Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок

Договір комісії
у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 

м.___________             "___"______20___р.

_______________________________, організація, іменована надалі «Комітент», в особі _____________, що діє на підставі __________________, з одного боку, і __________________________ (зовнішньоекономічна організація), іменована надалі  «Комісіонер», в особі _________________, що діє на підставі _____________________, з іншого боку, уклали між собою договір про нижченаведене:

 

1. Предмет договору

1.1. Комітент доручає здійснення експортно-імпортних операцій, а Комісіонер здійснює посередницькі правочини на користь Комітента від свого імені, за його рахунок, за винагороду.

1.2. Майно (товари), що надійшли Комісіонерові від Комітента, або придбані Комісіонером для Комітента, є власністю останнього, тому ризик випадкової загибелі майна (товарів) зберігається за Комітентом до моменту переходу його у власність іноземного контрагента.

 

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Комісіонер зобов'язаний прийняти на себе доручення Комітента на умовах, найбільш вигідних для останнього. Він не вправі відступати від вказівок Комітента, крім тих випадків, коли по обставинах справи це необхідно в інтересах Комітента й Комісіонер не міг вчасно запитати Комітента, або не одержав своєчасної відповіді на свій запит. У цьому випадку Комісіонер зобов'язаний повідомити Комітента про допущені відступи за першої нагоди.

2.2. Комісіонер поручається за виконання контракту іноземним контрагентом.

2.3. Комісіонер зобов'язаний:

 • на основі розробленій Комітентом документації й інших даних підготовляти пропозиції іноземним партнерам;
 • одержувати дозволи на ввіз (вивіз) товарів і забезпечувати виконання валютних операцій;
 • одержувати накладні, страхувати майно при перевезеннях;
 • забезпечувати надходження коштів  (валюти);
 • оформляти фінансові відносини між іноземним покупцем (продавцем) і Комітентом;
 • здійснювати представництво у процесах, ініційованих Комісіонером, одержувачем або третьою особою;
 • виставляти рахунку іноземному покупцеві (експорт);
 • звітувати перед Комітентом про платежі, що надійшли від іноземного   покупця;
 • представляти Комітенту проект контракту для візування;
 • по виконанню договору представити Комітенту звіт.

2.4. Комітент має право через своїх представників брати участь у переговорах і підготовці контракту, а також відборі товарів по отриманим через кордон зразкам (імпорт).

2.5. Комітент зобов'язаний:

 • прийняти від Комісіонера все виконане з дорученням;
 • оглянути придбане для нього майно (товари) і без зволікання сповістити Комісіонера про виявлені в товарах недоліках (імпорт).

 

3. Винагорода Комісіонера

3.1. Комітент сплачує Комісіонерові за даним договором __________ гривень.

3.2. Комітент відшкодовує Комісіонерові витрачені ним при виконанні доручення суми.

3.3. Комітент зобов'язаний сплатити Комісіонерові ________ гривень за поруку виконання контракту іноземним контрагентом.

 

4. Відповідальність сторін

4.1. У випадку втрати, недостачі або ушкодження майна (товарів), що перебуває в Комісіонера, останній зобов'язаний відшкодувати Комітенту заподіяний збиток, якщо не доведе, що втрата, недостача або ушкодження відбулися не по його провині.

4.2. Комісіонер, що здійснив правочин з іноземним контрагентом на умовах, більше вигідних, чим ті, які передбачені договором, зобов'язаний виручені додатково суми перерахувати Комітенту.

4.3. Комісіонер, що реалізував майно (товари) за ціною нижче призначеної йому Комітентом, зобов'язаний відшкодувати останньому різницю, якщо не доведе, що не було можливості продати майно за призначеною ціною й продаж за нижчою ціною попередив ще більші збитки.

4.4. Якщо Комітент порушить умови договору, внаслідок чого Комісіонер відмовиться від виконання прийнятого доручення, Комітент зобов'язаний відшкодувати Комісіонерові понесені витрати й сплатити комісійну винагороду.

4.5. У випадку відхилення призначеної Комітентом ціни (за комісійним договором експорту) в бік  зниження, Комісіонер зобов'язаний відшкодувати понесені Комітентом збитки. Якщо Комісіонер приймає різницю в ціні на свій рахунок, Комітент не вправі відмовитися від укладеної для нього угоди.

5. Держава по зобов'язаннях сторін не відповідає

 

6. Додаткові умови

6.1. Комісіонер вправі відмовитися від укладення зовнішньоторговельного договору, якщо доведе, що не в змозі його виконати або що договір вступає в протиріччя з діючими приписами в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

VІІ. Термін дії даного договору встановлюється з

VІІІ. Юридичні адреси й реквізити сторін

Комісіонер: ______________________________________________________

Комітент: _________________________________________________________

Підписи

      Комісіонер                             Комітент

________________                ________________

         М.П.                                      М.П.

Скачати документ «Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок»

Тетяна
14.11.2016 в 11:35:41

Дуже дякую! Дуже гарна підборка документів!!!

5
Тетяна
04.03.2019 в 16:25:46

Дуже дякую!

Гарні шаблони документів! Стали в нагоді

4
Ігор
11.12.2019 в 18:28:28

Дякую за деякі положення

Ігор
11.12.2019 в 18:28:32

Дякую за деякі положення

Володимир
13.06.2020 в 05:55:26

Як варіант - непоганий

Марина
21.10.2021 в 15:25:27

12Знайдені документи за темою «договори зовнішньоекономічноі діяльності»

 1. Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок
  ...місіонер», в особі , що діє на підставі , з іншого боку, уклали між собою договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. комітент доручає здійснення експортно-імпортних операцій, а комісіонер здійснює посередницькі правочини на користь ко...
 2. Зразок довіреності на припинення діяльності фізичної особи – підприємця
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на припинення діяльності фізичної особи – підприємця
  ...ого реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, отримання дозволу на знищення печатки, її знищення, а також розірвання договору про розрахунково-касове обслуговування, закриття рахунків. для чого уповноваженому представнику надається право: п...
 3. Договор займа
  Договор займа
 4. Договор купли-продажи
  Договір купівлі-продажу майна → Договор купли-продажи
  договор купли-продажи г. львов “” 200г. стороны : , именуемое в дальнейшем «продавец», в лице дир...
 5. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 6. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 7. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 8. Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  Ценные бумаги и акции, эмиссия → Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  ...дажу акцій м. полтава ""20р. (назва підприємства, акції якого продаються) (місце укладення договору) (число, місяць, рік - літерами) (назва та місцезнаходження органу приватизації), в особі , (посада, прізвище, ім'я та по ...
 9. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 10. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 11. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 12. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 13. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 14. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. (п.і.п) паспорт се...
 15. Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  Трудовой договор, контракт → Типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею
  типова форма трудового договору з працівником, діяльність якого пов'язана з державною таємницею м. київ "" 201 р. підп...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: 0637323860
Телефон: +380684623468


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх