Договір найму житлового приміщення

Договір
найму житлового приміщення

 

м. ______________ "__"__________ 20___ р.

_______________________________ (найменування (П.І.П.) власника житлового приміщення або уповноваженої особи) іменований надалі  "Наймодавець", в особі з одного боку, і ______________ (П.І.П. громадянина-наймача) іменований надалі  "Наймач", з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене.

 

1. Предмет договору й інші загальні положення

1.1. За даним договором найму Наймодавець зобов'язується надати Наймачеві у володіння й користування вільне ізольоване житлове приміщення, придатне для постійного проживання в ньому за плату.

1.2. За даним договором надається наступне житлове приміщення: ____________________________, (квартира, житловий будинок, частина квартири або житлового будинку) іменоване надалі  "Приміщення".

1.3. Відповідно до  дійсного договору крім Наймача в приміщенні будуть постійно проживати наступні громадяни:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1.4. Громадяни, що постійно проживають разом з Наймачем, мають рівні права по користуванню приміщенням. Відносини між Наймачем і такими громадянами визначаються законом. Відповідальність перед Наймодавцем за дії громадян, що постійно проживають із Наймачем, у випадку порушення ними умов даного договору найму, несе Наймач.

1.5. Плата за приміщення становить ___________________ (сума) і вноситься в наступний термін: _________________________.

1.6. Одностороння зміна розміру плати за житлове приміщення не допускається.

1.7. Даний договір укладений строком на ______ років.

 

2. Вселення громадян, що постійно проживають із Наймачем. Тимчасові мешканці

2.1. Інші громадяни можуть бути вселені в приміщення за згодою Наймодавця, Наймача і громадян, що постійно проживають із Наймачем, у якості постійно проживаючих з Наймачем. Неповнолітні діти Наймача вселяються без згоди Наймодавця.

2.2. Наймач і громадяни, постійно з ним проживаючі, за спільною згодою й з попереднім повідомленням Наймодавця, вправі дозволити безоплатне проживання в приміщенні тимчасовим мешканцям (користувачам). Строк проживання тимчасових мешканців - не більше 6 місяців. Тимчасові мешканці не мають самостійного права користування приміщенням. Відповідальність за дії тимчасових мешканців перед Наймодавцем несе Наймач.

 

3. Обов'язки сторін за даним договором

3.1. Наймодавець зобов'язується:

- передати Наймачеві вільне приміщення в стані, придатному для проживання;

- здійснювати належну експлуатацію житлового будинку, у якому перебуває здане в наймання приміщення, надавати або забезпечувати надання Наймачеві за плату необхідних комунальних послуг, забезпечувати проведення ремонту спільного майна багатоквартирного будинку і пристроїв для надання комунальних послуг, що перебувають у приміщенні;

 • робити капітальний ремонт приміщення;
 • запропонувати Наймачеві укласти договір на тих же або інших умовах або попередити Наймача про відмову від продовження даного договору у зв'язку з рішенням не здавати протягом  не менш року приміщення в найм (якщо Наймодавець не виконав цього обов'язку, а Наймач не відмовився від продовження договору, договір вважається продовженим на тих же умовах і на той же строк).

3.2. Наймач зобов'язується:

 • використати приміщення тільки для проживання, забезпечувати схоронність Приміщення й підтримувати його в належному стані;
 • не вправі робити перебудову й реконструкцію приміщення без згоди Наймодавця;
 • вчасно вносити плату за приміщення;
 • самостійно вносити комунальні платежі;
 • здійснювати поточний ремонт приміщення.

3.3. Наймодавець не вправі робити переустаткування зданого в найм приміщення без згоди Наймача, якщо таке переустаткування істотно змінює умови користування зданим приміщенням.

 

4. Піднайм житлового приміщення

4.1. Наймодавець вправі укласти договір піднайму. За договором  піднайму приміщення Наймач за згодою Наймодавця передає на строк частину або все найняте ним приміщення в користування піднаймачеві. Піднаймач не здобуває самостійного права користування приміщенням. Відповідальним перед Наймодавцем за договором  піднайму приміщення залишається Наймач.

4.2. Договір піднайму приміщення може бути укладений за умови дотримання вимог законодавства про норму житлової площі на одну людину.

4.3. Договір піднайму приміщення є відплатним.

4.4. Строк договору піднайму приміщення не може перевищувати строку даного договору.

4.5. При достроковому припиненні даного договору одночасно з ним припиняється договір піднайму приміщення.

4.6. На договір піднайму житлового приміщення не поширюються правила підпункту 5.3. даного договору про переважне право на укладання договору на новий строк.

 

5. Розірвання даного договору

5.1. Наймач вправі за згодою інших громадян, що постійно проживають із ним, у будь-який час розірвати даний договір з письмовим попередженням Наймодавця за три місяці.

5.2. Даний договір може бути розірваний у судовому порядку на вимогу Наймодавця у випадках:

- невнесення Наймачем плати більше двох разів після закінчення встановленого даним договором строку платежу;

- руйнування або псування приміщення Наймачем або іншими громадянами, за дії яких він відповідає.

5.3. Даний договір може бути розірваний у судовому порядку на вимогу кожної зі сторін у договорі:

- якщо приміщення перестає бути придатним для постійного проживання, а також у випадку його аварійного стану;

- в інших випадках, передбачених житловим законодавством.

5.4. Якщо після попередження Наймача про необхідність усунення порушення, Наймач або інші громадяни, за дії яких він відповідає, продовжують використовувати приміщення не по призначенню або порушувати права й інтереси своїх сусідів, Наймодавець вправі в судовому порядку розірвати договір найму.

5.5. У випадку розірвання договору найму в судовому порядку Наймач і інші громадяни, що проживають у приміщенні до моменту розірвання договору, підлягають виселенню із приміщення.

 

6. Заключні положення

6.1. На вимогу Наймача й інших громадян, постійно з ним проживаючих, і за згодою Наймодавця Наймач у даному договорі може бути замінений одним з повнолітніх громадян, що постійно проживають із Наймачем.

6.2. У випадку смерті Наймача або його вибуття із приміщення договір продовжує діяти на тих же умовах, а Наймачем стає один із громадян, що постійно проживають із колишнім Наймачем, за спільною згодою між ними. Якщо така згода не досягнута, всі громадяни, що постійно проживають у приміщенні, стають співнаймачами.

6.3. Після закінчення строку даного договору Наймач має переважне право на укладання договору найму приміщення на новий строк.

6.4. Даний договір набуває чинності  з моменту його підписання, укладений в ______ екземплярах.

6.5. Адреси й реквізити сторін:

Наймодавець: ___________________________________________________

Наймач: ____________________________________________________

Підписи сторін:

Наймодавець ___________________ Наймач _________________

Скачати документ «Договір найму житлового приміщення» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір найму житлового приміщення», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір найму житлового приміщення»

Любов
15.12.2016 в 15:32:14

чи потрібно завіряти нотаріусом,це для субсидії

Людмила
10.01.2017 в 17:21:26

Добрий день! Я здаю будинок сестрі переселенці безкоштовно, за комунальні вона сама платить. В цьому році хоче оформили субсидію. Чи можу я заключити такий договір з припиской шо найм на безоплатній основі.

Геннадий
21.06.2017 в 13:59:22

А как зафиксировать в договоре материальную ответственность нанимателя в случае затопления соседей или пожара?

4
Ольга Николаевна
07.09.2017 в 19:51:56 відповідь для Людмила

Спасибо, образец договора пригодился.

Ольга Николаевна
07.09.2017 в 19:52:03 відповідь для Людмила

Спасибо, образец договора пригодился.

5
Іван Побиван
30.01.2018 в 17:16:29

Простий, зрозумілий шаблон для договору. При цьому досить широкого спектру.

ліля
13.02.2018 в 16:25:36

хороший, але можна бьільше пунктів внести щодо відповідальності сторін

Сергій
24.02.2018 в 11:04:58

Доволі толковий договір, містить чітко виписані умови

Сергій
21.06.2018 в 15:13:30

Дякую, корисний договір, трошки ще урізав права наймачу :))

Анатолій
24.07.2018 в 15:10:26

Документ був використаний в навчальних цілях...

4
Татьяна
03.10.2018 в 10:46:18

ок

ОЛЕКСАНДР
30.10.2018 в 12:17:48

Спасибі!

Діана
07.12.2018 в 02:39:56

дякую

5
Валентина
23.02.2019 в 10:44:53

Дякую.стисло і все враховано.Корисно

Надія
20.03.2019 в 02:20:38

Підкажіть будь-ласка, якщо наймодавець після припинення дії договору про оренду повідомляє наймачу в усній формі про зміну ціни оренди, але при цьому не бажає заключати повторний договір оренди ( причому що у самому договорі чітко прописано що після закінчення дії договору він автоматично буде продовжувати діяти ще на протязі 6 місяців з попередньо встановленою ціною ,якщо протягом місяця після закінчення договору не буде наданий орендодавцем письмовий варіант з новою цінною ) та після цього на протязі ще трьох днів орендодавець повідомляє наймача про виселення протягом трьох тижнів також в усній формі ( хоча при цьому у договорі про оренду чітко прописано що орендодавець має попередити наймача не менш ніж за місяць також у письмовій формі)

Що в такій ситуації робити наймачу , як він може себе захистити ?

5
Никита
20.06.2019 в 13:11:52

Спасибо

Олександр Драпой
28.09.2019 в 06:56:55

Дякую, ваш зразок був дуже корисним!

таня
09.10.2019 в 13:03:30

супер

1
Николай
30.10.2019 в 07:20:14

2.1. Інші громадяни можуть бути вселені в приміщення за згодою Наймодавця, Наймача і громадян, що постійно проживають із Наймачем, у якості постійно проживаючих з Наймачем. Неповнолітні діти Наймача вселяються без згоди Наймодавця.

ИНТЕРЕСНО ) Какой идиот арендододатель такой договор подпишет ))

Николай
30.10.2019 в 07:20:39

2.1. Інші громадяни можуть бути вселені в приміщення за згодою Наймодавця, Наймача і громадян, що постійно проживають із Наймачем, у якості постійно проживаючих з Наймачем. Неповнолітні діти Наймача вселяються без згоди Наймодавця.

ИНТЕРЕСНО ) Какой арендододатель такой договор подпишет ))

Вікторія
08.11.2019 в 13:57:52

Дякую, договір хороший

Ігор
05.12.2019 в 09:06:27

норм договір. Дякую за роботу, не тратив часу на створення свого шаблону

вася
11.12.2019 в 21:51:23

супер

Лариса
31.01.2020 в 13:09:30

Дякую за договір

5
Алекс
14.04.2020 в 14:10:41

отличный договор

5
Вика
22.06.2020 в 18:08:38

Спасибо!

Лілія
29.06.2020 в 00:52:02

дуже гарній договір найму

Антоніна
28.10.2020 в 20:48:21

Дякую за корисну інформацію

Сергій
01.11.2020 в 14:01:41

Дякую!

Максим
06.11.2020 в 14:53:26

чудовий зразок договору, дуже допоміг

гарри
19.01.2021 в 10:11:41

корисно

Татьяна Король
14.05.2021 в 08:14:25

гарній зразок

николай
19.05.2021 в 13:27:05

понравилсяЗнайдені документи за темою «договір найму житлового приміщення»

 1. Договір найму житлового приміщення
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму житлового приміщення
  договір найму житлового приміщення м. "" 20 р. (найменування (п.і.п.) власника житлового приміщення або упов...
 2. Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу. Зразок
  договір найму (оренди) житлового приміщення із правом викупу м. "" 20 р. громадянин (прізвище, ім'я, по б...
 3. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 4. Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  Договор аренды жилого помещения → Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  договір суборенди не житлового приміщення м. "" 20 р. (назва організації), іменуємо надалі "суборендар",...
 5. Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (житлового будинку на квартиру). Зразок
  договір міни житла (житлового будинку на квартиру) м. "" 20 р. ми, гр. , що проживає за адресою: і гр. ...
 6. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  договір оренди (майнового найму) нежитлового приміщення м. "" 20р. (найменування організації),...
 7. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  договір застави житлового будинку м. київ ""20р. ми, що підписалися нижче: громадянин , яки...
 8. Договір міни житла (квартир)
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (квартир)
  договір міни житла (квартир) м. "" 20 р. ми, гр. , паспорт: серія nо. , виданий , гр. , паспорт: серія ...
 9. Договір найму (оренди) торговельного місця на ринку
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір найму (оренди) торговельного місця на ринку
  договір найму (оренди) торговельного місця на ринку м.полтава "" 200 р. ми, що нижче підписалися (наз...
 10. Зразок. Договір дарування житлового будинку
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування житлового будинку
  ... з вимогами щодо недійсності правочину) перебуваючи при здоровому розумі і ясній пам’яті та діючи добровільно, склали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. за цим договором дарувальник передає у власність обдаровуваного(ної) безоплатн...
 11. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 12. Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  договір на оренду приміщень під офіс м. "" 20 р. (найменування підприємства, організації), іменуємо в ...
 13. Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон
  договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця м. "" 20 р. (наймену...
 14. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що ...
 15. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
онлайн
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 6
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх