Депозитний договір (приклад)

Депозитний договір

№ __________

 

м.___________ "____"____________ 20___р.

_____________________________________________________(повне найменування банку) іменований надалі  "Банк", в особі _______________________________________ (П.І.П., посада) діючого на підставі Статуту, з одного боку, і ______________________ (повне найменування організації вкладника) в особі ____________________________ (П.І.П., посада) діючого на підставі _________________________ іменований надалі  "Вкладник", з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

 

1. Предмет договору

 1.1. Вкладник зобов'язується передати Банку тимчасово вільні кошти в сумі ________________________(цифрами й прописом) на строк до "___"____________ 20___р.

1.2. Зазначена сума перераховується Вкладником своїм платіжним дорученням з урахуванням необхідного документообігу між банками не пізніше "___"__________ 20___р. Під фактичною датою перерахування засобів варто розуміти дату зарахування засобів на депозитний рахунок N _____________ в Операційному управлінні банка.

1.3. Банк зобов'язується зберігати отримані кошти  на депозитному рахунку й повернути їхньому вкладникові не пізніше 10 календарних днів після строку, вказаного в п.1.1 даного договору. Повернення прийнятих на зберігання сум забезпечене засобами статутного й іншого фондів Банку. Під фактичною датою повернення депозиту варто розуміти дату зарахування засобів на рахунок Вкладника N __________ в ___________________________________(найменування установи банку).

 

2. Плата за депозит.

 2.1. За користування депозитом Банк вносить плату в розмірі ____________ (цифрами й прописом) % річних. При несвоєчасному поверненні депозиту, тобто  після строку, зазначеного в  п.1.3. даного договору, плата за депозит вноситься в розмірі ________________ (цифрами й прописом).

2.2. Відсотки по депозиту нараховуються й перераховуються Банком щомісяця не пізніше ____________ числа місяця, що слідує за звітним. Під фактичною датою перерахування плати за депозит необхідно розуміти дату зарахування засобів на розрахунковий рахунок вкладника.

Відлік строку по нарахуванню відсотків починається з дати зарахування засобів Вкладника на депозитний рахунок в Операційному управлінні банку й закінчується датою списання засобів із цього рахунку.

2.3. У випадку ненадходження плати за депозит у строк, згідно п.2.2 даного договору, що належать із Банку відсотки вважаються як несвоєчасно сплачені. За кожний день прострочення платежу Банк сплачує Вкладникові пеню в розмірі 0,07% від суми простроченого платежу по відсотках.

 

3. Умови депозиту

 3.1. У межах строку депозиту Банк вправі розпоряджатися коштами на свій розсуд, у тому числі шляхом використання їх як кредитні ресурси.

3.2. Інші умови ____________________________.

 

4. Дострокове стягнення й повернення депозиту

 4.1. Вкладник має право на дострокове безперечне стягнення й повернення депозиту у випадках:

 • несвоєчасного перерахування Банком плати за депозит;
 • оголошення Банку неплатоспроможним у загальновстановленому порядку. У зазначених випадках Банк на першу вимогу Вкладника, виражену в письмовому вигляді, повертає суму депозиту протягом  трьох робочих днів з дати одержання даної вимоги.

У всіх інших випадках дострокове повернення депозиту з ініціативи Вкладника здійснюється Банком за умови письмового повідомлення Банку за 30 календарних днів. При цьому Банк вправі при достроковому поверненні депозиту утримати комісію в розмірі 50% від суми виплачених відсотків.

4.2. Банк має право достроково повернути депозит зі своєї ініціативи, якщо він попередить Вкладника про своє рішення в письмовому вигляді за 30 календарних днів. При цьому Банк сплачує "Вкладникові" відсотки за фактичний строк користування депозитом.

 

5. Розгляд споровши

 Розбіжності, що виникають у процесі виконання умов даного договору, попередньо розглядаються сторонами з метою досягнення взаємовигідного рішення з оформленням протоколу розгляду. При неможливості врегулювання спорів і розбіжностей шляхом двосторонньої

угоди вони передаються на розгляд в до суду.

 

6. Зміна умов договору

 Договір може бути змінений за взаємною згодою сторін. Всі зміни й доповнення до даного договору будуть дійсні, якщо вони зроблені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими представниками з обох сторін.

 

7. Термін дії договору

 Термін дії договору починається з дати його підписання й закінчується

датою після повного повернення депозиту, що належать відсотків по ньому, а також комісій і неустойок, що випливають із умов договору. Договір складений у двох екземплярах, що мають однакову силу.

 

8. Юридичні адреси сторін

 Банк:                                         Вкладник:

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________

_____________________ _______________________

( підпис )                                       ( підпис )

 М.П.                                                                       М.П.

Скачати документ «Депозитний договір (приклад)» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Депозитний договір (приклад)», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Депозитний договір (приклад)»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «депозитний договір приклад ощадбанку»

 1. Депозитний договір (приклад)
  Договор банковского и депозитного вклада → Депозитний договір (приклад)
  депозитний договір № м. "" 20р. (повне найменування банку) іменований надалі "банк", в особі (п.і...
 2. Договір оренди будівлі. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди будівлі. Приклад
  договір оренди будівлі м. "" 20 р. ,(найменування підприємства, що передає будинок) іменоване надалі "ор...
 3. Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  Договор аренды жилого помещения → Договір суборенди не житлового приміщення. Приклад.
  договір суборенди не житлового приміщення м. "" 20 р. (назва організації), іменуємо надалі "суборендар",...
 4. Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди приміщень під офіс. Приклад
  договір на оренду приміщень під офіс м. "" 20 р. (найменування підприємства, організації), іменуємо в ...
 5. Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  Агентский договор и соглашение → Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  агентський договір про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку ...
 6. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 7. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 8. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  договір суборенди м. полтава "" 200р. сторони: , в особі , що діє на підставі , названий у по...
 9. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 10. Договір оренди квартири
  Договор аренды жилого помещения → Договір оренди квартири
  договір оренди квартири м. полтава "" 200р. сторони: орендодавець (повна назва юридичної чи піб фізичної ...
 11. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 12. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  договір застави житлового будинку м. київ ""20р. ми, що підписалися нижче: громадянин , яки...
 13. Договір відповідального зберігання
  Договор управления средствами и имуществом → Договір відповідального зберігання
  договір відповідального зберігання м. київ “” 200р. сторони: , названий у подальшому депонент, в особі ...
 14. Договір поруки
  Договор поручительства → Договір поруки
  договір поруки м. київ “” 200р. сторони: поручитель (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 15. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  договір купівлі-продажу земельної ділянки м. київ ""20 р. ми, що нижче підписалися, , іменований в пода...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх