Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок

Договір
комерційної концесії (франчайзинг)

 

м. ________________ "____"_______________20___ р.

________________________ (найменування підприємства - Правоволодільця) іменоване надалі  "Правоволоділець", в особі ______________________ (посада, П.І.Б.) діючого на підставі ______________________, (Статуту, положення) з однієї сторони, і _____________________, (найменування підприємства-користувача) іменоване надалі  "Користувач", в особі ______________________ (посада, П.І.Б.) діючого на підставі ______________________, (Статуту, положення) з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене.

 

1. Предмет договору

1.1. Згідно із даним договором Правоволоділець зобов'язується надати Користувачеві за винагороду на зазначений у договір строк право використати в підприємницькій діяльності Користувача комплекс приналежних Правоволодільцеві виключних прав, а саме: право на фірмове найменування і комерційне позначення Правоволодільця, на охоронювану комерційну інформацію, на товарний знак і знак обслуговування.

1.2. Користувач вправі використати приналежний Правоволодільцеві комплекс виключних прав на _____________________ (вказати територію).

1.3. Термін дії даного договору: _______________________.

1.4. Винагорода за користування комплексом виключних прав становить: ____________________ і виплачується у формі ___________________________ (фіксованих разових або періодичних платежів, відрахувань від виторгу, націнки на оптову ціну товарів, переданих Правоволодільцем для перепродажу й ін.) у наступні терміни: _________________________________.

 

2. Обов'язки Сторін

2.1. Правоволоділець зобов'язаний:

а) передати Користувачеві технічну й комерційну документацію, надати іншу інформацію, необхідну Користувачеві для здійснення прав, наданих йому по даному договору, а також проінструктувати Користувача і його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав;

б) видати Користувачеві в наступний термін: ________________, необхідні ліцензії: ___________________________, забезпечивши їхнє оформлення у встановленому порядку;

в) забезпечити реєстрацію даного договору у встановленому порядку;

г) здійснювати Користувачеві постійне технічне й консультативне сприяння, включаючи сприяння в навчанні й підвищенні кваліфікації працівників;

д) контролювати якість товарів (робіт, послуг), вироблених (виконуваних, надаваних) Користувачем на підставі даного договору;

е) не надавати іншим особам комплекс виключних прав, аналогічних даному договору, для їхнього використання на закріпленій за Користувачем відповідно до підпункту 1.2. території, а також утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території.

2.2. З урахуванням характеру й особливостей діяльності, здійснюваної Користувачем по даному договору, Користувач зобов'язується:

а) використати при здійсненні передбаченої даним договором діяльності фірмове найменування, комерційне позначення Правоволодільця, інші права в такий спосіб: ___________________________________;

б) забезпечувати відповідність якості вироблених ним на основі даного договору товарів, виконуваних робіт, надаваних послуг якості аналогічних товарів, робіт або послуг, вироблених, виконуваних або надаваних безпосередньо Правоволодільцем;

в) дотримувати інструкцій і вказівок Правоволодільця, спрямовані на забезпечення відповідності характеру, способів і умов використання комплексу виключних прав тому, як він використається Правоволодільцем, у тому числі вказівки, що стосуються зовнішнього й

внутрішнього оформлення комерційних приміщень, використовуваних Користувачем при здійсненні наданих Йому за договором  прав;

г) надавати покупцям (замовникам) додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, здобуваючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо в Правоволодільця;

д) не розголошувати таємницю виробництва Правоволодільця й іншу отриману від нього конфіденційну комерційну інформацію;

е) надати наступну кількість субконцесій: ________________________;

ж) інформувати покупців (Замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використає фірмове найменування, комерційне позначення, товарний знак, знак обслуговування або інший засіб індивідуалізації в силу даного договору;

з) не конкурувати із Правоволодільцем на території, на яку поширюється дія даного договору.

 

3. Відповідальність Правоволоділецьа по вимогах, пред’явлених до Користувача

3.1. Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність по пред’явлених до Користувача вимогах у невідповідності якості товарів (робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) Користувачем по даному договору.

3.2. По вимогах, пред’явлених до Користувача як до виробника продукції (товарів) Правоволодільця, Правоволоділець відповідає солідарно з Користувачем.

 

4. Право Користувача укласти даний договір на новий строк

4.1. Користувач, який належним чином виконує свої обов'язки, після закінчення строку даного договору має право на його укладення на новий строк на тих же умовах.

4.2. Правоволоділець вправі відмовити в укладенні договору комерційної концесії на новий строк за умови, що протягом  трьох років від дня витікання строку даного договору він не буде укладати із іншими особами аналогічні договори комерційної концесії й погоджуватися на укладення аналогічних договорів комерційної субконцесії, дія якого буде поширюватися на ту ж територію, на якій діяв даний договір.

 

5. Заключні положення

5.1. Даний договір набуває чинності  з моменту його підписання.

5.2. Договір складений в _______ екземплярах.

5.3. У всьому іншому, не врегульованому в даному договорі, Сторони будуть керуватися нормами діючого цивільного законодавства України.

5.4. Адреса й банківські реквізити Сторін:

Правоволоділець: _____________________________________________

Користувач: __________________________________________________

Підписи сторін:

Правоволоділець:                            Користувач:

___________________________ ________________________

М.П.                                                      М.П.

Скачати документ «Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок» можна у форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Залишити коментар до документа

Ваша оцінка:

Тут ви можете залишити коментар до документа «Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок», а також задати питання , пов'язані з ним.

Якщо ви хочете залишити коментар з оцінкою, то вам необхідно оцінити документ вверху сторінки

Коментарі до даного документу «Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок»

Андрей
04.06.2016 в 13:23:19

Хороший договір

kohomita@gmail.com
27.01.2017 в 11:56:26

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, який орган реєструє договір комерційної концесії в Україні? які ліцензії може передати Правоволоділець?

Буду вдячна за відповідь.

З повагою, ТетянаЗнайдені документи за темою «зразок договору франчайзингу»

 1. Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  Договор франчайзинга и передачи прав → Договір комерційної концесії (франчайзинг). Зразок
  ....і.б.) діючого на підставі , (статуту, положення) з іншої сторони, уклали даний договір про нижченаведене. 1. предмет договору 1.1. згідно із даним договором правоволоділець зобов'язується надати користувачеві за винагороду на зазначений у догов...
 2. Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Угода про розірвання договору дарування
  угода про розірвання договору дарування м. "" 200 р. ми, (п.і.п), що проживає за адресою: і (п.і.п), що проживає за адресою: у...
 3. Зразок договору поставки
  Договор поставки товаров, продукции → Зразок договору поставки
  ...іє на підставі положення про державну митну службу україни, з другої сторони, уклали цей договір про таке: 1. предмет договору 1.1. постачальник зобов’язується виготовити, поставити та передати у власність замовника товар, відповідно до еталон...
 4. Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позичальника про одержання грошової суми за договором позики
  ... я, (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,а) за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року, одержав від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючи(й,...
 5. Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання всієї грошової суми за договором позики
  ...в від (прізвище, ім'я, по батькові позичальника), суму в розмірі (сума прописом) гривень, раніше дану йому за договором позики від "" 20 м. претензій не маю. вважаю, зазначений договір позики виконаним позичальником в повному о...
 6. Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  Договор займа → Зразок. Розписка позикодавця про одержання частини грошової суми за договором позики
  ...ивень готівкою від (прізвище, ім'я, по батькові), паспорт: серія , nо. , виданий , проживаючого за адресою: , відповідно до договору позики від "" 20 року і додатковою угодою до нього від "" 20 року, як часткову сплату відсотків за період ...
 7. Зразок договору фінансового лізингу
  Лизинговый договор, соглашение → Зразок договору фінансового лізингу
  ...лі - сторони, керуючись чинним законодавством україни, уклали цей договір (надалі - договір) про наступне: 1. предмет договору 1.1. лізингодавець передає лізингоодержувачу, а лізингоодержувач отримує від лізингодавця в платне користування на умовах ...
 8. Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  Агентский договор и соглашение → Зразок агентського договору з фізичною особою-підприємцем
  ...звище, ім'я, по батькові), що діє на підставі (статуту, положення), уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. агент зобов'язується за винагороду робити з доручення принципала юридичні й інші дії від свого імені, але за раху...
 9. Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення
  ...у орендар, в особі (п.і.б., посада),що діє на підставі , з іншого боку, уклали даний договір про наступне: 1. предмет договору 1.1. орендодавець зобов'язується надати за цим договором орендарю приміщення загальною корисною площею кв.метрів, розт...
 10. Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  Доверенности: образцы заполнения → Зразок довіреності на користування транспортним засобом з правом проходити технічні огляди, укладати договори страхування
  ...обслуговування та ремонту, страхових компаніях тощо з питань технічного обслуговування, ремонту автомобіля, з питання укладення договору страхування автомобіля, страхування цивільної відповідальності третіх осіб тощо, отримання страхового відшкодування, укладення...
 11. Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір міни іменних цінних паперів. Зразок
  ...рони, і , іменований(ая) надалі "клієнт", з іншого боку, уклали даний договір про нижченаведене: 1. предмет договору 1.1. на підставі даного договору клієнт передає фірмі у кількості номінальною вартістю гривень, на загальну суму () ...
 12. Зразок. Договір дарування частини квартири
  Договор дарения недвижимости и иных ценностей → Зразок. Договір дарування частини квартири
  ...тири приймаю. 4. подарована () частка зазначеної квартири оцінюється сторонами в () грн. 5. одночасно даним договором установлений порядок користування квартирою: обдаровуваному гр. надходить у користування ізольована(і) кімната(и) розміром і ...
 13. Договір купівлі-продажу. Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір купівлі-продажу. Зразок
  ... 2.3. асортимент . 2.4. якість товару, що передається продавцем повинна відповідати (сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок). підтвердженням якості товару, є . 2.5. гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту виготовленн...
 14. Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений → Договір оренди нежитлового приміщення. Зразок.
  ... приміщеннями з розрахунку річної оплати грн. за 1 кв. метр. розмір орендної плати залишається незмінним на весь період дії договору. 2.6. надати в користування орендодавця на період дії даного договору майно орендаря (вартістю грн.). 2.7. перелічити ...
 15. Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  Договір купівлі-продажу майна → Договір бартеру (товарообмінний). Зразок
  ...ї сторони), іменовані надалі сторони, уклали дійсний товарообмінний (бартерний) договір про нижченаведене. 1. предмет договору сторони взаємно обмінюються товарами без грошової оплати по збалансованій по валютній вартості основі. (найменування ...

Схожі документиТипові договориБланки договорів

Загрузка
Наверх