Договір довічного утримання (догляду)

Договір довічного утримання (догляду)

 

м.______________                        «__»__________ року

 

Ми, гр. Алфьорова Олена Геннадіївна, 17.01.1938 року народження, що проживає в м.___________, по вул. ___________, у будинку №___, кв.__ (паспорт серії ____, №___, виданий ____________________ 20.02.74), іменована надалі Відчужувач, з одного боку, і гр. Алексєєва Інна Іванівна, 12.06.1970 року народження, що проживає в м.__________, по вул.__________, у будинку №__, кв.__ (паспорт серії __, №_____, виданий ____________________ 11.09.95), іменована надалі  Набувач, з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. Відчужувач передає у власність Набувача житлове приміщення (квартиру) під номером дев'ятим, що перебуває в місті __________, по вул. ____________, у будинку №______, а Набувач зобов'язується забезпечувати Відчужувача утриманням та доглядом довічно.

 

Зазначена квартира розташована на третьому поверсі чотириповерхового цегляного будинку й складається із двох кімнат загальною корисною площею 47,4 кв. м, у тому числі житловою площею 28,4 кв. м, що підтверджується технічним паспортом та довідкою Бюро технічної інвентаризації міста ____________ від 10.03.02 за №_________.

Інвентаризаційна оцінка квартири становить 60000 (Шістдесят тисяч) гривень.

 

2. Передана у власність Набувача квартира належить Відчужувачу на праві власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого нотаріусом міста __________ Соколовою К.М. 02.09.98 по реєстрі №_______.

 

3. Вартість відчужуваної квартири визначена сторонами в 200000 (Двісті тисяч) гривень.

 

4. Набувач зобов'язується здійснювати довічне утриманні і догляд Відчужувача. У цих цілях він зобов'язується забезпечувати Відчужувача харчуванням, одягом, медикаментами, доглядом, необхідною допомогою, вартість яких визначена сторонами щомісяця в розмірі п'яти мінімальних розмірів оплати праці, установлених законом. Готування їжі при цьому повинне здійснюватися не рідше одного разу в день, прибирання квартири, у якій буде проживати Відчужувач не рідше одного разу в тиждень, прання білизни не рідше двох разів на місяць. Придбання одягу, взуття, а також медикаментів повинне здійснюватися в міру необхідності.

 

5. Відчужувач здобуває право безкоштовного довічного користування однокімнатною квартирою, що перебуває за адресою: м. __________, вул. __________, будинок _____, кв.___, що належить Набувачеві на праві власності, вільної від яких-небудь обтяжень і вимог третіх осіб.

 

6. Набувач у випадку смерті Відчужувача зобов'язується оплатити вартість ритуальних послуг у розмірі не менше п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці, установлених законом на момент смерті Відчужувача.

 

7. На вимогу Відчужувача надання утримання у натурі в будь-який час протягом  дії даного договору повинне бути замінене виплатою періодичних платежів у розмірі, зазначеному в п. 4 даного договору. Зазначена вимога Відчужувача повинна бути заявлене в письмовій формі.

 

8. Набувач вправі відчужувати, здавати в заставу або в інший спосіб обтяжувати отриману у власність квартиру тільки з попередньої згоди Відчужувача.

 

9. Набувач зобов'язаний вживати необхідних заходів для того, щоб у період дії даного договору використання переданої йому у власність квартири не приводило до зниження її вартості. У цих цілях він зобов'язується утримувати названу квартиру в порядку й чистоті відповідно до  санітарних і протипожежних вимог, робити в ній необхідний поточний і капітальний ремонт, усувати наслідки аварій і ушкоджень квартири.

 

10. Відчужувач приймає на себе зобов'язання, аналогічні передбаченим у попередньому пункті договору, відносно  квартири, наданої йому Набувачем в довічне користування, за винятком проведення в ній поточного й капітального ремонту.

 

11. У відчужуваній квартирі ніхто не зареєстрований, і осіб, що зберігають відповідно до  діючого законодавства право користування відчужуваним житловим приміщенням, не має, що підтверджується довідкою ГЖЕД №__ від 20.03.02 N 14.

 

12. Відчужувачем нотаріусові представлена заява про те, що вона не має чоловіка, що міг би претендувати на відчужувану квартиру. Набувач зі змістом зазначеної заяви ознайомлений.

 

Згода чоловіка Набувача Алексєєва Ігоря Володимировича на придбання квартири на зазначених в даному договорі умовах отримане й нотаріально засвідчено нотаріусом міста __________ 11.03.02 по реєстру №________.

 

13. Відчужувач ставить Набувача до відома про відсутність яких-небудь обмежень (обтяжень) відносно  відчужуваної квартири, не названих у даному договорі. Відповідно до  його заяви, а також відповідно до вищевказаної довідки Бюро технічної інвентаризації й витягу з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно, виданої ______________, до укладання даного договору квартира нікому не продана, не закладена, у спорах і під арештом не перебуває.

 

14. Передача відчужуваної квартири Відчужувачем і прийняття її Набувачем буде здійснюватися по акту прийому-передачі, що сторони зобов'язуються підписати не пізніше десяти днів від дня підписання даного договору.

 

15. Набувач здобуває право власності на квартиру з моменту державної реєстрації даного договору. Договір вважається укладеним з моменту такої реєстрації.

 

16. У випадку смерті Відчужувача зобов'язання Набувача по утриманню і догляду вважається припиненим після виконання умови, зазначеної в п. 6 даного договору.

 

17. Сторони погодили всі питання, пов'язані з розрахунками по комунальних послугах і платі за електроенергію відносно  відчужуваної квартири, і не мають у цьому зв'язку взаємних претензій.

 

18. Зміна умов даного договору, а також його розірвання здійснюється за згодою сторін, а у випадку відмови однієї зі сторін від добровільного внесення змін або розірвання договору у судовому порядку.

 

19. Сторони договору в присутності нотаріуса заявили, що вони не позбавлені дієздатності, не страждають захворюваннями, що перешкоджають розуміти зміст  договору, що підписується ними, а також про відсутність обставин, що змушують їх здійснити дану операцію на вкрай невигідні для себе умовах.

 

20. Витрати по посвідченню даного договору сплачує Набувач.

 

21. Даний договір складений у трьох екземплярах, один із яких зберігається в справах нотаріуса і по одному екземплярі видається кожній із сторін.

 

Підписи:

Скачати документ «Договір довічного утримання (догляду)» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір довічного утримання (догляду)», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір довічного утримання (догляду)»

Руслан
11.11.2016 в 15:26:57

корисно

Антон
09.02.2017 в 14:09:13

Виявився корисним

Тетяна
23.07.2017 в 09:41:35

Дякую, дуже корисна інформація.

Варвара
20.02.2018 в 08:46:11

Яку суму потрібно заплатити при оформленні договору довічного утримання?

5
Федір
05.03.2018 в 09:47:28

Дякую!

5
Олекса
15.03.2018 в 20:24:23

Дійсно корисно

Статус: Юрист
рейтинг 355
27.09.2018 в 13:43:35

Корисна інформація. Дякую.

Діана
04.12.2018 в 23:05:30

дуже дякую)

Володимир Бура
18.08.2019 в 19:21:05

Написано добротно, у відповідності до ЦК України

Оксана
04.06.2020 в 11:34:21

Дякую. Змістовно

5
Ігор
13.10.2020 в 00:07:54

Дякую

Дрозд Вiкторiя
17.11.2020 в 18:49:31

Добрый вечер скажите сколько будет стоить Догов

ip довiчного утримання

5
Ірина
04.12.2020 в 12:08:11

Корисний документ

Олександр
12.03.2021 в 18:36:30

корисно

Степан
31.03.2021 в 08:35:44

классный сайтЗнайдені документи за темою «договір довічного утримання зразок»

 1. Договір довічного утримання (догляду)
  Договор пожизненной ренты → Договір довічного утримання (догляду)
  договір довічного утримання (догляду) м. «» року ми, гр. алфьорова олена геннадіївна, 17.01.1938 року н...
 2. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 3. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 4. Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди житлового приміщення. Зразок
  договір оренди житлового приміщення м. "" 20 р. власник житла, свідоцтво nо. (копія свідоцтва є додатком до даного ...
 5. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 6. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  договір міни іменних цінних паперів м. "" 20 р. , іменоване надалі "фірма", в особі , що діє ...
 7. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  договір оренди нежитлового приміщення м. ""20р. , іменований(е) надалі орендодавець в особі , що...
 8. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  договір купівлі-продажу м. полтава “” 200р. сторони: продавець (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 9. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  договір контрактації сільськогосподарської продукції м. ""20р. (найменування сільськогосподарського пі...
 10. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  договір бартеру м. ""20р. (найменування підприємства) і (найменування підприємства іншої сторони), імено...
 11. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  договір комерційної концесії (франчайзинг) м. ""20 р. (найменування підприємства - правоволодільця) іменован...
 12. Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  Договор займа → Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики
  договір позики (безвідсоткової) м. "" 20 р. (найменування організації), іменоване надалі "позикод...
 13. Зразок. Договір комісії
  Договор комиссии на покупку и продажу → Зразок. Договір комісії
  договір комісії м. ""20 р. (найменування підприємства, установи, організації), іменоване надалі комісіонер, в ...
 14. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 15. Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу товарів у розстрочку. Зразок
  договір купівлі-продажу товарів у розстрочку м. полтава "" 200.р. мною, громадянином (прізвище, ім'...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Яцюк наталія
м. Київ
відповідей за тиждень: 4
Телефон: +38 (098) 414-65-40
Телефон: +38 (096)-109-76-08
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Загрузка
Наверх