Договір на брокерське обслуговування

ДОГОВІР
на брокерське обслуговування

 

м. _______________ "___" __________ 200__р.

 

Брокерська контора ____________, іменована надалі  "Брокер", в особі директора ________________, що діє на підставі Статуту, і _______________, іменоване(ий, а) надалі  "Клієнт", в особі ______________, що діє на підставі ________________, уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. Предмет договору

1.1. Брокер за дорученням Клієнта приймає на себе права й обов'язки по наданню брокерських послуг на ринку цінних паперів.

1.2. Змістом брокерських послуг є діяльність Брокера по продажу _______________________________________________від імені і за рахунок клієнта, що у свою чергу, оплачує послуги Брокера за умови виконання замовлення.

 

1.3. Клієнт пропонує до продажу:

Вид цінного папера ______________________________________,

Емітент ________________________________________________,

Номінал ________________________________________________,

Кількість _______________________________________________,

Мінімальна ціна продажу (за од.)____________________________,

 

2. Клієнт

2.1. Клієнт гарантує права власності на представлені до продажу ________________.

2.2. Клієнт має право до початку й у процесі біржових торгів вносити зміни в умови продажу, якщо ці зміни не суперечать даному Договору, і зобов’язаний повідомити Брокера про ці зміни в письмовій формі протягом ___ днів.

2.3. Клієнт оплачує послуги Брокера в розмірі ___ % від загальної вартості угоди не пізніше 5 днів після укладення Брокером остаточного двостороннього договору. У випадку здійснення угоди через біржу Клієнт оплачує біржі ____ % від суми угоди протягом  5 днів. Клієнт перераховує Брокерові гербовий збір у розмірі ___% протягом 5 днів.

2.4. На час дії Договору Клієнт втрачає право на розпорядження _____________, представленими до продажу. Якщо ж Клієнт порушує цю умову, то він оплачує Брокерові неустойку в розмірі ___________.

 

3. Брокер

3.1. Брокер виконує свої зобов'язання перед Клієнтом до одержання письмового повідомлення про зняття замовлення з торгів Клієнтом.

 

3.2. Даний Договір є Дорученням Брокерові на розпорядження __________.

3.3. У випадку, якщо Брокер здійснює угоду по більш вигідній ціні, чим встановлена , Клієнт як  винагороду виплачує Брокерові додатково до _______ % від суми угоди ще _____ % від суми, що перевищує встановлену.

3.4. Брокер зобов'язується після кожного біржового дня надавати Клієнтові інформацію про виконання його замовлення.

3.5. Брокер не несе відповідальності за невиконання доручення Клієнта внаслідок сформованої кон'юнктури.

 

4. Майнова відповідальність

4.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання ними умов даного Договору, і у випадку їхнього порушення зобов'язані відшкодувати другій стороні всі збитки, що виникли з їхньої вини.

4.2. Якщо Брокер не реалізує замовлення по не залежним від нього причинам, то Клієнт оплачує брокерській формі послуги Брокера в розмірі ______________.

4.3. У випадку прострочення Клієнтом оплати брокерській фірмі послуг Брокера, Клієнт виплачує брокерській фірмі пеню в розмірі 0,1% від загальної суми угоди за кожний день прострочення, але не більше 2%.

4.4. Якщо Клієнт у встановлений строк не оплатив винагороду Брокеру, державний збір і послуги біржі, брокер має право списати відповідні суми з рахунку Клієнта в безакцептному порядку протягом  2-х місяців з моменту виникнення права вимоги.

 

5. Порядок розгляду спорів

5.1. Сторони домовилися приймати всі міри для усунення розбіжностей між ними шляхом двосторонніх переговорів.

5.2. У випадку, якщо сторони не досягли взаємної згоди, суперечки розглядаються відповідно до  діючого законодавства.

 

6. Порядок дії договору

6.1. Договір набуває чинності  з моменту підписання.

6.2. Договір діє до _____________________________.

6.3. Дія даного Договору може бути припинена за взаємною згодою сторін.

 

7. Юридичні адреси й реквізити сторін

Брокер ______________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Клієнт __________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

Підписи й печатки сторін:

Брокер                                        Клієнт

___________________ ___________________ 

Скачати документ «Договір на брокерське обслуговування» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір на брокерське обслуговування», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір на брокерське обслуговування»

5
Alona
03.08.2018 в 11:11:03

дякую. класний договір

Владимир
08.05.2020 в 10:05:17

Суппер!Знайдені документи за темою «договiр про надання брокерських послуг »

 1. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  договір на посередницькі послуги м. ""200р. (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу), іменоване надалі замовник, в особі (п.і.б., посада), що діє на підставі з однієї с...
 2. Договір про надання юридичних послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання юридичних послуг
  ...quot; 200 р. (найменування юридичної фірми, консультації, фоп), іменуємо далі "юрконсультація", в особі (посада, прізвище, ім'я, по батькові) , що діє на підставі (статуту, положення), з однієї сторони, і (найменування організації), іменує...
 3. Договір на брокерське обслуговування
  Договор оказания услуг, работ → Договір на брокерське обслуговування
  ...що діє на підставі статуту, і , іменоване(ий, а) надалі "клієнт", в особі , що діє на підставі , уклали даний договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. брокер за дорученням клієнта приймає на себе права й обов'язки по на...
 4. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  договір про дилерські послуги м. " " 200 р. , (найменування організації, підприємства, кооперативу) іменоване надалі...
 5. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що над...
 6. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  договір про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (аб...
 7. Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  Договор займа → Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  договір про припинення зобов'язання угодою сторін про заміну одного зобов'язання іншим, а також його виконанням м. "...
 8. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. ...
 9. Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  Агентский договор и соглашение → Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  агентський договір про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку ...
 10. Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  Договор оказания услуг, работ → Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  договір про правове обслуговування підприємства юридичною службою м. ""200р. (найменування підприємства), і...
 11. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприємствоі...
 12. Розписка про отримання позики
  Договор займа → Розписка про отримання позики
  розписка про отримання позики м. "" 20 р. я, , "" 19 р. народження, ідентифікаційний номер, паспорт...
 13. Договір про переведення боргу
  Договор долга, кредита → Договір про переведення боргу
  договір про переведення боргу м. київ “” 200р. сторони: первісний боржник (повна назва юридичної...
 14. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  договір між роботодавцем і творцем про винагороду м. полтава ""200р. керуючись нормами четвертої книги цивільного кодексу у...
 15. Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  трудовий договір про роботу за сумісництвом м. "" 200 р. (вказати найменування сторони) (надалі іменується "роб...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 16
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 0677467012
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх