Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок

Договір комісії
у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 

м.___________             "___"______20___р.

_______________________________, організація, іменована надалі «Комітент», в особі _____________, що діє на підставі __________________, з одного боку, і __________________________ (зовнішньоекономічна організація), іменована надалі  «Комісіонер», в особі _________________, що діє на підставі _____________________, з іншого боку, уклали між собою договір про нижченаведене:

 

1. Предмет договору

1.1. Комітент доручає здійснення експортно-імпортних операцій, а Комісіонер здійснює посередницькі правочини на користь Комітента від свого імені, за його рахунок, за винагороду.

1.2. Майно (товари), що надійшли Комісіонерові від Комітента, або придбані Комісіонером для Комітента, є власністю останнього, тому ризик випадкової загибелі майна (товарів) зберігається за Комітентом до моменту переходу його у власність іноземного контрагента.

 

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Комісіонер зобов'язаний прийняти на себе доручення Комітента на умовах, найбільш вигідних для останнього. Він не вправі відступати від вказівок Комітента, крім тих випадків, коли по обставинах справи це необхідно в інтересах Комітента й Комісіонер не міг вчасно запитати Комітента, або не одержав своєчасної відповіді на свій запит. У цьому випадку Комісіонер зобов'язаний повідомити Комітента про допущені відступи за першої нагоди.

2.2. Комісіонер поручається за виконання контракту іноземним контрагентом.

2.3. Комісіонер зобов'язаний:

 • на основі розробленій Комітентом документації й інших даних підготовляти пропозиції іноземним партнерам;
 • одержувати дозволи на ввіз (вивіз) товарів і забезпечувати виконання валютних операцій;
 • одержувати накладні, страхувати майно при перевезеннях;
 • забезпечувати надходження коштів  (валюти);
 • оформляти фінансові відносини між іноземним покупцем (продавцем) і Комітентом;
 • здійснювати представництво у процесах, ініційованих Комісіонером, одержувачем або третьою особою;
 • виставляти рахунку іноземному покупцеві (експорт);
 • звітувати перед Комітентом про платежі, що надійшли від іноземного   покупця;
 • представляти Комітенту проект контракту для візування;
 • по виконанню договору представити Комітенту звіт.

2.4. Комітент має право через своїх представників брати участь у переговорах і підготовці контракту, а також відборі товарів по отриманим через кордон зразкам (імпорт).

2.5. Комітент зобов'язаний:

 • прийняти від Комісіонера все виконане з дорученням;
 • оглянути придбане для нього майно (товари) і без зволікання сповістити Комісіонера про виявлені в товарах недоліках (імпорт).

 

3. Винагорода Комісіонера

3.1. Комітент сплачує Комісіонерові за даним договором __________ гривень.

3.2. Комітент відшкодовує Комісіонерові витрачені ним при виконанні доручення суми.

3.3. Комітент зобов'язаний сплатити Комісіонерові ________ гривень за поруку виконання контракту іноземним контрагентом.

 

4. Відповідальність сторін

4.1. У випадку втрати, недостачі або ушкодження майна (товарів), що перебуває в Комісіонера, останній зобов'язаний відшкодувати Комітенту заподіяний збиток, якщо не доведе, що втрата, недостача або ушкодження відбулися не по його провині.

4.2. Комісіонер, що здійснив правочин з іноземним контрагентом на умовах, більше вигідних, чим ті, які передбачені договором, зобов'язаний виручені додатково суми перерахувати Комітенту.

4.3. Комісіонер, що реалізував майно (товари) за ціною нижче призначеної йому Комітентом, зобов'язаний відшкодувати останньому різницю, якщо не доведе, що не було можливості продати майно за призначеною ціною й продаж за нижчою ціною попередив ще більші збитки.

4.4. Якщо Комітент порушить умови договору, внаслідок чого Комісіонер відмовиться від виконання прийнятого доручення, Комітент зобов'язаний відшкодувати Комісіонерові понесені витрати й сплатити комісійну винагороду.

4.5. У випадку відхилення призначеної Комітентом ціни (за комісійним договором експорту) в бік  зниження, Комісіонер зобов'язаний відшкодувати понесені Комітентом збитки. Якщо Комісіонер приймає різницю в ціні на свій рахунок, Комітент не вправі відмовитися від укладеної для нього угоди.

5. Держава по зобов'язаннях сторін не відповідає

 

6. Додаткові умови

6.1. Комісіонер вправі відмовитися від укладення зовнішньоторговельного договору, якщо доведе, що не в змозі його виконати або що договір вступає в протиріччя з діючими приписами в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

VІІ. Термін дії даного договору встановлюється з

VІІІ. Юридичні адреси й реквізити сторін

Комісіонер: ______________________________________________________

Комітент: _________________________________________________________

Підписи

      Комісіонер                             Комітент

________________                ________________

         М.П.                                      М.П.

Скачати документ «Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок»

Тетяна
14.11.2016 в 11:35:41

Дуже дякую! Дуже гарна підборка документів!!!Знайдені документи за темою «імпорт договір комісії»

 1. Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зразок
  ... боку, уклали між собою договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. комітент доручає здійснення експортно-імпортних операцій, а комісіонер здійснює посередницькі правочини на користь комітента від свого імені, за його рахунок, за винагороду...
 2. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії
  договір комісії м. полтава “” 200р. сторони: комітент (повна назва юридичної чи піб фізично...
 3. Зразок. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Зразок. Договір комісії
  договір комісії м. ""20 р. (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі комісіонер, в ...
 4. Договір комісії на купівлю цінних паперів
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії на купівлю цінних паперів
  договір комісії на купівлю цінних паперів м. "" 20 р. (найменування організації), надалі іменована «фі...
 5. Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  Договор комиссии на покупку и продажу → Договір комісії на пошук контрагента по угоді з метою купівлі доларів США. Зразок
  договір комісії м. "" 20 р. (найменування підприємства) надалі іменоване "фірма", в особі (посада) (...
 6. Договір транспортної експедиції
  Договор транспортного обслуживания и экспедиции → Договір транспортної експедиції
  ... забезпечити (відправлення й (або) одержання вантажу); г) забезпечити одержання документів, що вимагаються для експорту або імпорту вантажу; д) забезпечити виконання митних і інших формальностей; е) перевірити кількість і стан вантажу; ж) забезпе...
 7. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 8. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 9. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  договір суборенди м. полтава "" 200р. сторони: , в особі , що діє на підставі , названий у по...
 10. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 11. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 12. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  договір застави житлового будинку м. київ ""20р. ми, що підписалися нижче: громадянин , яки...
 13. Договір відповідального зберігання
  Договор управления средствами и имуществом → Договір відповідального зберігання
  договір відповідального зберігання м. київ “” 200р. сторони: , названий у подальшому депонент, в особі ...
 14. Договір поруки
  Договор поручительства → Договір поруки
  договір поруки м. київ “” 200р. сторони: поручитель (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 15. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  договір купівлі-продажу земельної ділянки м. київ ""20 р. ми, що нижче підписалися, , іменований в пода...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 29
Телефон: 0963753599
Телефон: margarita88@i.ua
Телефон: 0963202046
не в мережі
Фото користувача
Ольга
м. Київ
відповідей за тиждень: 4


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх