Типові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

онлайн
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 26
Телефон: 0963753599
не в мережі
Фото користувача
Коноваленко Олександр Юрійович
м. Запоріжжя (Оріхів)
відповідей за тиждень: 5
Телефон: 066-266-74-38; 097-305-97-44
Телефон: 0686454848


Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги

 

 

м. _______                             ___ ________ 200__ р.

 

_________ (назва підприємства, що надає житлово-комунальні послуги) (далі - підприємство) в особі __________ (посада, прізвище, ім'я та по ____________, батькові) що діє на підставі ________ (статут, положення, номер свідоцтва про __________, з одного боку, державну реєстрацію) та ________ (прізвище, ім'я, та по батькові громадянина) (далі - громадянин), який є власником (наймачем) житлового приміщення на підставі _______ (номер, дата _________, видачі свідоцтва про право власності, договір найму житла) з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене.

 

Предмет договору

1. Підприємство надає громадянину розстрочку у погашенні заборгованості з квартирної плати (плати за утримання житла) та плати за комунальні послуги (водо-, тепло-, газопостачання, послуги водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) (далі - житлово-комунальні послуги), що утворилася станом на ___________, на суму ________ _______ (сума цифрами та словами) з ________ 200__ р. до _______ 200__ р., у тому числі:

200__ рік ________ гривень (цифрами )

200__ рік ________ гривень (цифрами )

200__ рік ________ гривень (цифрами )

200__ рік ________ гривень (цифрами )

200__ рік ________ гривень, з розподілом за місяцями: (цифрами)

Сума поточного щомісячного платежу за житлово-комунальні послуги становить ________ гривень. ( цифрами та словами)

 

Права та обов'язки сторін

2. Підприємство зобов'язується:

1) на період погашення реструктуризованої заборгованості загальну суму платежів, що вносяться громадянином на погашення реструктуризованої заборгованості, установлювати в розмірі, який не перевищує 25 відсотків доходів, що визначаються під час нарахування субсидій для працюючих

громадян, і 20 відсотків - для пенсіонерів та інших осіб, що отримують будь-які види соціальної допомоги;

2) у разі зміни у складі зареєстрованих в житловому приміщенні осіб, розміру їх доходу або рівня тарифів на житлово-комунальні послуги проводити перерахунок реструктуризованої заборгованості;

3) у разі дострокового погашення боргу приймати рішення про дострокове припинення дії договору.

3. Підприємство має право приймати рішення про дострокове розірвання договору про реструктуризацію у разі:

 • дострокового погашення реструктуризованої заборгованості;
 • відчуження громадянином житлового приміщення;
 • подання громадянином заяви про розірвання договору;
 • подання громадянином документів з недостовірними відомостями.

 

4. Громадянин зобов'язується:

забезпечити своєчасне погашення боргу за житлово-комунальні послуги згідно з умовами, визначеними договором;

у разі розірвання договору при відчуженні житлового приміщення сплатити невнесену суму розстроченого боргу та суму нарахованої пені.

 

5. Громадянин має право:

достроково погасити борг в повному обсязі або його частину;

достроково розірвати договір;

вимагати проведення перерахунку у зв'язку із зміною у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб або розміру їх доходу.

 

Відповідальність сторін

6. У разі несвоєчасного внесення плати за договором нараховується пеня в розмірі 0,01 відсотка, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше ніж 100 відсотків загальної суми боргу, за умови відсутності перед громадянином заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії, стипендії та інших будь-яких видів соціальної допомоги.

 

Інші умови

7. Договір набирає чинності з моменту укладення, але не раніше ніж 1 липня 2003 р., і діє до ______ 200__ року.

8. У разі коли доходу громадянина, який уклав договір про реструктуризацію заборгованості, не вистачає для повного погашення боргу, строк дії договору продовжується за його письмовою заявою до повного погашення.

9. Договір складено у двох примірниках (по одному примірнику для кожної сторони), що мають однакову юридичну силу.

10. Зміни до договору можуть бути внесені лише за згодою сторін.

11. Дія договору може бути припинена згідно із законодавством.

Місцезнаходження (місце проживання) та підписи сторін

Підприємство ________ (підпис) (ініціали та прізвище) ________

МП

Примітка. Договір може містити інші умови, що не суперечать законодавству.

Скачати документ «Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «договор на реструктарізацію заборгованості на комунальні послуги»

 1. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  ...ачі свідоцтва про право власності, договір найму житла) з другого боку, уклали цей договір про нижченаведене. предмет договору 1. підприємство надає громадянину розстрочку у погашенні заборгованості з квартирної плати (плати за утримання житла) та п...
 2. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  ...лі посередник, в особі (п.і.б., посада), що діє на підставі , з іншої сторони уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. замовник доручає, посередник приймає на себе обов'язок (зміст посередницької послуги) на умовах, передбачени...
 3. Договір про надання юридичних послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання юридичних послуг
  ...лієнт доручає, а юрконсультація приймає на себе зобов'язання надати клієнтові юридичну допомогу по . 2. у рамках даного договору юрконсультація зобов'язується: - вивчити представлені клієнтом документи й проінформувати клієнта про можливі варіанти...
 4. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  ... на підставі з іншого боку, уклали даний договір, іменований надалі "договір" про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. продавець доручає, а дилер бере на себе обов'язку по розповсюдженню іменованого надалі "продукт", і заб...
 5. Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  Договор купли-продажи недвижимости → Попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерехомого майна і отримання завдатку
  попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна і отримамння завдатку м. полтава «» 200 р. (п.і.п) паспорт се...
 6. Договор займа
  Договор займа
 7. Договор купли-продажи
  Договір купівлі-продажу майна → Договор купли-продажи
  договор купли-продажи г. львов “” 200г. стороны : , именуемое в дальнейшем «продавец», в лице дир...
 8. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 9. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 10. Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  Ценные бумаги и акции, эмиссия → Типова форма договору купівлі-продажу акцій
  ...дажу акцій м. полтава ""20р. (назва підприємства, акції якого продаються) (місце укладення договору) (число, місяць, рік - літерами) (назва та місцезнаходження органу приватизації), в особі , (посада, прізвище, ім'я та по ...
 11. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 12. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 13. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 14. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 15. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...

Схожі документи

Загрузка
Наверх