Договір простого товариства. Зразок

Договір
простого товариства

 

м. ___________                "____"____________20___р.

_____________________________,(найменування підприємства-І учасника) іменоване надалі  "І учасник", в особі ___________________ (посада, П.І.П.), діючого на підставі ______________________, (Статуту, положення) з одного боку, і ___________________, (найменування підприємства-ІІ учасника) іменоване надалі  "ІІ учасник", в особі _______________________(посада, П.І.П.), діючого на підставі ______________________ (Статуту, положення), з іншого боку, іменовані надалі  "Сторони", уклали даний договір про нижченаведене.

 

1. Предмет договору

1.1. Згідно із даним договором І і ІІ Учасники зобов'язуються об'єднати свої внески й спільно діяти без утворення юридичної особи для отримання прибутку.

1.2. Внеском І Учасника є: _________________________________.

1.3. Внеском ІІ Учасника є: ________________________________.

1.4. Внесок І Учасника оцінений Сторонами в ________________.

1.5. Внесок ІІ Учасника оцінений Сторонами в _______________.

1.6. Сторони зобов'язуються внести свої внески не пізніше ____________________________.

 

2. Спільне майно учасників

2.1. Внесене Сторонами майно, яким вони володіли на праві власності, а також виготовлена в результаті спільної діяльності продукція й отримані від такої діяльності плоди і доходи визнаються їх спільною частковою власністю.

2.2. Внесене Сторонами майно, яким вони володіли на підставах, відмінним від права власності, використається в інтересах Сторін і становить, поряд з майном, що перебуває в їхній спільній власності, спільна майно Сторін.

2.3. Ведення бухгалтерського обліку спільного майна Сторін доручається: _______________________.

2.4. Користування спільного майна Сторін здійснюється по їхній спільній згоді, а при недосягненні згоди - у порядку, встановленому судом.

2.5. Обов'язки Сторін по утриманню спільного майно й порядок відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням цих обов'язків, визначаються в наступному порядку: _________________________.

 

3. Ведення спільних справ учасників

Право на інформацію

3.1. При веденні спільних справ кожна Сторона вправі діяти від свого імені.

3.2. У відносинах із третіми особами повноваження Сторони укладати угоди від імені Сторін засвідчується відповідним дорученням.

3.3. Сторони мають рівне право на ознайомлення з усією документацією по веденню справ.

 

4. Витрати й збитки

4.1. Сторони мають втрати й збитки пропорційно їхнім внескам у спільну справу.

4.2. Прибуток, отриманий у результаті спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості внесків Сторін у спільну справу.

 

5. Заключні положення

5.1. У всьому іншому, не врегульованому в даному договорі, Сторони будуть керуватися положеннями діючого цивільного законодавства України.

5.2. Даний договір укладений безстроково.

5.3. Договір складений в 2-х екземплярах.

5.4. Адреси й банківські реквізити Сторін.

І Учасник: _______________________________________

________________________________________________

ІІ Учасник: ______________________________________

_______________________________________________

 

Підпису сторін:

І Учасник:                 ІІ Учасник:

__________             __________

М.П.                                 М.П.

Скачати документ «Договір простого товариства. Зразок» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір простого товариства. Зразок», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір простого товариства. Зразок»

Коментарів поки немає


Знайдені документи за темою «зразок простого договору»

 1. Договір простого товариства. Зразок
  Договор простого товарищества → Договір простого товариства. Зразок
  договір простого товариства м. ""20р. ,(найменування підприємства-і учасника) іменоване надалі "і учасник",...
 2. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 3. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...1. у разі несвоєчасного передання товару в термін, зазначений у додатках до цього договору, постачальник сплачує за кожний день прострочення пеню, яка нараховується з вартості недопоставленого товару в розмірі подвійної облікової ставки національного банку укра...
 4. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 5. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 6. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 7. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...латіж. 4.4. лізингоодержувач зобов’язаний своєчасно сплачувати передбачені цим договором лізингові платежі. у випадку прострочки лізингоодержувачем сплати лізингодавцю лізингових платежів, лізингоодержувач сплачує пеню в розмірі % від належної до спла...
 8. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 9. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...ановлені в п.4.5 цього договору орендар сплачує орендодавцю неустойку в розмірі % від суми невнесеного платежу за кожний місяць прострочення, але не більше % від суми платежу. 6.3. цей договір достроковому розірванню в односторонньому порядку не підлягає. с...
 10. Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  ...обслуговування та ремонту, страхових компаніях тощо з питань технічного обслуговування, ремонту автомобіля, з питання укладення договору страхування автомобіля, страхування цивільної відповідальності третіх осіб тощо, отримання страхового відшкодування, укладення...
 11. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  Договор арендного подряда, контрактации → Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Зразок
  ... виконання зобов'язань, передбачених даним договором, виробник й заготівельники несуть наступну відповідальність: а) за прострочення або нездачу продукції у встановленим договором термін виробник сплачує заготівельникові пеню в розмірі % за кожний день ...
 12. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  ...рони, і , іменований(ая) надалі "клієнт", з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. на підставі даного договору клієнт передає фірмі у кількості номінальною вартістю гривень, на загальну суму () ...
 13. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  ...тири приймаю. 4. подарована () частка зазначеної квартири оцінюється сторонами в () грн. 5. одночасно даним договором установлений порядок користування квартирою: обдаровуваному гр. надходить у користування ізольована(і) кімната(и) розміром і ...
 14. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  ... 2.3. асортимент . 2.4. якість товару, що передається продавцем повинна відповідати (сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок). підтвердженням якості товару, є . 2.5. гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту виготовленн...
 15. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  ...ьний ремонт за власний рахунок і стягнути з контрагента його вартість, або зарахувати її в рахунок орендної плати. 4.2. при простроченні сплати орендної плати орендар зобов'язаний сплатити орендодавцеві за кожний день прострочення пеню в розмірі % від с...

Схожі документиТипові договориБланки договорівАктивні юристиАктивні юристи

не в мережі
Фото користувача
Nikjlay Kasyanov
м. Дніпро
відповідей за тиждень: 14
Телефон: 0963753599
не в мережі
Фото користувача
Марина
м. Київ
відповідей за тиждень: 9
Телефон: 0684963771


Ответы юристовОтветы юристов

Загрузка
Наверх