Агентський договір

Агентський договір

 

м. _______________ "____"_________20__р.

 

 _____________________________________ (найменування іноземного учасника), надалі  Фірма, в особі ___________________ (посада, п.і.п.), що діє на підставі _________________________ (статуту, положення, доручення із вказівкою її номера й дати), з одного боку, і ______________________________ (найменування учасника в Україні), надалі  Агент, в особі _____________________________ (посада, п.і.п.), що діє на підставі __________________________ (статуту, положення, доручення із вказівкою її номера й дати), з іншого боку, надалі  Сторони, уклали даний договір про нижченаведене.

 

1. Предмет договору

1.1. Фірма надає Агентові монопольне право на виконання агентстких функцій по маркетингу й можливості поставки продукції Фірми (Додаток 1) на територію України, надалі  Територія.

 

2. Зобов'язання Агента

2.1. Відповідно до  предмета даного договору Агент зобов'язується:

 • сприяти  просуванню продукції Фірми з використанням рекламних і ознайомлювальних матеріалів, поставлених Фірмою, а також здійснювати активні дії по сприянню Фірмі в укладенні договорів із продажу  її продукції на Території;
 • вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Фірми;
 • проводити аналіз наявності в потенційних замовників необхідних дозволів для здійснення їхніх проектів, їхньої платоспроможності;
 • поширювати рекламні матеріали, пов'язані із продукцією Фірми, і проводити представлення цієї продукції;
 • інформувати Фірму про необхідність проведення переговорів;
 • сприяти організації зустрічей і техніко-комерційних переговорів між представниками Фірми й замовниками;
 • сприяти укладенню між Фірмою й замовником взємовигідного договору;
 • проводити консультування по правових і комерційних питаннях експортно-імпортного регулювання на Території у зв'язку із укладеними Фірмою договорами.

2.2. Агент не має права укладати договори від імені Фірми.

2.3. Агент користується незалежністю відносно  власної діяльності.

2.4. Агент зобов'язується строго дотримуватися директив Фірми відносно цін, умов поставок і платежів.

2.5. Агент вправі звертатися з комерційними пропозиціями до замовників тільки з письмової згоди Фірми.

 

3. Зобов'язання Фірми.

3.1. Відповідно до  предмета даного договору Фірма зобов'язується:

- забезпечити Агента необхідними діючими рекламними й ознайомлювальними матеріалами, пов'язаними із продукцією;

 • забезпечувати Агента інформацією про орієнтовні ціни на продукцію;
 • передавати через Агента комерційні пропозиції замовникам, виявленим Агентом;
 • передавати Агентові звіти про продажі, зроблені при сприянні Агента, і копії договорів між Фірмою й замовником, укладені відповідно до даного договору;
 • проводити технічні й комерційні переговори по проектах, що виникають в результаті дій Агента або з його участю.

3.2. Фірма зобов'язується вчасно й повністю оплатити Агентові винагороду, яка належить йому відповідно до  дійсного договору.

 

4. Розмір винагороди й порядок платежів.

4.1. За виконання робіт за даним договором Фірма зобов'язується сплатити Агентові винагороду в розмірі _____% від продажної вартості продукції, яку поставляє Фірма за договором, укладення якого пов'язане з функціями Агента.

4.2. У випадку, коли Агент виступає як  покупець (імпортер) продукції фірми, діють положення попереднього підпункту.

4.3. Фірма зобов'язується оплатити Агентові належну йому винагороду протягом  ________ денного строку після сплати замовником рахунків за поставлену Фірмою продукцію у валюті договору.

4.4. Оплата договору здійснюється шляхом переказу відповідних сум на рахунок Агента в банку. Підтвердження банком Агента одержання переказу є доказом виконання Фірмою її зобов'язань.

4.5. Сторони можуть домовитися про придбання Фірмою для Агента в рахунок належної йому за даним договором винагороди необхідного обладнання, машин, приладів і іншої продукції. Конкретний перелік зазначеної продукції Сторони погодять додатково.

4.6. Даним договором не покриваються послуги:

 • по сервісу, здійснюваному після продажу;
 • по введенню продукції в експлуатацію;
 • технічному обслуговуванню й навчанню.

 

5. Заключні положення

5.1. Даний договір набуває чинності  після підписання його Фірмою й Агентом і буде діяти протягом  _________________ від дня його підписання. Строк його дії автоматично продовжується на ____________ за умови, що жодна йз сторін  не повідомить іншу про відмову від договору за два місяці до дати припинення його дії.

5.2. Даний договір може бути розірваний в ___________________ денний строк після надання однією із сторін письмового повідомлення у випадку невиконання іншою стороною своїх зобов'язань за договором.

5.3. Всі додатки до даного договору є його невід'ємними частинами.

5.4. Договір буде вважатися виконаним після виконання взаємних зобов'язань і врегулювання всіх розрахунків між Фірмою й Агентом.

5.5. У випадку виникнення спорів з питань, передбачених даним договором або у зв'язку з ним, сторони приймуть всі міри для вирішення їх шляхом переговорів між собою.

5.6. У випадку неможливості врегулювання можливих суперечок за даним договором або у зв'язку з ним шляхом переговорів такі суперечки не підлягають підсудності загальним судам і будуть розглянуті відповідно до законодавства країни-відповідача у відповідному Арбітражному суді країни-відповідача за правилами регламенту зазначеного суду. Рішення такого Арбітражного суду буде  остаточним і обов'язковим для Сторін.

5.7. Даний договір складений у двох екземплярах українською мовою, по одному екземпляру для кожної сторони.

 

Юридичні адреси сторін:

Фірма:________________________________________________

Агент:________________________________________________

Підписи

Печатки

Скачати документ «Агентський договір» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Агентський договір», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Агентський договір»

ирина
07.07.2015 в 14:35:25

как раз искала,только обозначение для стороні фирма не оч .нравится,подумаю чем заменить

4
Виктор
19.07.2016 в 19:24:57

Зразок договору корисний

Борис
19.01.2017 в 14:58:19

Зразок договору корисний

Тетяна
01.03.2017 в 12:45:30

Корисно і вчасно

4
Денис
01.09.2017 в 14:12:47

Договор подходит для шаблона

Емір
08.01.2018 в 10:11:21

терміново була потрібна основа для договору. Ваш зразок підпав під мої потреби. Дякую

Олена
16.04.2018 в 17:45:36

Дякую, вдалий зразок

Людмила
21.09.2018 в 18:38:11

Дякую, колеги, за допомогу

Оксана
01.11.2018 в 13:21:18

Полезно , только кое-чем все же разбавлю. Ведь это образец , под свои требования самим нужно доработать

Віктор
24.01.2019 в 15:09:31

Дякую за суттєву допомогу у роботі

Віктор
24.01.2019 в 15:10:16

Ваш комментарий Дякую за суттєву допомогу у роботі

5
Галина
20.02.2019 в 21:39:54

Дуже вдячна за взірець!

Володимир
09.12.2019 в 09:40:37

изучу и тогда оставлю мнение

4
Наталя
17.12.2019 в 10:56:53

Зразок договору корисний, у якості шаблону

Наталя
17.12.2019 в 10:57:00

Зразок договору корисний, у якості шаблону

Наталія
07.01.2020 в 20:54:19

Спасибо

Віра
16.01.2020 в 13:22:51

Такой, как я искала, Спасибо!

Ірина
23.01.2020 в 23:08:53

Відмінно. Коротко і чітко. Дякую

4
А. В.
05.03.2020 в 10:03:43

Дуже стисло...

Олена
25.06.2020 в 14:52:10

для туризму

Павло
15.07.2020 в 19:21:33

Корисний зразок агентського договору

5
СВЕТЛАНА
05.08.2020 в 17:57:52

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Наталія
10.11.2020 в 10:00:07

Дуже корисний зразок для застосування під потреби товариства. Дякую.

5
Максим
19.11.2020 в 13:37:10

Очень помогло с учебой. Спасибо

Святослав
01.12.2020 в 12:51:35

дякую!

Ирина
05.04.2021 в 12:41:13

дякую. корисно.

5
Олена
26.04.2021 в 17:11:34

Дякую. Можна скористатися. Просто

Олена
26.04.2021 в 17:11:46

Дякую. Можна скористатися. ПростоЗнайдені документи за темою «агентський договір»

 1. Агентський договір
  Агентский договор и соглашение → Агентський договір
  агентський договір м. ""20р. (найменування іноземного учасника), надалі фірма, в особі (посада, п.і.п.), ...
 2. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  агентський договір з фізичною особою-підриємцем м. "" 20 р. (прізвище, ім'я, по батькові), що є фізи...
 3. Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  Агентский договор и соглашение → Приклад агентського договору про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність Принципала нежитлових приміщень у споруджуваному будинку
  агентський договір про прискорення завершення будівництва й оформлення у власність принципала нежитлових приміщень у споруджуваному бу...
 4. Договір купівлі-продажу майна
  Договір купівлі-продажу майна
 5. Примірний договір позики. Зразок
  Договор займа → Примірний договір позики. Зразок
  договір позики м. (дата прописом) гр. (п.і.п), проживаючий (повна адреса за місцем проживання), іменований надалі п...
 6. Договір суборенди
  Договор аренды имущества, оборудования → Договір суборенди
  договір суборенди м. полтава "" 200р. сторони: , в особі , що діє на підставі , названий у по...
 7. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  договір дарування частини квартири м. "" 20 р. ми, гр. (прізвище, ім'я, по батькові), прожива...
 8. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 9. Договір застави житлового будинку
  Договор залога и заклада → Договір застави житлового будинку
  договір застави житлового будинку м. київ ""20р. ми, що підписалися нижче: громадянин , яки...
 10. Договір відповідального зберігання
  Договор управления средствами и имуществом → Договір відповідального зберігання
  договір відповідального зберігання м. київ “” 200р. сторони: , названий у подальшому депонент, в особі ...
 11. Договір поруки
  Договор поручительства → Договір поруки
  договір поруки м. київ “” 200р. сторони: поручитель (повна назва юридичної чи піб фізичної особи) ...
 12. Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  Договор купли-продажи недвижимости → Типовий договір купівлі-продажу земельної ділянки
  договір купівлі-продажу земельної ділянки м. київ ""20 р. ми, що нижче підписалися, , іменований в пода...
 13. Договір міни житла (квартир)
  Договор мены недвижимости, ценных бумаг → Договір міни житла (квартир)
  договір міни житла (квартир) м. "" 20 р. ми, гр. , паспорт: серія nо. , виданий , гр. , паспорт: серія ...
 14. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасни...
 15. Разовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом
  Договор перевозки грузов и пассажиров → Разовий договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом
  разовий договір № на перевезення вантажів автомобільним транспортом (місто, село, селище) "" 200 р. ...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх