Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача

Довіреність

 

Місто Київ, другого лютого дві тисячі одинадцятого року.

 

Я, Іваненко Олена Олександрівна, громадянка Канади, проживаю в Канаді, м. Оттава, вул. Маркіз, 15, кв. 6, адреса в Україні:

м. Київ, вул. Малишка, 25, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 1111111111, діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, ознайомлена з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів, уповуповноважую,

Тимошенко Ольгу Іванівну, яка проживає в м. Київ, вул. Малишка, буд. 25, кв. 5, бути моїм представником в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» з питання ОТРИМАННЯ ДИПЛОМУ МАГІСТРА ТА ДОДАТКУ ДО НЬОГО.

 

Представник має право: підписувати та подавати заяви, подавати та отримувати необхідні довідки та документи, підписувати необхідні документи, а також виконувати всі необхідні дії, пов‘язані з виконанням цієї довіреності.

 

Нотаріусом роз’яснено зміст статей 237 – 241, 247-250 Цивільного кодексу України.

 

Довіреність видана без права передоручення, строком на один рік і дійсна до другого лютого дві тисячі дванадцятого року.

 

Довіритель свідчить, що дана довіреність видається ним відповідно до його вільного волевиявлення, що відповідає його внутрішній волі, без будь – якого застосування фізичного чи психічного тиску і не носить характеру фіктивного або удаваного правочину.

 

ПІДПИС: ПІДПИС (Іваненко О.О.)

 

POWER OF ATTORNEY

 

City Kyiv, second February the two thousand eleventh year.

 

I, Ivanenko Olena Oleksandrivna, the citizen of Canada, who lives in Canada, city Ottawa, Markeese ave, 15, apartment 6, address in Ukraine: Kyiv, Malishko street, 25, apartment 5, identification number 1111111111, operating voluntarily and being at a healthy mind and clear memory, understanding the value of the actions, acquainted with the requirements of current legislation in relation to ineffectiveness of transactions,authorise

Timoshenko Olga Ivanivna, who lives in Kyiv, Malishko street, 25, apartment 5, to be my representative in the National technical university of Ukraine “Kyiv polytechnic institute” for RECEIVING MY DIPLOMA OF MASTER’S DEGREE AND ITS APPENDIX.

 

The representative has a right: to sign and to give applications, to give and get necessary certificates and documents, sign necessary documents, and also produce all necessary actions related to implementation of this power of attorney.

 

Table of contents of the articles 237 - 241, 247-250 of the Civil code of Ukraine is explained by notary.

The power of attorney is given out without a right for turning, for a term of one year and is actual till second February the two thousand twelfth year.

 

A principal testifies that this power of attorney is given out in accordance with his free will, that corresponds to his internal will, without any application of physical or psychical pressure and is not a fictitious or imaginary transaction.

 

SIGNATURE: SIGNATURE (Ivanenko O.O.)

 

 

  Переклад тексту цієї довіреності з української мови на англійську мову

зроблено мною, перекладачем Іваненко Мариною Анатоліївною.

 

ПІДПИС: ПІДПИС (Іваненко М.А.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Скачати документ «Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача»

4
George
06.06.2016 в 22:00:28

ДЯкуюЗнайдені документи за темою «Написати довіреність з української мови»

 1. Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання диплома з одночасним письмовим перекладом перекладача
  довіреність місто київ, другого лютого дві тисячі одинадцятого року. я, іваненко олена...
 2. Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, Яка не може власноручно розписатись
  довіреність місто київ, першого лютого дві тисячі десятого року. я, карпенко людмила михайлівна, проживаю в м. києві, ву...
 3. Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності, складеної особою, яка не може власноручно розписатись
  довіреність місто київ, першого лютого дві тисячі десятого року. я, карпенко людмила михайлівна, проживаю в м. києві, ...
 4. Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді з обмеженням прав представника
  довіреність місто київ, третього березня дві тисячі одинадцятого року. я, назарчук олександр вікторович, проживаю в м....
 5. Зразок довіреності на ведення справ в суді
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ведення справ в суді
  довіреність місто київ, п’ятнадцятого квітня дві тисячі одинадцятого року. я, костюк олександр федорович, прожив...
 6. Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів керівника товариства
  довіреність місто київ, вісімнадцятого серпня дві тисячі одинадцятого року. товариство з обмеженою відповідальністю «т...
 7. Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на здійснення легалізації документів
  довіреність місто київ, вісімнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року. я, хоменко вікторія володимирівна, проживаю в м....
 8. Зразок довіреності на користування транспортним засобом
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом
  довіреність місто київ, тридцять першого грудня дві тисячі десятого року. я, петренко микола миколайович, проживаю в м. києві, ...
 9. Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання паспорта громадянина україни для виїзду за кордон
  довіреність місто київ, восьмого червня дві тисячі одинадцятого року. я, хоменко вікторія володимирівна, проживаю в м. києві...
 10. Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на зняття з реєстрації місця проживання
  довіреність місто київ, другого лютого дві тисячі одинадцятого року. я, мартиненко василь васильович, проживаю в м. ки...
 11. Зразок довіреності на отримання пенсії
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання пенсії
  довіреність місто київ, шостого вересня дві тисячі одинадцятого року. я, хоменко вікторія володимирівна, проживаю в м. києві...
 12. Зразок довіреності на розпорядження картковим рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на розпорядження картковим рахунком
  довіреність місто київ, шостого квітня дві тисячі одинадцятого року. я, бабіч ігор іванович, що проживаю в м. київ, вул. вол...
 13. Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на ліквідацію товариства
  довіреність місто київ, чотирнадцятого липня дві тисячі одинадцятого року. товариство з обмеженою відповідальністю «то...
 14. Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на отримання виписок з банку про проведені операції за рахунком
  довіреність місто київ, восьмого лютого дві тисячі одинадцятого року. я, хоменко вікторія володимирівна, проживаю в м. києві...
 15. Зразок довіреності на представництво інтересів в органах державної виконавчої служби
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на представництво інтересів в органах державної виконавчої служби
  довіреність місто київ, вісімнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року. я, назарчук олександр вікторович, проживаю...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 16
Телефон: 0963753599
не в мережі
Фото користувача
Марина
м. Київ
відповідей за тиждень: 9
Телефон: 0684963771


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх