Договір дарування акцій (між фізичними особами)

ДОГОВІР
дарування акцій 

м. _____________ "__"_________ 20___ р. 

 

_________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі ДАРУВАЛЬНИК, з однієї сторони і ______________________ (прізвище, ім'я, по батькові), надалі іменований   ОБДАРОВУВАНИЙ, з іншого боку, уклали   даний Договір про наступне: 

 

1. Предмет договору

1.1. Дарувальник дарує звичайні іменні акції ____________ (найменування організації) номінальною вартістю _____________ (_______________ (сума прописом)) гривень у кількості _________ (____________(кількість прописом)) штук, що належать Дарувальникові.

1.2. Передача акцій здійснюється після виконання ______ (_____________) років  Обдаровуваному шляхом вручення акцій, зазначених у пункті 1.1. у день народження Обдаровуваного.

1.3. Права Обдаровуваного, котрому за даним договором обіцяний дарунок, не переходять до його спадкоємців.

1.4. Обов'язки Дарувальника, що обіцяв дарування не переходять до його спадкоємців.

 

2. Обов’язки сторін

2.1. ДАРУВАЛЬНИК зобов'язується: 

Вручити Обдаровуваному акції, зазначені в п. 1.1, у момент, зазначений у пункті 1.2.

2.2. Обдаровуваний зобов'язується:

Протягом  _____ (__________) днів з моменту передачі акцій зареєструвати угоду дарування за даним договором у реєстроутримувача.

Примітка: Власником реєстру акціонерів є _____________ (найменування організації)

Емітент - _________________________ (найменування організації) на підставі Закону України «Про акціонерні товариства».

2.3. У випадку скасування дарування Обдаровуваний зобов'язаний повернути подаровані акції.

 

3. Вирішення спорів

3.1. Всі суперечки й розбіжності, які можуть виникати з даного Договору або у зв'язку з ним, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів.

3.2. У випадку, якщо сторони не прийдуть до згоди, суперечки вирішуються відповідно до  діючого законодавства України.

 

4. Cтрок дії договору

4.1. Договір набуває чинності  з моменту підписання й діє до моменту передачі акцій і реєстрації акцій у реєстроутримувача. 

4.2. Договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін протягом періоду дії. Розірвання договору оформляється письмовою угодою сторін.

4.3. Дарувальник вправі відмовитися від виконання договору, якщо після укладення договору майновий або сімейний стан або стан здоров'я дарувальника змінилося на стільки, що виконання договору в нових умовах приведе до значного зниження рівня його життя.

4.4. Дарувальник вправі вимагати скасувати договір дарування в судовому порядку, якщо поводження Обдаровуваного з подарованими акціями, що представляє для Дарувальника більшу немайнову цінність, створює погрозу їхньої безповоротної втрати.

4.5. Обдаровуваний вправі в будь-який час до передачі йому акцій, відмовитися від дарунка. У цьому випадку договір дарування вважається розірваним. Відмова від дарунка повинна бути здійснена у письмовому вигляді.

 

5. Додаткові умови 

5.1. Договір укладений в трьох екземплярах, що мають однакову силу, по одному екземпляру для кожної із сторін і для Емітента.

5.2. Всі зміни й доповнення до даного договору є його невід'ємною частиною і дійсні, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані кожною із сторін.

 

6. Адреси й реквізити сторін 

 

ДАРУВАЛЬНИК: ____________________________________________ 

 

ОБДАРОВУВАНИЙ : _________________________________________ 

 

Підписи сторін: 

 

 

 

          ДАРУВАЛЬНИК                         ОБДАРОВУВАНИЙ

 

     _____________________            _______________________

Скачати документ «Договір дарування акцій (між фізичними особами)» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір дарування акцій (між фізичними особами)», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір дарування акцій (між фізичними особами)»

Юрист
25.10.2016 в 11:15:12

Пункт 1.2. доречно замінити слово "виконання" на "виповнення", адже мова йде про вік обдаровуваного.

vpereval
11.01.2018 в 11:42:09

Дуже фаховий матеріалЗнайдені документи за темою «дарування цинних паперив миж физичними особами»

 1. Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  договір дарування акцій м. "" 20 р. (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі дарувальник, з однієї сторо...
 2. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: уклали дан...
 3. Договір дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування
  договір дарування м. київ “” 200р. сторони: дарувальник (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) в осо...
 4. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), проживаючий(а) за...
 5. Зразок. Договір дарування житлового будинку
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування житлового будинку
  договiр дарування житлового будинку м. «»20 р. ми, що нижче зазначені сторона1, паспорт серія № , що мешкаю за ...
 6. Зразок довіреності на реєстрацію фізичної особи-підприємця
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на реєстрацію фізичної особи-підприємця
  ...х, підприємствах, організаціях, товариствах будь-якої підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі в органах нотаріату, в державних адміністраціях, податкових органах, органах пенсійного фонду та фондах соціал...
 7. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  агентський договір з фізичною особою-підриємцем м. "" 20 р. (прізвище, ім'я, по батькові), що є фізичною особою-підриємцем, імен...
 8. Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  трудовий договір між працівником і фізичною особою місто « » 200 р. прізвище ім'я по батькові , рік народження місце робо...
 9. Договір позики (між фізичними особами)
  Договор займа → Договір позики (між фізичними особами)
  Договір позики (безвідсоткової) м. Полтава “” 200р. Сторони: Позикодавець(П.І.П.) з одніє
 10. Зразок довіреності на здачу звітності фізичної особи-підприємця
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на здачу звітності фізичної особи-підприємця
  .... 5, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 6666666666, суб’єкт підприємницької діяльності-фізична особа (фізична особа – підприємець), свідоцтво про державну реєстрацію, видане оболонською районною державною у місті києві ад...
 11. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  договір про завдаток (між фізичними особами) м. «» р. , паспорт громадянина україни: серія n , виданий м. , іменований надалі "прод...
 12. Зразок довіреності на припинення діяльності фізичної особи – підприємця
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на припинення діяльності фізичної особи – підприємця
  .... 5, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 6666666666, суб’єкт підприємницької діяльності-фізична особа (фізична особа – підприємець), свідоцтво про державну реєстрацію, видане оболонською районною державною у місті києві ад...
 13. Зразок довіреності від імені малолітньої особи
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності від імені малолітньої особи
  ...усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі в банківських установах, в органах бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об‘єкт...
 14. Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  ...усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі у відділах соціального захисту населення, поштових відділеннях, установах банку, з питань оформлення та от...
 15. Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  ...усіх установах, підприємствах, організаціях будь-якої підпорядкованості та форми власності, перед усіма фізичними та юридичними особами, в тому числі у відділах соціального захисту населення, поштових відділеннях, установах банку, з питань оформлення та от...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх