскільки вони швидкі і на 100% надійні. Зараз я сплачую кредит, який я отримав від компанії Elena Nino позики по всьому світу. Зв'яжіться з ними і не витрачайте часу на цих кредиторів, будь ласка, зв’яжіться з цим електронним листом: elenanino0007@gmail.com

5
Сергій
14.08.2020 в 21:44:42

Дякую, корисно, швидко, зручно

5
юлія
20.08.2020 в 21:21:41

Дякую. Дуже корисно і зручно у використанні.

Денис
22.08.2020 в 08:34:02

Стисло чітко лаконічно

Антон
23.08.2020 в 11:40:43

Дуже дікую!

Sergey Yakymov
26.08.2020 в 09:50:31

Дуже дякую

5
Анна
27.08.2020 в 15:25:03

Дякую, дуже корисний зразок. мені знадобився.

Наталія
31.08.2020 в 12:12:35

дякую

Гал
01.09.2020 в 12:48:57

Вроде хорошо. Есть пара пунктов которые хочется добавить, исходя из негативного опыта:

Должен ли быть прописан порядок выселения, и в каких случаях (неуплата, исчезновение арендатора, и т.п.

Пункт о залоге

Пункты о продлении и повышении аренды.

нон
01.09.2020 в 14:08:04

хорош

нон
01.09.2020 в 14:15:12

Ваш комментарийыуаыу

нон
01.09.2020 в 14:18:56

Ваш комментарийуже отправила

5
Андрій
15.09.2020 в 17:34:02

Дякую

Вікторія
24.09.2020 в 10:55:05

супер

Тетяна
24.09.2020 в 22:08:06

5.4. Невід'ємною частиною даного договору є акт здачі квартири Орендареві. Це що за акт? Його теба вкладати окремо?

Тетяна
27.09.2020 в 12:33:57

Хороший договір

Петро
28.09.2020 в 10:26:54

Дякую

5
олексій
30.09.2020 в 19:09:23

+++++++

Тетяна
11.10.2020 в 21:58:58

Дуже дякую за зразок

Татьяна
15.10.2020 в 17:42:24

Как заполнить договор. Зразок можна

Сергій
17.10.2020 в 07:54:26

Дякую! Дійсно виявився корисним.

Ігор
18.10.2020 в 22:25:48

Корисний. Дякую!

4
Роман
20.10.2020 в 12:06:47

Дякую, швидко і просто. У даному випадку те, що треба!

Наталя
31.10.2020 в 21:55:15

Корисна інформація

Лариса
27.11.2020 в 19:46:06

Дякую, корисна інформація.

Олег
04.12.2020 в 12:55:08

щеб додаток до договору. Дякую

лариса
07.12.2020 в 00:03:54

спасибі привелике

ИВАН
07.12.2020 в 10:05:46

отлично

выл
23.12.2020 в 12:03:46

лп

Олекандр
05.01.2021 в 10:11:42

гарно

Таня
18.01.2021 в 09:17:38

Дякуємо

Артур
21.01.2021 в 23:52:57

дякую

5
Нина
09.02.2021 в 17:42:20

дякую

5
Сергей
24.02.2021 в 10:25:13

Дякую

веталь
25.02.2021 в 20:08:22

спасибо

5
Саня
03.03.2021 в 17:27:05

дякую

Григорій
09.03.2021 в 16:47:37

спасибо

Анатолій
17.03.2021 в 21:24:44

Лаконічно, те що й шукав

Андрей
22.03.2021 в 18:48:09

очень понравилось, спасибо

Оксана
26.03.2021 в 07:23:26

Мені дуже допоміг Ваш договір.

Сергій
26.03.2021 в 16:30:01

Дякую

5
Елена
29.03.2021 в 13:28:39

Благодарю за образец, очень помогли.

володя
01.04.2021 в 11:14:38

дякую. дуже корисний. я з донецька

Олена
02.04.2021 в 15:25:53

дякую

Денис
06.04.2021 в 11:26:38

Супер

Анна
09.04.2021 в 15:13:18

Коротко і по суті. Дякую

Олена
16.04.2021 в 10:05:42

дякую

артем
23.04.2021 в 08:47:18

круто

5
Олександр
26.04.2021 в 17:36:21

дякую

5
Олександр
29.04.2021 в 11:53:02

Дякую

Микола
06.05.2021 в 11:24:01

Помічний сайт, дякую

5
оксана
08.05.2021 в 15:16:41

дякуюЗнайдені документи за темою «договір оренди квартири»

 1. Договір оренди квартири
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди квартири
  договір оренди квартири м. полтава "" 200р. сторони: орендодавець (повна назва юридичної чи піб фізичної ...
 2. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 3. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 4. Договір міни житла (квартир)
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (квартир)
  договір міни житла (квартир) м. "" 20 р. ми, гр. , паспорт: серія nо. , виданий , гр. , паспорт: серія ...
 5. Договір оренди майна
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди майна
  договір оренди майна м. ""20р. , іменоване надалі орендодавець, в особі , що діє на підставі (статуту, п...
 6. Договір оренди будівлі. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди будівлі. Приклад
  договір оренди будівлі м. "" 20 р. ,(найменування підприємства, що передає будинок) іменоване надалі "ор...
 7. Договір оренди землі
  Договор аренды земли, земельной доли, участка → Договір оренди землі
  договір оренди землі м. полтава "" 200р сторони: орендодавець (повна назва юридичної чи піб ф...
 8. Договір оренди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди
  договір оренди м. полтава "" 200 р. ми, співвласники майна, що належить нам на праві спільної часткової власнос...
 9. Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу м. "" 20 р. громадянин (прізвище, ім'я, по б...
 10. Договір оренди будинку‚ споруди
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди будинку‚ споруди
  договір оренди будинку‚ споруди м. полтава "" 200р. сторони: орендодавець (...
 11. Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  договір на оренду приміщень під офіс м. "" 20 р. (найменування підприємства, організації), іменуємо в ...
 12. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 13. Договір оренди приладів, устаткування й інших технічних засобів
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір оренди приладів, устаткування й інших технічних засобів
  договір оренди приладів, устаткування й інших технічних засобів м. "" 20 р. (найменування підприємства...
 14. Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  договір міни житла (житлового будинку на квартиру) м. "" 20 р. ми, гр. , що проживає за адресою: і гр. ...
 15. Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця м. "" 20 р. (наймену...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх