Договір про надання юридичних послуг

ДОГОВІР
на надання юридичних послуг

 

м. ____________ "__"_________ 200__ р.

______________________________________________ (найменування юридичної фірми, консультації, ФОП), іменуємо__ далі "Юрконсультація", в особі ________________(посада, прізвище, ім'я, по батькові) ______________________, що діє на підставі ________________________ (Статуту, положення), з однієї сторони, і _______________ (найменування організації), іменуємо__ далі "Клієнт", в особі ______________ (посада, прізвище, ім'я, по батькові), з на підставі ___________________________ (Статуту, положення), з іншої сторони, уклали даний договір про наступне:

1. Клієнт доручає, а Юрконсультація приймає на себе зобов'язання надати Клієнтові юридичну допомогу по __________________________________.

2. У рамках даного договору Юрконсультація зобов'язується:

- вивчити представлені Клієнтом документи й проінформувати Клієнта про можливі варіанти рішення проблеми;

- підготувати необхідні документи в ______________________ (найменування суду) і здійснити представництво інтересів Клієнта на всіх стадіях судового процесу при розгляді справи по _____________________;

- у випадку позитивного рішення здійснити необхідні дії по виконанню судового рішення.

3. Вартість послуг з договору визначається в сумі ____________ (_____________________________) грн. Оплата здійснюється в наступному порядку:

- ______________ (_______________________________) грн. Клієнт перераховує на розрахунковий рахунок Юрконсультації протягом ________ днів після підписання даного Договору як  завдаток;

- ______________ (_______________________________) грн. перераховуються Клієнтом після прийняття судом рішення по суті;

- ______________ (______________________________) грн. - після вступу рішення суду в законну силу.

4. Крім того, при досягненні позитивного результату, а

саме: _________________________________________________________,

Клієнт виплачує Юрконсультації премію в розмірі ___% від ___________________.

Після виконання Юрконсультацією кожного етапу робіт підписується акт завершення етапу робіт за договором на надання юридичних послуг.

5. Юрконсультація приступає до роботи після одержання завдатку.

6. Клієнт надає Юрконсультації протягом  ______ днів після підписання Договору всю наявну інформацію й документи, необхідні для виконання зобов'язань перед Клієнтом.

Юрконсультація гарантує схоронність документів.

Юрконсультація не несе відповідальності за наслідки, пов'язані з поданням Клієнтом документів, що не відповідають дійсності.

7. Клієнт відшкодовує Юрконсультацї відрядні й інші витрати в погодженому між сторонами розмірі.

8. У випадку дострокового розірвання договору з ініціативи Клієнта перераховані Клієнтом суми поверненню не підлягають.

9. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором  при виникненні непереборних перешкод, під якими розуміється: стихійні лиха, масові безладдя, заборонні дії влади й інші форс-мажорні обставини.

10. Сторони зобов'язуються всі виникаючі розбіжності вирішувати шляхом переговорів. Всі спори сторонами вирішуються в порядку і на підставі діючого законодавства.

11. Юрконсультація для виконання дійсного договору призначає спеціаліста й вживає заходів до забезпечення виконання доручення у встановлений термін і якісно.

12. Строком закінчення дії даного договору вважається ____________________________ і підписання сторонами із завершенням робіт за договором на надання юридичних послуг або день підписання сторонами протоколу про неможливість вирішення зазначеного питання правовими засобами.

13.Адреси й банківські реквізити сторін:

"Клієнт": ______________________________________________________

"Юридична консультація": ____________________________________

Договір до виконання прийняв: __________________________ (П.І.П)

Клієнт                                 Юрконсультація

_____________________      ____________________

(підпис)                             (підпис)

М.П.                                     М.П.

Скачати документ «Договір про надання юридичних послуг» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір про надання юридичних послуг», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір про надання юридичних послуг»

5
Іван
13.08.2016 в 16:04:03

Дякую!

Олена
18.01.2017 в 18:53:23

Стало в нагоді. Дякую !

5
nik
31.01.2017 в 14:14:34

ДЯКУЮ ДОГОВІР ГАРНИЙ!Знайдені документи за темою «договір про надання юридичних послуг фізичною особою зразок»

 1. Договір про надання юридичних послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання юридичних послуг
  договір на надання юридичних послуг м. "" 200 р. (найменування юридичної фірми, консультації, фоп), іменуємо...
 2. Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  Договор займа → Зразок. Договір позики між юридичними особами із забезпеченням виконання зобов’язань заставою
  договір позики із заставним забезпеченням м. "" 20 р. (найменування підприємства, що бере позику), іменоване...
 3. Договір про надання посередницьких послуг
  Договор оказания услуг, работ → Договір про надання посередницьких послуг
  договір на посередницькі послуги м. ""200р. (найменування підприємства, установи, організації, кооперативу),...
 4. Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  Договор займа → Зразок. Договір безпроцентної позики грошей між фізичними особами з виплатою суми позики по частинах
  договір позики (між фізичними особами, безпроцентної) м. "" 20 р. громадянин (прізвище, ім'я, по ба...
 5. Договір про завдаток (між фізичними особами)
  Соглашение и договор о задатке → Договір про завдаток (між фізичними особами)
  договір про завдаток (між фізичними особами) м. «» р. , паспорт громадянина україни: серія n , видани...
 6. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою і вкладником - фізичною особою). Вклад на вимогу
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу від "&q...
 7. Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  Договор банковского и депозитного вклада → Зразок. Договір банківського вкладу (між банківською установою й вкладником - фізичною особою). Строковий вклад
  договір банківського вкладу м. "" 20 р. (найменування банківської установи), ліцензія нбу №. від ""...
 8. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  агентський договір з фізичною особою-підриємцем м. "" 20 р. (прізвище, ім'я, по батькові), що є фізичною особо...
 9. Договір позики (між фізичними особами)
  Договор займа → Договір позики (між фізичними особами)
  договір позики (безвідсоткової) м. полтава “” 200р. сторони: позикодавець(п.і.п.) з однієї сторони,...
 10. Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  Трудовой договор, контракт → Трудовий договір між працівником і фізичною особою
  трудовий договір між працівником і фізичною особою місто « » 200 р. прізвище ім'я по батькові , ...
 11. Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Договір дарування акцій (між фізичними особами)
  договір дарування акцій м. "" 20 р. (прізвище, ім'я, по батькові), іменований надалі дарувальник, з од...
 12. Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  Договор оказания услуг, работ → Примірний договір про правове обслуговування підприємств юридичною службою
  договір про правове обслуговування підприємства юридичною службою м. ""200р. (найменування підприємств...
 13. Договір про спільну діяльність. Зразок
  Договор о совместной деятельности → Договір про спільну діяльність. Зразок
  договір про спільну діяльність підприємств м. "" 20 р. (найменування підприємства), іменоване надалі піприєм...
 14. Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  Договор оказания услуг, работ → Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги
  типовий договір про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги м. 200 р. (назва підприємства, що ...
 15. Договір про дилерські послуги
  Договор оказания услуг, работ → Договір про дилерські послуги
  договір про дилерські послуги м. " " 200 р. , (найменування організації, підприємства, кооперативу) іменоване н...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 14
Телефон: 0963753599
не в мережі
Фото користувача
Марина
м. Київ
відповідей за тиждень: 9
Телефон: 0684963771


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх