Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір

Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір

 

м. Київ                                 “____” ______20__р.

 

 

Сторони:

Автор _____________(ПІБ фізичної особи), який діє на підставі цивільної правосуб’єктності, з одного боку, и

Роботодавець________________________________________ в особі __________, діючого на підставі ___________ з другої сторони, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р, статутом Роботодавця, (колективним договором, посадовою інструкціїєю Автора, затвердженої наказом №___від ___., п._____ трудового договору з Автором №__ від__.і т.п.) уклали цей авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір (надалі за текстом – Договір) про наступне:

 

1. Предмет договору.

1.1. Відповідно до цього Договору Автор передає Роботодавцю виключні майнові права на твір ________” (надалі за текстом – Твір), створений Автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання Роботодавця, а Роботодавець зобов’язується прийняти твір та сплатити Автору винагороду у розмірі, порядку та строки, передбачені колективним договором Роботодавця та положенням про преміювання Роботодавця.

1.2. Виключні майнові права, які є предметом даного Договору, передаються Роботодавцю на строк 70 років. 1.3. Під “виключними майновими правами” Сторони розуміють такі права: а)виключне право на використання твору; в) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

 

2. Виключні права на використання твору.

2.1. Відповідно до ст. 1 цього Договору Автор передає Роботодавцю такі виключні права на використання Твору:

2.1.1. відтворення твору ( тиражування або інше розмноження, т.е. неоднократнє виготовлення твору у будь який формі, що допускає його функціональне використання) без обмежування кількості екземплярів (тиражу);

2.1.2. публічне виконання і публічне сповіщення твору;

2.1.3. публічну демонстрацію і публічний показ твору;

2.1.4. будь-яке повторне оприлюднення твору, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення;

2.1.5. переклад твору;

2.1.6. переробку, адаптацію та іншу подібну зміну твору;

2.1.7. включення твору як частини до збірників, антологій, енциклопедій, компьютерних программ та комплексів, тощо;

2.1.8. розповсюдження твору шляхом першого продажу, відчуження любим іншим способом або шляхом здавання в майновий найм, у прокат або шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; , без територіальних та временних обмежень;

2.1.9. подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором;

2.1.10. імпорт примірників творів.

2.2. Перелік, зазначений у п. 2.1. цього Договору, не є повним. Сторони під “виключним правом на використання твору” також розуміють усі інші виключні майнові права на використання твору.

 

3. Момент переходу виключних прав.

3.1. Виключні права, передбачені ст.1, 2 цього Договору, переходять від Автора до Роботодавця з дня підписання цього Договору.

 

4. Відповідальність сторін.

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

 

5. Інші умови.

5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання.

5.2. З дня підписання цього Договору зміни та доповнення до нього можуть вноситись лише за згодою Сторін, у письмовому вигляді, шляхом укладення додаткових угод.

5.3. Цей Договір укладений українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Роботодавець

Автор

Скачати документ «Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір»

Роман
12.06.2020 в 08:57:27

Доброго дня! Дякую за заразок договору! Виявився дуже корисним в роботі.Знайдені документи за темою «авторський договір про передачу виключних майнових прав на твір»

 1. Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір
  Защита прав собственности → Авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір
  авторський договір про передачу виключних майнових прав на службовий твір м. київ “” 20р. сторони:...
 2. ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  Защита прав собственности → ДОГОВІР про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків і (або) окремого доручення роботодавця
  договір про розподіл майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені при виконанні службових обов'язків ...
 3. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  ...ту, які придбали його в дилера, і раз у три місяці передавати продавцеві списки зареєстрованих покупців. 2.4. дотримуватися авторських прав на продукт, що належать , вживати всі належні заходи для недопущення їхнього порушення з вини дилера. 2.5. інформува...
 4. Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  Защита прав собственности → Договір між роботодавцем і творцем про винагороду
  договір між роботодавцем і творцем про винагороду м. полтава ""200р. керуючись нормами четв...
 5. Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  Договор займа → Договір про припинення зобов’язання угодою сторін про заміну одного зобов’язання іншим, а також його виконанням
  договір про припинення зобов'язання угодою сторін про заміну одного зобов'язання іншим, а також його виконанням м. ...
 6. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  договір про завдаток (між фізичними особами) м. «» р. , паспорт громадянина україни: серія n , видани...
 7. Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір про роботу за сумісництвом
  трудовий договір про роботу за сумісництвом м. "" 200 р. (вказати найменування сторони) (надалі іменується "...
 8. Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  Брачный договор, контракт → Договір про правовий режим майна чоловіка і дружини
  договір про правовий режим майна чоловіка і дружини (місце й дата укладання договору прописом) ми, гр. і гр....
 9. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  договір на посередницькі послуги м. ""200р. (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу),...
 10. Договір про переведення боргу
  Договор долга, кредита → Договір про переведення боргу
  договір про переведення боргу м. київ “” 200р. сторони: первісний боржник (повна назва юрид...
 11. Договір про надання юридичних послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання юридичних послуг
  договір на надання юридичних послуг м. "" 200 р. (найменування юридичної фірми, консультації, фоп), іменуємо...
 12. Договір про відступлення права вимоги
  Договор об уступке права требования → Договір про відступлення права вимоги
  договір про відступлення права вимоги м. київ “” 200р. сторони: первісний кредитор (повна назва ю...
 13. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 14. Договір про виконання маркетингових досліджень (робіт)
  Договор оказания услуг, работ → Договір про виконання маркетингових досліджень (робіт)
  договір про виконання маркетингових досліджень м. "" 200 р. (найменування підприємства), іменуємо в подальшо...
 15. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що ...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

Телефон: 0637323860
Телефон: 098-675-13-50; 063-700-40-25
Телефон: +38 (097) 410 44 00

Кращі юристиКращі юристи

Телефон: kasanovn535@gmail.com
Телефон: +380732137627,+380503858355,+380972037619

Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх