Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок

Договір
комерційної концесії (франчайзинг)

 

м. ________________ "____"_______________20___ р.

________________________ (найменування підприємства - Правоволодільця) іменоване надалі  "Правоволоділець", в особі ______________________ (посада, П.І.Б.) діючого на підставі ______________________, (Статуту, положення) з однієї сторони, і _____________________, (найменування підприємства-користувача) іменоване надалі  "Користувач", в особі ______________________ (посада, П.І.Б.) діючого на підставі ______________________, (Статуту, положення) з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене.

 

1. Предмет договору

1.1. Згідно із даним договором Правоволоділець зобов'язується надати Користувачеві за винагороду на зазначений у договір строк право використати в підприємницькій діяльності Користувача комплекс приналежних Правоволодільцеві виключних прав, а саме: право на фірмове найменування і комерційне позначення Правоволодільця, на охоронювану комерційну інформацію, на товарний знак і знак обслуговування.

1.2. Користувач вправі використати приналежний Правоволодільцеві комплекс виключних прав на _____________________ (вказати територію).

1.3. Термін дії даного договору: _______________________.

1.4. Винагорода за користування комплексом виключних прав становить: ____________________ і виплачується у формі ___________________________ (фіксованих разових або періодичних платежів, відрахувань від виторгу, націнки на оптову ціну товарів, переданих Правоволодільцем для перепродажу й ін.) у наступні терміни: _________________________________.

 

2. Обов'язки Сторін

2.1. Правоволоділець зобов'язаний:

а) передати Користувачеві технічну й комерційну документацію, надати іншу інформацію, необхідну Користувачеві для здійснення прав, наданих йому по даному договору, а також проінструктувати Користувача і його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав;

б) видати Користувачеві в наступний термін: ________________, необхідні ліцензії: ___________________________, забезпечивши їхнє оформлення у встановленому порядку;

в) забезпечити реєстрацію даного договору у встановленому порядку;

г) здійснювати Користувачеві постійне технічне й консультативне сприяння, включаючи сприяння в навчанні й підвищенні кваліфікації працівників;

д) контролювати якість товарів (робіт, послуг), вироблених (виконуваних, надаваних) Користувачем на підставі даного договору;

е) не надавати іншим особам комплекс виключних прав, аналогічних даному договору, для їхнього використання на закріпленій за Користувачем відповідно до підпункту 1.2. території, а також утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території.

2.2. З урахуванням характеру й особливостей діяльності, здійснюваної Користувачем по даному договору, Користувач зобов'язується:

а) використати при здійсненні передбаченої даним договором діяльності фірмове найменування, комерційне позначення Правоволодільця, інші права в такий спосіб: ___________________________________;

б) забезпечувати відповідність якості вироблених ним на основі даного договору товарів, виконуваних робіт, надаваних послуг якості аналогічних товарів, робіт або послуг, вироблених, виконуваних або надаваних безпосередньо Правоволодільцем;

в) дотримувати інструкцій і вказівок Правоволодільця, спрямовані на забезпечення відповідності характеру, способів і умов використання комплексу виключних прав тому, як він використається Правоволодільцем, у тому числі вказівки, що стосуються зовнішнього й

внутрішнього оформлення комерційних приміщень, використовуваних Користувачем при здійсненні наданих Йому за договором  прав;

г) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, здобуваючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо в Правоволодільця;

д) не розголошувати таємницю виробництва Правоволодільця й іншу отриману від нього конфіденційну комерційну інформацію;

е) надати наступну кількість субконцесій: ________________________;

ж) інформувати покупців (Замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використає фірмове найменування, комерційне позначення, товарний знак, знак обслуговування або інший засіб індивідуалізації в силу даного договору;

з) не конкурувати із Правоволодільцем на території, на яку поширюється дія даного договору.

 

3. Відповідальність Правоволоділецьа по вимогах, пред’явлених до Користувача

3.1. Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність по пред’явлених до Користувача вимогах у невідповідності якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) Користувачем по даному договору.

3.2. По вимогах, пред’явлених до Користувача як до виробника продукції (товарів) Правоволодільця, Правоволоділець відповідає солідарно з Користувачем.

 

4. Право Користувача укласти даний договір на новий строк

4.1. Користувач, який належним чином виконує свої обов'язки, після закінчення строку даного договору має право на його укладення на новий строк на тих же умовах.

4.2. Правоволоділець вправі відмовити в укладенні договору комерційної концесії на новий строк за умови, що протягом  трьох років від дня витікання строку даного договору він не буде укладати із іншими особами аналогічні договори комерційної концесії й погоджуватися на укладення аналогічних договорів комерційної субконцесії, дія якого буде поширюватися на ту ж територію, на якій діяв даний договір.

 

5. Заключні положення

5.1. Даний договір набуває чинності  з моменту його підписання.

5.2. Договір складений в _______ екземплярах.

5.3. У всьому іншому, не врегульованому в даному договорі, Сторони будуть керуватися нормами діючого цивільного законодавства України.

5.4. Адреса й банківські реквізити Сторін:

Правоволоділець: _____________________________________________

Користувач: __________________________________________________

Підписи сторін:

Правоволоділець:                            Користувач:

___________________________ ________________________

М.П.                                                      М.П.

Скачати документ «Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок»

Андрей
04.06.2016 в 13:23:19

Хороший договір

kohomita@gmail.com
27.01.2017 в 11:56:26

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, який орган реєструє договір комерційної концесії в Україні? які ліцензії може передати Правоволоділець?

Буду вдячна за відповідь.

З повагою, Тетяна

5
Світлана
26.10.2017 в 10:09:24

Дякую , все коротко і ясно.

Світлана
26.10.2017 в 10:09:45

Дякую , все коротко і ясно.

5
Донін Сергій
31.10.2017 в 19:38:03

Мені даний зразок дуже знадобився для складання власного договору з даного питання.

5
Анатолій
10.11.2017 в 11:41:39

Дякую за вичерпний та зрозумілий зразок договору

5
Natali
03.12.2017 в 14:56:17

Дякуємо!

5
Маша
03.03.2018 в 16:50:25

дуже дякую!

Віталіна
23.05.2018 в 09:28:46

Дякую!

Галина
20.02.2019 в 21:33:07

Дякую! Якісний зразок!

Надія
21.09.2019 в 18:58:01

дякую! все добре

5
Вікторія
19.10.2019 в 21:13:53

підійшов для передачі ТУ

наталія
04.12.2019 в 23:22:00

дякую,

4
Леся
17.12.2019 в 00:00:10

Дуже дякую

5
МИРИ
24.02.2020 в 12:10:03

+

5
Кирилл
23.06.2020 в 23:40:39

Спасибо, очень полезный сайт)

5
Татьяна
13.08.2020 в 15:14:22

Хороший образец договора, кратко и локанично, без лишней воды.

Татьяна
13.08.2020 в 15:14:26

Хороший образец договора, кратко и локанично, без лишней воды.

5
Статус: Клієнт
18.08.2020 в 13:45:08

Супер ! Очень хороший ресурс ! всегда все есть

Статус: Клієнт
18.08.2020 в 13:45:17

Супер ! Очень хороший ресурс ! всегда все есть

Сергій
12.10.2020 в 10:37:02

Добре..., але потрібно доопрацювати.

Олександра
04.11.2020 в 16:11:24

Дякую за договір.Знайдені документи за темою «договір комерційної концесії зразок»

 1. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...
 2. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 3. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 4. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 5. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 6. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 7. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 8. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 9. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 10. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 11. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 12. Зразок. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Зразок. Договір комісії
  договір комісії м. ""20 р. (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі комісіонер, в ...
 13. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 14. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  договір купівлі-продажу товарів у розстрочку м. полтава "" 200.р. мною, громадянином (прізвище, ім'...
 15. Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  Договор управления средствами и имуществом → Зразок. Типовий договір довірчого управління майном
  договір довірчого управління майном м. ""20р. підприємство, іменоване надалі "установник управлінн...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: +38 (096)-109-76-08
не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 5
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх