Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок

Договір
купівлі-продажу товарів у розстрочку

 

м. Полтава                        "____" ______200__.р.

 

Мною, громадянином _____________(прізвище, ім'я, по батькові), у суб'єкта господарської діяльності __________(найменування суб’єкта господарської діяльності, адреса, № розрахункового рахунку у відділенні банку) придбані товари ________________________(назва товару, марка, заводський №) з розстрочкою платежу на _______ місяців -за роздрібною ціною _________(зазначити прописом) гривень та з відрахуванням на користь суб'єкта господарської діяльності ________ відсотків річних за наданий кредит.

 

Внесено готівкою при отриманні товарів ___ відсотків їх вартості у сумі ____________гривень.

 

Залишилось до сплати _______________ гривень (зазначити прописом).

 

Щомісячну частину суми вартості товарів, що залишилась несплаченою, __________ гривень та відсотки за кредит, які слід розраховувати за кожний місяць із застосуванням 1/12 річного розміру відсотків від фактичного кредиту, яким користувався в місяці, за який сплачую черговий внесок, доручаю ___________________________(найменування та адреса підприємства (установи, організації), де працює (навчається) покупець, номер телефону) _________________________ відраховувати з моєї заробітної плати (стипендії) щомісяця до повного погашення заборгованості з "___"______19__ р. по "___"_____19 __ р.

 

Зобов’язуюсь виплачувати щомісячними внесками суб’єкту господарської діяльності, який надав кредит, по_________________ гривень та ___ відсотків за наданий кредит у відповідному місяці. За несвоєчасне внесення чергових платежів я зобов'язуюсь сплатити пеню у розмірі ___________ від простроченої суми за кожний день затримки.

 

У разі розірвання трудового договору з підприємством (установою, організацією) або відчислення з навчального закладу я зобов’язуюсь чергові платежі вносити у встановлені договором строки готівкою до каси суб’єкта господарської діяльності, який надав кредит, або перераховувати йому грошові кошти у порядку безготівкових розрахунків через банківські установи, а у разі переходу на нове місце роботи (навчання) повідомити цьому суб’єкту господарської діяльності найменування підприємства (установи, організації) та його адресу для пересилання договору на суму заборгованості за новим місцем роботи.

 

Якщо мною буде допущено прострочення сплати трьох чергових платежів, вся сума заборгованості та обумовлена договором пеня можуть бути стягнені з мене в примусовому порядку незалежно від настання строку чергових платежів шляхом отримання виконавчого напису нотаріуса або за рішенням суду.

 

Особою, яка підписала договір, пред’явлено паспорт ________, виданий ______________________"__"________200_р., прописаний в __________ по вулиці ___________, будинок ___, кв.___.

 

Пенсійне посвідчення №_______ видано________________ (найменування установи, що видала пенсійне посвідчення)

 

" ___"______19__ р.

 

Домашній телефон покупця № ___________________

 

Документ перевірив______________________ (посада, підпис, прізвище, ініціали)

 

Покупець ____________________ (підпис)

 

Керівник суб’єкта господарської діяльності________ _________ (підпис, прізвище, ініціали)

 

Головний бухгалтер ____________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Скачати документ «Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок»

5
оля
12.01.2018 в 12:13:22

дякую

5
віта
06.05.2019 в 17:26:34

+

Руслан
27.11.2020 в 17:16:26

5

Ната
05.05.2021 в 10:27:48

Дякую 5+Знайдені документи за темою «зразок договору купівлі продажу товарів»

 1. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  ...я зобов'язуюсь сплатити пеню у розмірі від простроченої суми за кожний день затримки. у разі розірвання трудового договору з підприємством (установою, організацією) або відчислення з навчального закладу я зобов’язуюсь чергові платежі вносити у...
 2. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  ... 2.3. асортимент . 2.4. якість товару, що передається продавцем повинна відповідати (сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок). підтвердженням якості товару, є . 2.5. гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту виготовленн...
 3. Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  Ценные бумаги и акции, эмиссия → Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  ...дажу акцій м. полтава ""20р. (назва підприємства, акції якого продаються) (місце укладення договору) (число, місяць, рік - літерами) (назва та місцезнаходження органу приватизації), в особі , (посада, прізвище, ім'я та по ...
 4. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. (п.і.п) паспорт се...
 5. Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  Договор купли-продажи недвижимости → Примірний договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу шляхом викупу
  ..., з іншої сторони (покупець та продавець або сторони) уклали цей договір про нижчевикладене: 1. мета та предмет цього договору 1.1. продавець зобов'язується передати у власність покупцеві об'єкт незавершеного будівництва (повна назва об'...
 6. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 7. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  ...давець", і , іменований в подальшому "покупець", на підставі склали даний договір про таке: 1. предмет договору 1.1. продавець продав, а покупець купив земельну ділянку площею га (кв. м). 1.2. місце розташування земельної ділянки ...
 8. Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу майнового паю
  ...продавцеві неустойку в розмірі % несплаченої суми за кожний день прострочки. 4. взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регулюватимуться чинним законодавством. 5. договір складено в трьох оригінальних примірниках, по одному для продавця, по...
 9. Договір купівлі-продажу типовий
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу типовий
  ...упець" в особі (посада, п.і.п.), що діє на підставі з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору. 1.1. продавець зобов'язується передати у власність (повне господарське відання), а покупець належним чином прийняти і...
 10. Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  Договір купівлі-продажу майна → Типовий договір купівлі-продажу транспортного засобу
  ...еса проживання, серія і номер паспорта, коли і ким виданий) надалі - сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору продавець продає належний йому транспортний засіб (номерний агрегат): назва, марка, модель, рік випуску , колір , тип тз ,...
 11. Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом
  ...і , іменований в подальшому "покупець", на підставі склали даний договір про таке: 1. предмет договору 1.1. продавець продав, а покупець купив право на земельну частку (пай), посвідчене сертифікатом, площею умовних ка...
 12. Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  ..., по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору клієнт доручає фірмі знайти контрагента по угоді з метою купівлі доларів сша на суму ((прописом)) usd за курсом не більше ...
 13. Зразок довіреності на продаж квартири
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на продаж квартири
  ... імені заяви, в тому числі заяви про належність майна на праві особистої приватної власності тощо; підписувати відповідні договори, в тому числі попередній договір купівлі-продажу квартири, договір купівлі-продажу квартири, інші необхідні документи, правочи...
 14. Договор купли-продажи
  Договір купівлі-продажу майна → Договор купли-продажи
  договор купли-продажи г. львов “” 200г. стороны : , именуемое в дальнейшем «продавец», в лице дир...
 15. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх